Wanneer je je STAP-budget hebt aangevraagd, krijg je uiterlijk binnen 4 weken een reactie van het UWV of je het STAP-budget hebt weten te bemachtigen. In de praktijk is dat vaak al binnen 2 weken.