Mindfulness voor organisaties: aanpak en aanbod

Veerkracht, vitaliteit, kwaliteit en innovatie

Alle bedrijven en organisaties zien hun professionals graag bevlogen en met plezier aan het werk. Iedereen op de werkvloer wil teams die ook onder hoge druk effectief samenwerken, zodat de organisatie als geheel beter presteert: betere kwaliteit en hogere output, tevreden klanten en stakeholders, minder ziekteverzuim en burn-out, meer plezier en bevlogenheid. Mindfulness is daarbij een onmisbare schakel.

Mindfulness als hulpbron

Mindfulness -aandachtig zijn- is een krachtige hulpbron bij het functioneren van mensen en teams op het werk. Versteviging van mindfulness betekent dat medewerkers niet langer aan stress ten onder gaan. Ze floreren beter door effectieve gewoontes die ze tijdens de mindfulness­training ontwikkelen. Medewerkers en teams leren bewuste keuzes maken die tot betere uitkomsten leiden: voor hun eigen gezondheid, voor hun collega’s en voor de klant. Mindfulness­training is daarvoor een bewezen effectieve aanpak.

Bewezen effectief

Mindfulness­training is een wetenschappelijk bewezen effectieve manier om beter met stress te leren omgaan en psychologisch kapitaal op te bouwen, zoals veerkracht, zelfvertrouwen en optimisme. Onderzoek laat zien dat mindfulness significant toeneemt en stress significant afneemt in de trainingsgroep vergeleken met een controlegroep en dat de intrinsieke motivatie voor het werk toeneemt.

Het blijkt dat 70-80% van de medewerkers na een mindfulness­training:

 • minder last hebben van stress en negatieve gedachten;
 • sneller stress signaleren en er dan ook wat aan doen;
 • makkelijker communiceren met collega’s;
 • beter omgaan met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen;
 • zelfbewuster en vitaler zijn;
 • meer focus hebben, creatiever zijn en beter presteren.

Voor teams treden vergelijkbare effecten op. Agile teams bijvoorbeeld hebben significant betere startup-meetings als ze gebruikmaken van korte mindfulness­oefeningen. Recent onderzoek toont aan dat een mindful omgeving tot meer innovatie leidt.

Onderzoek en evaluatie
Omdat wij mindfulness een stevige basis willen geven in organisaties voeren we na iedere training een evaluatie uit, op de impact van de trainingen. Dit impactonderzoek koppelen we terug naar de opdrachtgever, om ervan te leren. Ook voeren we samen met universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de relatie tussen mindfulness­training en invloed daarvan op psychologisch kapitaal, bevlogenheid en teamwerk.

Training

Mindful Werken training

Een effectieve, 8 weken durende training in mindfulness op het werk. In groepsverband. Leren omgaan met aandacht, stress, loslaten van de automatische piloot, bewaren van je energiebalans en communicatie op het werk. Mindful werken leidt tot meer vitaliteit, focus en creativiteit in het werk.
Met werkboek en audiotracks.

Meer informatie

Mindful Leiderschap training

Ontwikkel in 10 weken mentale veerkracht, focus en emotionele wendbaarheid in je rol als manager of directeur. Communiceer niet langer vanuit de automatische piloot, maar vanuit een bewuste respons. Leer schakelen tussen actie en reflectie en creëer een krachtige hulpbron voor je leiderschap van teams.
Met werkboek en audiotracks.

Meer informatie

Zo werken wij met jouw organisatie

Onze trainingen mindfulness op het werk vallen uiteen in:

 1. Mindful Werken voor medewerkers en teams
 2. Mindful Leiderschap voor alle leidinggevenden, directies, managers en HR

Training Mindful Werken

Ons in-company aanbod is een 8-weekse mindfulness­training speciaal toegesneden op medewerkers en teams. Wekelijks een bijeenkomst op het werk en daarnaast regelmatig thuis oefenen. We besteden veel aandacht aan de integratie van mindfulness in je dagelijkse praktijk, zodat je met meer vitaliteit, focus en creativiteit kunt werken.

