Woensdag 22 mei start de volgende MBSR Online training.
Bekijk de agenda

Waarom zijn er verschillen in particuliere en zakelijke tarieven?

Onze zakelijke tarieven zijn wat hoger, omdat bedrijven financiële voordelen genieten, zoals lagere kosten en belastingvoordelen. Particulieren, zoals jij, hebben deze voordelen niet; daardoor hanteren wij voor particulieren lagere tarieven. Voor werkgevers is het heel interessant om te investeren in een mindfulnesstraining vanwege de vele voordelen voor het welzijn en de productiviteit van hun medewerkers. Het nut hiervan is bewezen in een groot aantal onderzoeken. Onze tarieven zijn te allen tijde marktconform, zodat je weet dat jij of je werkgever bij ons een reële prijs betaalt voor een kwalitatief goede training.

I can’t stop my thoughts. Is mindfulness training suitable for me?

We are all familiar with the tendency of the mind to be constantly occupied. The endless stream of thoughts, plans, worries, daydreams. We often live predominantly in our heads, being “ruled” by the thinking mind. Mindfulness training is a practice in which we train our attention and awareness. Your mind doesn’t have to be empty or still for this. Mindfulness offers an opportunity to develop a different relationship with your mind, to cultivate awareness and become increasingly conscious of the presence of thinking, of the presence of thoughts. To observe them without being constantly caught up in them. By redirecting your attention more frequently, you learn to create distance from the whirlwind of thoughts in your head. You can improve your concentration and relax more easily. The mind becomes calmer.

What does a mindfulness training session look like?

Mindfulness training is a practical training for developing mindfulness skills. You learn by doing, by practicing. Each session lasts 1.5 hours and focuses on a specific theme. Components of each session include:
– Guided mindfulness exercises
– Theoretical aspects addressed in a practical manner
– Opportunities for discussing experiences.

By carefully observing your experiences and better understanding them, your awareness increases, leading to potential insights.

I’m often too restless to sit still. Is mindfulness training still suitable for me?

Mindfulness training is a practice where we train our attention and awareness. It doesn’t necessarily require sitting still. We direct our attention to the experience in this present moment, from moment to moment. An experience is neither good nor bad. You may experience restlessness and impatience, notice a pleasant thought, or feel uncomfortable or comfortable. It could also be neutral. The key is to stay with whatever arises, with a friendly and non-judgmental attitude. We observe what presents itself. This content of experience changes constantly and we just observe the flow of the changes of that content. Mindfulness is particularly helpful when you feel restless or busy, as it allows you to reconnect with yourself and learn to find inner calm.

Is reimbursement for mindfulness training possible?

There are health insurers that reimburse mindfulness training. You can access an overview page via this link, which provides information about the reimbursement of mindfulness training by various health insurers. The website is in Dutch, however can be translated with the translation option of Google. This overview page is updated annually to keep the reimbursement details up-to-date. Please note that this list may not be entirely complete. It is recommended to inquire with your own health insurance provider. Additionally, an increasing number of employers are offering reimbursement for mindfulness training.

Is there scientific evidence for the effects of mindfulness training?

The effects of mindfulness have been extensively studied over the past 35 years. Hundreds of studies have been published on the effects of mindfulness interventions, including mindfulness-based stress reduction (MBSR) and mindfulness-based cognitive therapy (MBCT).

Research demonstrates that mindfulness is effective both in the general population and in therapeutic settings. Mindfulness promotes a higher quality of life and brings about positive changes in cognitive and neurobiological functioning. Moreover, mindfulness transforms how individuals perceive themselves and the world, leading to transformative responses. This broad efficacy makes mindfulness valuable for many individuals.

Is er wetenschappelijk bewijs voor de effecten voor mindfulnesstraining?

Het effect van mindfulness is de afgelopen 35 jaar veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Inmiddels zijn er honderden studies gepubliceerd over de effecten van mindfulness interventies. Onderzochte mindfulness trainingen zijn onder andere de mindfulness-based stress reduction (MBSR) en de de mindfulness-based cognitive therapy (MBCT).

Onderzoek laat zien dat mindfulness effectief is zowel in een “normale” populatie als bij groepen in een therapeutische setting. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Tevens transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness voor velen van waarde is. Lees meer onderzoeksresultaten.

Wat is mindfulness eigenlijk?

Mindfulness gaat over aandacht, over opmerkzaam zijn. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op de automatische piloot. In de keuken, tijdens het autorijden, op het werk – let maar eens op hoe vaak we op routine draaien terwijl de denkgeest bezig is met iets anders, met verleden en toekomst.

Mindfulness betekent: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en ‘concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp.

Het vermogen tot opmerkzaam zijn, is te trainen. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Er ontstaat een ruimte tussen stimulus en respons. Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken.

Is een mindfulnesstraining alleen voor voor mensen die (stress-)klachten hebben?

Mindfulness­training is voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van zijn/haar leven en bereid is op een nieuwe manier naar zijn/haar eigen patronen te kijken. Je hoeft dus niet aan speciale voorwaarden te voldoen of bepaalde klachten te hebben. Iedereen kan baat hebben bij de training. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer mindfulness in zijn leven,” zegt de ontwikkelaar van mindfulness­training, Jon Kabat-Zinn. Wel kunnen er omstandigheden zijn waardoor de training (tijdelijk) niet bij je past (kijk ook bij de vraag over contra-indicaties).

Zijn er ook contra-indicaties?

Als je met concrete knelpunten en belemmeringen aan de slag wilt, zoals bij psychische nood, conflictsituaties of loopbaanvragen, dan kies je voor individuele therapie of coaching. Dit geldt ook wanneer er sprake is van psychosen of verslaving. De mindfulness­training is niet specifiek bedoeld voor mensen met een aandachtstoornis (ADHD, ADD). Mocht je hiervan last hebben en je overweegt deel te nemen, overleg dan eerst met de trainer.

