Beschrijving van de retraite

Ook al hebben we ons geoefend in mindfulness, we verliezen al te gemakkelijk onze opmerkzaamheid en onze kalmte wanneer we met elkaar in gesprek zijn, zeker als de spanning oploopt. Wijs en compassievol communiceren komt onszelf en degenen met wie we omgaan ten goede. Wanneer we de tijd nemen om met open, ontspannen aandacht te luisteren en te spreken, van hart tot hart, in zorgvuldige afstemming met onszelf en de ander, kan veel intermenselijk leed voorkomen en verlicht worden.

Is voor jou communicatie vaak een bron van stress? Loop je steeds vast in hardnekkige patronen? Word je vaak gekwetst in contact of worden anderen gekwetst door jou? Verlies je vaak je geduld? Laat je gauw te veel of te weinig van jezelf aan anderen zien? Word je vaak verweten dat je niet goed luistert of dat je niet helder bent in wat je communiceert? Ben je vaak bezig het anderen naar de zin te maken ten koste van jezelf? Raak je gemakkelijk uitgeput door je contacten met anderen? Heb je al ervaring met mindfulness en wil je je verdiepen in mindful communiceren in een sfeer van veiligheid, rust en ruimte?

Als je antwoord op een of meer van deze vragen bevestigend is, dan kan deze retraite waardevol voor je zijn. In drie dagen maak je intensief kennis met de oefeningen en thema’s van het achtweekse Interpersonal Mindfulness Program (IMP). Deze training is een langverwachte verdieping voor mensen die al een mindfulness­training hebben gevolgd en hun beoefening willen verdiepen in mindful communiceren. Het kwam tot stand door nauwe samenwerking tussen senior docenten van het Center for Mindfulness (Universiteit van Massachusetts), de bakermat van Mindfulness-Based Stress Reductie (MBSR), en het team van Gregory Kramer, de ontwikkelaar van Insight Dialoque.

De corona-pandemie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor hoe we elkaar ontmoeten en ons met elkaar verbinden. We zijn ons misschien meer dan ooit bewust geworden hoe kostbaar communicatie is en hoe belangrijk het is dat onze communicatie bijdraagt aan het voorkomen en verlichten van lijden en het bevorderen van welzijn – face-to-face en online.

Inhoud

In het formele programma worden – ingebed in de stilte – oefeningen begeleid, zowel individueel als in twee- of meertallen. In het informele deel is er gelegenheid voor individuele beoefening, mindful bewegen en wandelen, waarbij juist niet gesproken wordt en zoveel mogelijk de stilte wordt gerespecteerd.

Er wordt intensief kennisgemaakt met de zes richtlijnen of helpers bij mindful communiceren, ontleend aan Insight Dialogue: pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op het opkomen, aandachtig luisteren en waarachtig spreken. Thema’s (contemplaties) die in mindful dialoog worden verkend, zijn onder andere: aangename, neutrale en onaangename gevoelswaarden; oordelen over verschillen; ziekte en ouder worden; geven en ontvangen; vergankelijkheid en verandering; rollen in het persoonlijk en maatschappelijk leven; verlangen naar (on)zichtbaarheid; het omgaan met beperkende gewoonten en het cultiveren van goede eigenschappen.

Voor wie

Je kunt meedoen wanneer je

  • eerder een achtweekse mindfulness­training hebt gevolgd (MBSR, MBCT of vergelijkbaar programma);
  • vertrouwd bent met mindfulnessbeoefening in je dagelijks leven;
  • bereid bent de stilte tijdens het formele en informele programma te respecteren;
  • bereid bent in twee- of meertallen deel te nemen aan oefeningen in mindful communiceren (je deelt uiteraard alleen wat je wilt delen);
  • de fysieke, emotionele en mentale grenzen van jezelf en anderen respecteert.
  • voldoende gezond bent om aan een meerdaagse retraite mee te doen.

Een proces van drie dagen kan niet hetzelfde zijn als een proces van acht weken. Toch kan de retraitesfeer in korte tijd bijdragen aan verdieping van de beoefening, die in het dagelijks leven kan doorwerken. Voor mindfulness­trainers die aan de criteria willen voldoen om deel te nemen aan een internationale IMP Teacher Training, kan deze driedaagse intensieve training een achtweekse training vervangen.

Verder lezen

“De kunst van mindful communiceren”, onder redactie van Frits Koster & Jetty Heynekamp (Boom Uitgevers Amsterdam, 2020). Dit boek beschrijft verschillende oefenmethoden in mindful communiceren. Het derde hoofdstuk “Inter­persoonlijke mindfulness – Samen ontwaken” van Erik van den Brink geeft een overzicht van het IMP, dat in deze retraite centraal staat.