In 8 stappen je werkdruk de baas. Dat klinkt als een trucje, maar dat is mindfulness zeker niet. Mindfulness is een vaardigheid, een houding die je in veel gevallen in een aantal weken goed onder de knie kunt krijgen. Net zoiets als fietsen eigenlijk, in het begin wiebelig en al doende leer je in korte tijd vaardig en soepel fietsen. Tijdens de mindfulness­training werk je primair aan een andere houding: hoe ga je om met stress, werkdruk, aandacht, focus, communicatie en creativiteit in je werk.

Je zult merken dat je na de training Mindful Werken meer een open mind hebt, bewuster reageert en meer veerkracht hebt ontwikkeld. Je staat steviger in je schoenen, je hebt meer oog voor je collega’s en je bent aandachtiger, bewuster. Dit resultaat bereik je door te trainen, te oefenen.

De 8 stappen in de training Mindful Werken zijn:

 1. Frisse blik op routine
 2. Kijken naar je reactie
 3. Grenzen verkennen
 4. Veerkracht ontwikkelen
 5. Bewust reageren
 6. Mindset veranderen
 7. Stevigheid ontwikkelen
 8. Mindfulness inbouwen

Na deze 8 stappen kun je soepel en met aandacht schakelen tussen actie en reflectie. Je voelt je meer ontspannen, veerkrachtiger en minder opgejaagd. Je hebt meer overzicht, werkt effectiever samen en bent een stuk creatiever.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Uitgebreid aanbod Mindful Werken

Naast ons vaste aanbod Mindful Werken (in-company) hebben we nog meer mogelijkheden:

 • Introductieworkshop Mindfulness op het werk.
  Voor medewerkers, management, HR en directie. In een korte workshop (2 uur tot een halve dag) maak je als team kennis met de kracht van mindfulness, de wetenschap achter mindfulness, en bieden we je een beeld hoe je het kunt implementeren in jouw team of organisatie.
 • Teamworkshop Mindful aan de slag
  Leer met je team in een dag of halve dag de basisprincipes van stresshantering, mindfulness en mindful communiceren. Met handige tools en kleine oefeningen, die direct toepasbaar zijn.
 • Mindfulness in team en organisatie: communicatie, samenwerking en cultuurverandering.
  Op basis van een gezamenlijke taak- en cultuuranalyse ontwerpen we een aanpak om met mindfulness meer werkplezier, minder stress en verzuim en een effectiever samenwerking in teams tot stand te brengen: een groene zone creëren. Dat resulteert in een programma van mindfulness­training en op mindfulness gebaseerde teaminterventies, dat binnen twee jaar tot een aanmerkelijk verbetering leidt.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Training Mindful Leiderschap

De training Mindful Leiderschap is zowel op open inschrijving als in-company. Iedere organisatie kent zijn eigen uitdagingen: ziekteverzuim, kwaliteitsverbetering, innovatie of organisatieverandering. We bieden niet zomaar een training aan, maar kijken eerst samen naar wat jouw organisatie en jouw medewerkers nodig hebben.

Iedere organisatie heeft zijn eigen taakstellingen. De een helpt mensen gezond te maken, de ander bouwt technische installaties. De een levert advocaten, de ander is een middelbare school met honderden leerlingen. En elke organisatie heeft zijn eigen manieren van werken, een eigen organisatiecultuur.

Wij doen geen valse beloftes met mindfulness als quick fix. Met een mindfulness­training kun je binnen twee maanden flinke resultaten bereiken: meer veerkracht en zelfbewustzijn bij medewerkers. Het inslijpen van effectieve manieren van samenwerken en communiceren kost meer tijd. Daarom werken we aan het inbedden van mindfulness door het zelflerend vermogen van teams te versterken. Met management en leiderschap als krachtige steun voor mindfulness op het werk.

De training Mindful Leiderschap laat je ontdekken hoe teams van een stresscultuur kunt omvormen tot een team dat acteert in de groene zone van mindfulness en compassie.