Mindfulness­training is geen goed middel voor hanteren van acute problemen of crises. Als je midden in een scheiding, verhuizing of ingrijpende veranderingen in gezin of werk zit, dan kun je wellicht beter wachten met de training. Hierbij speelt ook een rol dat je tijdens dergelijke hectische periodes misschien moeilijk tijd kunt vrijmaken voor training en huiswerk.

In alle andere gevallen kun je mindfulness­training overwegen. Belangrijk bij je overweging is dat mindfulness­training je aanspreekt als manier om anders te leren omgaan met oude, bekende obstakels en patronen in je leven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze gemotiveerd zijn. Dagelijks oefenen is ook een belangrijke voorwaarde voor succes. Je inzet bepaalt het resultaat.

Hoe ziet een mindfulnesstraining bijeenkomst eruit?

Mindfulness­training is een praktische training voor het ontwikkelen van de vaardigheden voor mindfulness. Je leert door te doen, te oefenen. Bijeenkomsten op locatie duren 2,5 uur en Online bijeenkomsten duren 2 uur. Elke bijeenkomst heeft een thema. Onderdelen van iedere sessie zijn: – begeleide mindfulness­oefeningen – theoretische aspecten die op een praktische manier aan bod komen – en is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen. Immers, door nauwkeurig naar je ervaringen te kijken wordt de opmerkzaamheid gescherpt en kunnen er inzichten ontstaan.

Moet ik in de training allerlei dingen over mijn persoonlijke leven delen?

Nee, je hoeft niets te delen wat je niet wilt delen. De mindfulness­training is ook geen ‘praatgroep’. Er hoeft inhoudelijk niet over specifieke gebeurtenissen gesproken te worden. Het gaat er vooral om dat je je bewust(er) wordt van je ervaringen (mentaal, emotioneel, lichamelijk) en dat je tevens ziet hoe je je tot die ervaringen verhoudt, hoe je er mee omgaat. Inzicht verkrijgen in de ervaring, in de reactie, in patronen.

Ik ben vaak te onrustig om stil te zitten. Is mindfulnesstraining dan wel iets voor mij?

Mindfulness­training is een training waarin we de aandacht, de opmerkzaamheid trainen. Je hoeft niet persé stil te zitten. We brengen de aandacht bij de ervaring in dit moment, van moment tot moment. Een ervaring is niet goed of fout. Je kunt onrust en ongeduld ervaren, je kunt een prettige gedachte opmerken, je kunt je onprettig of prettig voelen. Of heel neutraal. Erbij blijven is de boodschap, zolang het er is, met een vriendelijke niet-oordelende blik kijken wat zich aandient. En op enig moment is het weer anders. Juist als je onrustig of druk bent is mindfulness behulpzaam om tot jezelf te komen en rust te leren nemen.

Ik kan mijn gedachten niet stopzetten. Is mindfulnesstraining dan wel iets voor mij?

We kennen allemaal de neiging van de geest om steeds maar bezig te zijn. De eindeloze stroom van gedachten, plannen, piekeren, dagdromen. We leven veelal vooral in het hoofd en worden ‘geregeerd’ door de denkgeest. Mindfulness­training is een training waarin we de aandacht, de opmerkzaamheid trainen. Je geest hoeft hiervoor niet leeg of stil te zijn. Mindfulness biedt een mogelijkheid om anders met je geest te leren omgaan. Opmerkzaamheid te ontwikkelen en steeds bewuster te worden van het feit dat er denken is, dat er gedachten zijn. Ze waar te nemen, zonder er voortdurend in meegesleurd te worden. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Is een vergoeding voor mindfulnesstraining mogelijk?

Er zijn zorgverzekeraars die de mindfulness­training vergoeden. Via deze link kom je op een overzichtspagina met informatie over de vergoeding van een mindfulness­training bij de verschillende zorgverzekeraars. Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven. Mogelijk is deze lijst niet geheel compleet. Vraag het na bij je eigen zorgverzekering. Ook zijn er steeds meer werkgevers die de training vergoeden

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een trainer?

De beroepsvereniging voor mindfulness­trainers onderscheidt categorie 1 en categorie 2 trainers. De categorie 1 trainers zijn de meest volledig opgeleide mindfulness­trainers, die de mindfulness­training aanbieden conform de professionele standaarden, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn en zijn Center for Mindfulness. Kijk hier voor meer informatie over categorie 1 en categorie 2 trainers. Daarnaast heeft iedere trainer zijn of haar specifieke achtergrond. In je oriëntatie tot het kiezen van een mindfulness­trainer kun je tevens kijken wat bij je aansluit.

Zijn er verschillende soorten mindfulnesstraing?

Mindfulness­training MBSR Als we in Nederland over mindfulness­training spreken, wordt meestal de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training bedoeld. Deze is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. De mindfulness­training MBSR is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga.

Mindfulness­training MBCT De mindfulness­training MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, is een variant van de mindfulness­training MBSR. Deze is specifiek gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren in het bijzonder om negatieve gedachten en gevoelens, die de depressie kunnen aanwakkeren, te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest.

Mindfulness­trainingen met een specifiek thema Er zijn verschillende mindfulness­trainingen met een specifiek thema en die zich daarmee richten op bepaalde doelgroepen, zoals: – Mindfulness en angst – Mindfulness en somberheid – Mindful werken – Mindful leiderschap – Mindfulness voor artsen – Mindfulness voor ouders

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het cursusgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij het CvM en/of de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan het CvM of de trainer geen verantwoordelijkheid nemen