Inhoud

De Playmode creativiteitstraining is een toepassing van mindfulness waarin we onze aandacht trainen om bewust gedachten en ideeën te genereren, waardoor we van reactief naar creatief gedrag kunnen gaan.

De creativiteit die we gaan ontwikkelen is de creativiteit van de vrije ideevorming. Om vrij te zijn moet je je bewust zijn van je beperkende patronen en jezelf vervolgens toestaan om nieuwe (denk) paden te bewandelen. De houding die we daarvoor nodig hebben is een combinatie van de doe- en zijnsmodus: playmode.

Instructions for living a life: Pay attention Be astonished Tell about it Mary Oliver

We gaan de kracht van de spelende geest cultiveren, we bieden haar ruimte en staan haar toe om te onderzoeken en exploreren, te oefenen en proberen en eigen oplossingen te vinden voor obstakels en weerstand vaak opgeroepen door dezelfde mind.

We blijven dicht bij huis. Bij mindfulness en onszelf. Als we met een creatieve mindset aanwezig kunnen zijn, als we herkennen wanneer we onszelf vastdenken, geven we onszelf meer keuze en dus vrijheid in de manier waarop we willen reageren op onze binnen- en buitenwereld. Dat oefenen we.

Daarna kun je creativiteit toepassen in je dagelijkse leven, op kunst, innovaties, wereldproblematiek, hoe je het maar wilt gebruiken. Voor jezelf, want wie kan vertrouwen op de kracht van de eigen creativiteit heeft minder om bang voor te zijn (en meer om zich op te verheugen). Voor de mensen om je heen, want net als kalmte is ook creativiteit besmettelijk. En om de wereld net een tikje mooier (schoner, groener, liever, grappiger, eerlijker, zachter, slimmer) te maken, op jouw eigen manier.

Door het beoefenen van mindfulness leren we dat we niet onze gedachten zijn. In deze creativiteitstraining leren we spelen met onze gedachten. Wat wil je denken? Wat wil je voelen? Hoe beïnvloeden je gedachten je gedrag? Hoe beïnvloeden ervaringen je gedachten? En hoe stuur je je denken aan om bewust ideeën te genereren?

Het programma

In zes weken tijd, in zes bijeenkomsten van 3 uur spelen we met onze opmerkzaamheid, verbeeldingskracht, verbale en non-verbale bewustzijn en inspiratie en leren we vaardigheden om het onverwachte gedeelte van creativiteit te faciliteren en te spelen met alles dat zich aandient.

Wie vertrouwen heeft in de kracht van de eigen creativiteit heeft minder om bang voor te zijn (en meer om zich op te verheugen).

Je hoeft niets te veranderen, je hoeft niets te kunnen, alles is er al. We nemen onszelf als geheel mee en mogen ontdekken dat we, dankzij onze ervaringen en manier van waarnemen, een onuitputtelijke bron van inspiratie zijn.

Creativiteit is een enorm domein, we leggen ons toe in deze training op de creatieve houding en het creatieve proces en niet op enig creatief resultaat of product.

Het meest haal je uit de training als je naast de formele beoefening van mindfulness ook de informele creatieve oefeningen doet.

  • In deze training cultiveren we het creatieve vermogen van de geest, waardoor weVeerkrachtiger met uitdagingen kunnen omgaan.
  • Onszelf kunnen ‘verruimen’ voorbij vaste patronen.
  • Nieuwe mogelijkheden ontwikkelen op thema’s van onszelf en de samenleving.
  • En met meer plezier en vreugde kunnen leven.

Voor wie

De Playmode creativiteitstraining op basis van mindfulness is voor iedereen die de kracht van de spelende geest wil cultiveren, om bewust gedachten en ideeën te genereren. Om hiermee het vertrouwen in de eigen creativiteit te vergroten en daarmee ook de vrijheid van de bewuste respons.

In playmode is kalmte het middel en bruisen het doel.

Je hoeft geen creatieve voorkennis, talent of expressievorm te hebben. Wel is het voor mensen die de klassieke MBCT/MBSR training hebben gevolgd en/of bekend en geoefend zijn met de basisbeginselen van mindfulness.

Het is voor mensen:

  • die nieuwsgierig zijn naar hun eigen geest en willen en durven spelen met alles wat in hun gedachte- en gevoelswereld omgaat. Verbaal en non-verbaal.
  • die mindfulness op verschillende vlakken van hun leven willen toepassen.
  • die last hebben van lethargie, verveling, bore-out.
  • die vastzitten in een situatie of in hun denken.
  • die creatief uitgedaagd en bekrachtigd willen worden.
  • die meer lichtheid en levenslust willen ervaren.