Dankzij mindful leiderschap verander je de teamcultuur met:

 1. Compassievol presteren
 2. Samenwerken door dialoog
 3. Positieve emotiecultuur
 4. Veerkracht op peil
 5. (Team)aandacht richten

Je zult zien dat de stresscultuur met targets en afrekenen, afschuiven en ik-communicatie, verandert in de Groene Zone van mindfulness met compassie: aspiraties en stevig presatatie-ethos, gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij-communicatie.

De training Mindful Leiderschap gaat uitgebreid in op compassievol leiderschap dat jou in staat stelt teams die stug doorwerken te veranderen in teams die bevlogen aan de slag gaan en blijven.

Met compassievol leiderschap ontwikkel je:

 1. Veerkracht
 2. Onverschrokken tegenwoordigheid van geest
 3. Onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
 4. Onderzoekende openheid
 5. Experimenteel, innovatief en verbindend handelen

Met ons als betrokken adviseur geven we jullie de middelen in handen om een groene zone te creëren in je organisatie, waarin hoogwaardig presteren, effectief teamwerk en het met plezier werken samengaan.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Uitgebreid aanbod Mindful Leiderschap

Naast ons vaste aanbod Mindful Leiderschap (zowel op open inschrijving als in-company) hebben we nog meer mogelijkheden:

 • Introductieworkshop Mindfulness op het werk.
  Voor medewerkers, management, HR en directie. In een korte workshop (2 uur tot een halve dag) maak je als team kennis met de kracht van mindfulness, de wetenschap achter mindfulness, en bieden we je een beeld hoe je het kunt implementeren in jouw team of organisatie.
 • De kracht van aandacht: leiderschapsprogramma.
  Met mindfulness als basis ontwikkel je in dit programma een diepgaand mindful leiderschap. We verkennen je persoonlijke kracht als leider om anderen te inspireren en te ondersteunen bij het bereiken van de doelen van de organisatie én de ontwikkeling van hun loopbaan. Je krijgt handvatten om te midden van alle woelige baren vanuit dialoog en ruimte voor vernieuwing het directie- of managementteam te leiden. In een programma dat een jaar duurt, bouw je een stevige eigen praktijk van verdieping en reflectie op als hulpbron in je leiderschap, in een groep mensen met dezelfde achtergrond en met dezelfde ervaring.
 • Leiderschapsontwikkeling met mindfulness: modulair.
  In het kader van leiderschapsontwikkeling bieden we op maat gemaakte modules mindful leiderschap. Deze modules hebben als kern de ontwikkeling van mindfulness, focus, het leren schakelen tussen actie en reflectie, en mindful communiceren en samenwerken. Bouwen aan effectief teamwerk met mindfulness.
 • Mindful Leiderschap voor Young Professionals.
  Steeds meer jonge professionals stappen in leiderschapsrollen, omdat ze meer belangrijk vinden dan werk alleen. Ze willen vanuit een rol als leider bijdragen aan een gezonde wereld en een maatschappelijk verantwoorde economie. In ons Young Professional Leiderschapsprogramma ontwikkel je je eigen mindset en leer je die beïnvloeden met mindfulness, zodat je op je eigen een authentieke manier met je team kunt communiceren.
 • Impactevaluatie en wetenschappelijk onderzoek.
  Bij iedere training die we geven voeren we altijd een evaluatie uit. In overleg met de opdrachtgever kunnen we daar een diepgravend impactonderzoek van maken. Dat geeft een beeld van de leereffecten, maar ook van de bevorderende en belemmerde factoren voor succes van de training. Daarnaast nodigen we onze klanten regelmatig uit te participeren in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness­training in organisaties.
 • Lezingen en presentaties.
  Onze kennis en ervaring met mindfulness in organisaties zetten we graag voor jouw organisatie in bij een lezing of presentatie. Verfrissend en met diepgang krijg je zo een beeld van mindfulness op het werk.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Mindfulness op het werk voegt waarde toe

3 bollenMindfulness in organisaties is werkzaam op het snijvlak van drie gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zijn of haar professie en de eisen die daaraan worden gesteld en de organisatie: teams, cultuur en veranderingen. Op elk gebied en snijvlak ervaren medewerkers of managers in een organisatie uitdagingen: mentale druk, elkaar begrijpen, aan eisen voldoen, samenwerken, je onmachtig voelen te voldoen aan wat er verwacht wordt, lastige collega’s, besluitvorming over hoofden heen, een harde organisatiecultuur, etc. Maar - gelukkig - ook: graag een bijdrage willen leveren, ergens voor gaan, met plezier werken en het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel.

