De noodzaak om mindsets te transformeren

Om virtueel werken aan te kunnen én organisaties te transformeren in ecosystemen van menselijkheid zullen we de onze vermogens tot veerkracht, bewustzijn en collectieve intelligentie moeten verstevigen.

Als samenleving staan we op een keerpunt. De mensheid heeft zijn lot én dat van de hele planeet in eigen hand. Covid-19 heeft daar een verregaande verschuiving van ons alledaagse gedrag aan toegevoegd. Ons aanpassen aan die veranderingen en die tegelijkertijd gebruiken om nieuwe gewoontes in organisaties te verankeren op het gebied van veerkracht en bewustzijn, zal een uitdaging voor ons allemaal zijn. En dat houdt niet alleen een gedragsverandering in maar vereist ook een andere mindset.

Het werk dat we als Awaris en CVM in de afgelopen 10 jaar hebben gedaan - nog eens versterkt door onze ervaringen in de voorbije maanden - heeft ons een diepgaand inzicht opgeleverd hoe je verschuivingen van mindset en gewoontes tot stand kunt brengen. Om virtueel werken aan te kunnen én organisaties te transformeren in ecosystemen van menselijkheid zullen we de onze vermogens tot veerkracht, bewustzijn en collectieve intelligentie moeten verstevigen.

We delen de overtuiging dat mindfulness een krachtig middel is om transformaties te ondersteunen en zo bijdraagt aan het verbeteren van het leven van medewerkers en leiders, van de manier waarop organisaties functioneren en van de impact die organisaties hebben op het ecosysteem om hen heen. CVM en Awaris

Eén visie, gebundelde kracht

Het Centrum voor Mindfulness en Awaris zijn beiden gebouwd op een fundament van waarden als tegenwoordigheid van geest en compassie voor mensen, organisaties en de wereld om ons heen. We delen de overtuiging dat mindfulness een krachtig middel is om transformaties te ondersteunen en zo bijdraagt aan het verbeteren van het leven van medewerkers en leiders, van de manier waarop organisaties functioneren en van de impact die organisaties hebben op het ecosysteem om hen heen.

Transformatie in de buitenwereld vereist innerlijke verandering. Begrijpen hoe we onze eigen mindset en die van anderen kunnen wijzigen behoort tot de kernvaardigheden van de 21e eeuw.

Samen beschikken we als Awaris en CVM over brede kennis en een doorleefde praktijk op het gebied van systeemdenken, mindfulness, neurowetenschap en leiderschapsontwikkeling. In de afgelopen 10 jaar hebben we mindfulness succesvol naar een breed scala organisaties gebracht. Zowel grote internationale corporates als locale voorlopers, naar overheden en maatschappelijke organisaties.

Het bundelen van onze kracht lokaal en wereldwijd betekent ook dat we onze klanten de voordelen van blended learning, een effectief leerplatform, en een gebruiksvriendelijke en veelzijdige app kunnen bieden. Gebaseerd op heldere impactmetingen kunnen we onze trainingsprogramma’s effectief aanpassen aan de behoefte van organisaties en hun management. De basis voor succes is ons vermogen om langdurige relaties aan te gaan met onze klanten.

Onze diensten

Onze diensten voor klanten zijn altijd gericht op het trainen van mindset en competenties. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, zien we gemakkelijk over het hoofd dat al ons denken en handelen voortkomt uit de geest. Transformatie in de buitenwereld vereist innerlijke verandering. Begrijpen hoe we onze eigen mindset en die van anderen kunnen wijzigen behoort tot de kernvaardigheden van de 21e eeuw en dat uitgangspunt staat centraal in al onze – modulair opgebouwde – programma’s. Daar is niets magisch aan, het betekent inzicht, oefenen, en het vestigen van nieuwe gewoontes van de mind, emoties, communicatie en handelen.

Working Mind

Het cultiveren van gewoontes gericht op aandacht, perceptie, veerkracht en communicatie in het werkend leven om werkplezier en -geluk, betrokkenheid en samenwerking te vergroten. Incompany groepstraining met 6-10 modules for executives, teamleiders, projectmanagers and staf om mindfulle gewoontes te veranderen in ons modern werkende leven. Ook aangeboden in blended learning formats. Het design van deze training is gebaseerd op een researchproject dat we tussen 2014-2016 uitvoerden met 30 deelnemende bedrijven en 2 universiteiten.

