Mindfulness­training MBSR Als we in Nederland over mindfulness­training spreken, wordt meestal de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training bedoeld. Deze is begin jaren tachtig ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. De mindfulness­training MBSR is een groepstraining volgens een vast protocol, gebaseerd op Westerse wetenschappelijke kennis uit de medische biologie en de psychologie, en op Oosterse psychologische kennis en vaardigheden als meditatie en yoga.

Mindfulness­training MBCT De mindfulness­training MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, of Aandachtgerichte Cognitieve Therapie, is een variant van de mindfulness­training MBSR. Deze is specifiek gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren in het bijzonder om negatieve gedachten en gevoelens, die de depressie kunnen aanwakkeren, te zien als voorbijgaande gebeurtenissen in de geest.

Mindfulness­trainingen met een specifiek thema Er zijn verschillende mindfulness­trainingen met een specifiek thema en die zich daarmee richten op bepaalde doelgroepen, zoals: – Mindfulness en angst – Mindfulness en somberheid – Mindful werken – Mindful leiderschap – Mindfulness voor artsen – Mindfulness voor ouders