Mindfulness op het werk speelt zich af op het snijvlak van drie gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zijn of haar professie en de eisen die daaraan worden gesteld, en de organisatie: teams, cultuur en veranderingen. Op elk gebied en snijvlak ervaren medewerkers of managers in een organisatie uitdagingen: mentale druk, elkaar begrijpen, aan eisen voldoen, samenwerken, je onmachtig voelen te voldoen aan wat er verwacht wordt, lastige collega’s, besluitvorming over hoofden heen, een wellicht harde organisatiecultuur, etc. Maar – gelukkig - ook: graag een bijdrage willen leveren, ergens voor gaan, met plezier willen werken en het gevoel hebben onderdeel te zijn van een groter geheel.

Mindfulness­trainingen op het werk en mindfulness-based teaminterventies voegen waarde toe aan elk van die drie gebieden.
Voor professionals brengt het:

 • bewuster uitoefenen van het vak
 • versterken van stressbestendigheid
 • en een open mind

Medewerkers versterken hun persoonlijke hulpbronnen met mindfulness: meer veerkracht, meer flexibiliteit, beter voor zichzelf zorgen. Teams en organisaties merken de waarde door de groei van samen de schouders eronder zetten, betere communicatie en vergroting van de duurzame inzetbaarheid. De waarde die de organisatie creëert, neemt toe.

Onze ervaring en onze klanten

Het Centrum voor Mindfulness geeft al jaren mindfulness­trainingen bij een grote diversiteit aan organisaties. Tot grote tevredenheid van onze klanten.

Een recent onderzoek liet zien dat medewerkers voor meer dan 80% een hoge impact ervaren van onze trainingen.
Het succes van onze trainingen wordt bepaald door:

 • heldere, goed opgebouwde training
 • competente trainers die snappen hoe een organisatie werkt
 • steun van het management
 • goed trainingsmateriaal (werkboek en audiotracks)
 • inbedding van mindfulness in HR-beleid

Onderzoek en evaluatie
Omdat wij mindfulness een stevige basis willen geven op het werk, voeren we na iedere training een evaluatie uit naar de impact van de trainingen. Dit impactonderzoek koppelen we terug naar de opdrachtgever. Ook voeren we samen met universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de relatie tussen mindfulness­trainingen en de invloed daarvan op psychologisch kapitaal, bevlogenheid en teamwerk.

Mindfulness in organisaties: een vak apart

Wij vinden het trainen van mindfulness op het werk een vak apart, omdat alleen trainers met begrip van organisaties de kwaliteit kunnen bieden die nodig is voor het goed aanbieden en inbedden van mindfulness in bedrijven en organisaties. Daarom zijn onze trainers niet alleen gecertificeerd in de hoogste categorie mindfulness­trainer bij de VMBN, de vereniging van mindfulness­trainers, maar zijn ze ook gekwalificeerd in organisatiekunde en arbeidspsychologie. Ze kunnen meedenken over arbobeleid, de organisatiecultuur analyseren en adviseren over de beste manier om mindfulness op het werk te introduceren. Bij het CvM zijn ze opgeleid in de specialistische vervolgopleiding voor trainer Mindfulness in Organisaties.

Ons team

Bij het CvM-team Mindfulness in Organisaties (CvM-MiO) werken mindfulness­trainers die de kunst van dit vak apart verstaan. We combineren een grote ervaring als mindfulness­trainers met een gedegen achtergrond in organisaties als organisatiepsycholoog of management consultant. We zijn goed op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Als team verbinden we vakmanschap met bevlogenheid. We laten mindfulness ook in onze eigen manier van werken met opdrachtgevers zien: luisterend, open minded, helder, praktisch, doortastend en gericht op resultaat zonder valse beloftes.

Wil je meer weten over de trainingen Mindful Werken of Mindful Leiderschap? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!