TeamMind

Gewoontes van emotionele veiligheid en mindfulness verankeren in ons teamwork om effectieve samenwerking te verbeteren en collectieve probleemoplossing.4 to 6 Modules die zowel individuele en teamveerkracht omvatten als teamgewoontes. Kernpunten zijn: a. verankeren van gewoontes rondom zorg voor elkaar en positiviteit; b. gezamenlijk oefeningen in probleemoplossing en c. vermindering van stress, verbeteringen in zorg voor elkaar en collectieve intelligentie.

ResilientMind

Leren om het body-mind system te reguleren en gewoontes gericht op veerkracht te verankeren in ons werkende leven. Begrijpen dat presteren en zorg voor onszelf echt onverbrekelijk samenhangen en dus in samenhang versterkt moeten worden. 4 to 6 Modules – elk gericht op een specifiek aspect van veerkracht. Kernpunten: a. individuele HRV assessment en coaching hierop en b. significante toename van emotionele, mentale en fysieke veerkracht.

Mindful Werken

Een incompany mindfulness­training die wekelijkse sessies combineert met oefenen thuis. Deze training richt zich in het bijzonder op het integreren van mindfulness op het werk om nieuw gedrag aan te leren om onze gezondheid, aanwezigheid en communicatie te ondersteunen.Mindfulness is een echte vaardigheid, een houding, die we fundamenteel kunnen versterken in een programma van 6 tot 8 weken.

Mindful Leiderschap

Een programma (incompany of op open inschrijving) dat wekelijkse live sessies combineert met oefenen thuis. Het richt zich op het aanleren van nieuwe gewoontes door mindfulness­training. Het ondersteunt het aanleren van nieuwe gewoontes op het gebied van aandacht, veerkracht en effectieve teamcommunicatie voor versterking van leiderschap in uitdagende tijden.

App en Leerplatform

Al onze programmas’s worden ondersteund door een veelzijdige app om dagelijks oefenen, het bijhouden van voortgang te traceren, en inspiratie te geven. Hetzelfde geldt voor het leerplatform.

Leren hoe te leren

In toenemende mate zal het succes van organisatiees gebaseerd zijn op het tempo en de diepgang waarmee ze leren. Dat betekent niet alleen cognitief leren, maar omvat ook in staat zijn om nieuwe manieren van waarnemen en gedrag aan te leren.

Dit inzicht vormt de ruggegraat van hoe we werken.

  • Formats– verschillende omstandigheden staan andere hoeveelheden beschikbare tijd, reikwijde en beschikbare middelen toe voor leer- en ontwikkelprogramma’s. Wij hebben een goed inzicht hoe groot de effecten (impact) zijn die je kunt verwachten van verschillende formats van de interventies. Daarmee kunnen we samen met de organisatie een realistische interventie ontwerpen.
  • Blended learning – om effectief te leren moeten mensen er een tijdje in ondergedompeld worden. Wij ontwerpen en bieden de juist combinatie van blended learning ondersteuning om te verzekeren dat nieuwe gewoontes echt doorleefd worden.
  • Apps – we hebben een eigen app ontworpen en een serie aanvullende apps voor onze klanten. Ze zijn essentieel in de hedendaagse wereld om deelnemers te begeleiden in hun werk en leven en gewoonteverandering te ondersteunen.
  • Leerplatform – we stellen relevant aanvullend materiaal beschikbaar zoals presentaties, handouts, videos, oefeningen, studies, reflectievragen en huiswerk.
  • Webinars – zijn een essentieel onderdeel van het moderne leren. Het ontwerp van de interactie is de sleutel tot het versterken van de rijkdom van de leerervaring.
  • Evaluatie – we zijn er echt van overtuigd dat leer- en ontwikkelprogramma’s kwantitatief beoordeeld moeten worden. We doen pre- en post-assessments bij al onze programma’s en werken met onderzoekers samen om de resultaten te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Elke deelnemer kan anoniem deelnemen en ontvangt een rapport met de veranderingen tussen voor en na de training. Dat legt de verantwoordelijkheid voor het leren ook daar waar hij hoort: bij de deelnemers en hun betrokkenheid.