Teams: intelligentie en betrokkenheid

Tal van studies hebben aangetoond dat collectieve intelligentie en betrokkenheid van een team zijn gebaseerd op de sociale en emotionele intelligentie van de teamleden.

De meeste mensen weten dat. Maar ze gedragen zich er niet naar. Mindfulness kan niet alleen helpen goed samenwerkingsgedrag te versterken in teams, maar ook om dat in onze dagelijkse interacties te verankeren.

De mind van een team

TeamMind is een uniek programma dat het meest recente onderzoek naar high performance teams, mindfulness en neurofysiologie op een intelligente manier combineert.

Het verloopt in drie fases:

  1. Veerkracht – Hoe kunnen we onze veerkracht als individuen versterken.
  2. Relaties – Hoe cultiveren we empathie en verschillende perspectieven zien in teamwerk.
  3. Collectieve intelligentie – Verankeren van de praktijk van collectieve intelligentie in teams.

Teamgewoontes vestigen

Het stevig vestigen van gewoontes van aandacht geven, zorg, positief zijn en integratie zijn crucial om de collectieve intelligentie van teams tot bloei te laten komen. We werken daar samen aan en verzekeren dat ze verankerd raken in het teamwerk.

Kernpunten

  • 4 tot 6 modules die zowel individuele als teamveerkracht beslaan.
  • Verankeren van zorg voor elkaar en positiviteit als gewoonte in teams.
  • Oefenen in samen problemen oplossen.
  • Vermindering van stress, verbeteren van zorg voor elkaar, en toename van collectieve intelligentie.

Collectieve intelligentie

Niemand lost problemen meer in zijn eentje op tegenwoordig. Voor organisaties is het vermogen tot goed samenwerken van en elkaar ondersteunen in, vaak verspreide teams cruciaal. Psychologische veiligheid, sociale samenhang en delen van informatie zijn de basis van de collectieve intelligentie van teams.

Neurofysiologie en mindfulness

Het begrijpen van de neuroscience van intermenselijke samenwerkingsvormen is een centraal onderdeel van deze training. Niet verrassend dat, in de kenniseconomie, zorg, geluk en veiligheid allemaal een sterke invloed hebben op ons vermogen om problemen op te lossen. Daarom is het zo belangrijk dat een team hier sterke gewoontes voor ontwikkeld, zodat de collectieve intelligentie groeit.

Collectieve intelligentietests

Teams nemen deel aan een collectieve intelligentietest als groep. Het zijn uitdagende tests en het is boeiend om te zien hoe teams presteren op dit vlak. Daarnaast doen deelnemers mee aan pre en post surveys, inclusief assessments van de emotionele intelligentie van het team. En lossen de teams als groep een aantal collectieve intelligentietests uit als groep. Van alle pre en post waarden word teen teamrapport opgesteld.

Ondersteuning

Steun voor zelfgestuurd leren via onze Awaris-app en de uitgebreide zelfstudiebibliotheek op ons leerplatform.

Format

Deze training kan worden uitgevoerd in verschillende formats – ofwel in 4 tot 6 modules, of in een combinatie van livesessies met online ondersteunde groepssessies.