Inhoud

Als goed opgeleide trainer werk je vanaf een prima basis. Toch hebben we, naast dat werk, ook periodes nodig van reflectie en bezinning. Om vanuit rust naar ons trainerschap te kijken. Om ons te laten inspireren door docenten en collega’s. Soms moet je even pas op de plaats te maken om boven onze dagelijkse praktijk uit te stijgen. Bezinning, voeding. Ons trainer-zijn onderzoeken in het licht van welwillende open aandacht. Zonder dat er iets mis is of veroordeeld hoeft te worden. Zoals Jon Kabat-Zinn zegt: “We zijn al heel, met alles erop en eraan, inclusief onze tegenstrijdigheden.”

We schakelen over naar een modus waarin we niet meteen iets hoeft te bereiken of op te lossen. Zodat er een vrije ruimte ontstaat, waarin onderliggende thema’s doorschouwd kunnen worden. Een ruimte voor dieper inzicht, voeding en regeneratie.

Deze intensive is niet zozeer een opleiding (die heb je voltooid); het is een kans om met een sangha van docenten en collega’s je leerproces te onderhouden en verdiepen.

Een kans om met een sangha van docenten en collega’s je leerproces te onderhouden en verdiepen.

Thema’s

Tijdens de lesdagen wordt gereflecteerd op drie velden van competentie, die iedere dag afwisselend aan de orde zijn en elkaar wederzijds versterken:

Dimensie 1. Het programma dat je geeft: behoud het goede, verfris routines

Mindfulness­training hoef je niet vanuit een gefixeerd protocol te geven. De kern van het programma staat weliswaar vast, maar accenten en nuances kun je aanpassen, bijvoorbeeld aan de groep. Of aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

We nodigen je uit om te onderzoeken: waarom doe ik wat ik doe, hoe doet een ander het, wat was de intentie in het oorspronkelijke programma? We nodigen je uit om weer eens met een frisse blik te kijken naar jouw programma. We gaan onderling in gesprek en wisselen werkvormen en werkstijlen uit. Laat je inspireren door alternatieven waaraan je zelf nog niet had gedacht.

Soms is het is goed om soms even pas op de plaats te maken en even boven onze dagelijkse praktijk uit te stijgen. Voor onszelf, maar ook voor ons vak.

Dimensie 2. Je mens-zijn als trainer: het belang van voeding

Als trainer presenteer je niet alleen de training, je bént ook de training. Wat heb jij nodig om mindfulness in je vezels te houden? En: wat is er nodig om dit in je dagelijks leven een structurele plek te geven? Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten:

 • je eigen beoefening. wat voor verdieping heb je nodig en waar vind je deze verdieping;
 • wat drijft je? Waaruit haal jij je passie en inspiratie en hoe kun je die bron voeden? (oefening intrinsieke en extrinsieke motivatie);
 • ruimte creëren voor je eigen behoeftes als trainer (hoe vul je dat in, hoe maak je ruimte, stel je de grenzen die hiervoor nodig zijn)?
 • zelfcompassie en gelijkmoedigheid: wat zijn de scherpe kanten hierbij? Hoe kunnen we onszelf hierin voeden?

Dimensie 3. Je trainerscompetenties: altijd in ontwikkeling

De training die je nu geeft is niet dezelfde als die je drie jaar geleden gaf. We zijn voortdurend in ontwikkeling. En dat is maar goed ook: want ieder trainingsproces is uniek en vraagt om een benadering vanuit je huidige competenties. Stilstand is achteruitgang. Er zullen altijd bepaalde thema’s in je mens-zijn en in je trainer-zijn in ontwikkeling zijn of om ontwikkeling vragen. Het is aan ons als trainer om de groep goed te leiden. Dit leiderschap geven we bijvoorbeeld vorm door de manier van gebruikmaken van de krachten van het groepsproces: de onderlinge resonantie, groepswijsheid en de ervaring van verbondenheid (gezamenlijkheid).

Zo, stil staand bij de kerndimensies van ons trainerschap, contempleren we op wat is bereikt, en wat nog in ontwikkeling is. Stilstand is achteruitgang. Wat zijn de thema’s in je mens-zijn en in je trainer-zijn in ontwikkeling die vandaag in ontwikkeling zijn? Hierbij oriënteren we ons losjes op de MBI:TAC, het ontwikkelinstrument voor mindfulness­trainers.

Een vrije ruimte voor dieper inzicht, voeding en regeneratie.

Programma

Uniek aan deze leergang is dat we ‘van binnen naar buiten’ werken: de thema’s voor groei, de vragen, maar ook de antwoorden hierop zijn al aanwezig in de groep van docenten en deelnemers. De docenten faciliteren de processen om beschouwingswijzen en inzichten te destilleren, naar buiten te brengen.

Enkele werkvormen hierbij zijn:

 • contemplaties en geleide meditaties
 • beoefening van de yin én de yang van leiderschap: het verhelderende én het verwelkomende aspect in je trainerschap (mbv mindfulness- en compassieoefeningen)
 • exploratie van innerlijke wijsheid insight dialogue
 • tijd voor verwerking (schrijven, pauzes, wandelingen)
 • samen oefenen met en reflecteren op ingebrachte casussen
 • introductie van overkoepelende thema's uit literatuur en Boeddhisme

En dit alles binnen een contemplatieve werksetting die de reeds aanwezige wijsheid en ervaring wil verhelderen en articuleren.

Borging

Al tijdens de lesdagen is er aandacht aan integratie van het geleerde in de trainerspraktijk. Ook is het mogelijk om, bijvoorbeeld ter borging van het geleerde, een consult met een van de docenten af te spreken. Veel studenten in dit soort leersettings ook nog na de leergang onderling contact, zodat de thema’s ook tijdens hun praktische uitvoering collegiaal ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door intervisie.

Voor wie

Deze intensive is voor gevorderde mindfulness­trainers die hun trainerskwaliteiten willen uitbouwen en verdiepen. Onder gevorderde mindfulness­trainers verstaan we:

 • opgeleid door een erkend instituut tot niveau categorie 1 van de beroepsvereniging VMBN (zie voor een omschrijving https://www.vmbn.nl/criteria-categorie-1; het gaat hier om een niveau-omschrijving niet om daadwerkelijk lidmaatschap);
 • ervaren in het geven van mindfulnesstraining MBSR/MBCT (tenminste 5 trainingen gegeven);
 • dagelijkse persoonlijke meditatiebeoefening van meerdere jaren; meerdere stilteretraites gevolgd
 • studenten van iedere opleiding (binnen- of buitenland) zijn welkom.

Voorafgaand aan de leergang wordt je gevraagd enkele gebieden/vragen aan te geven waarop je je in het bijzonder wenst te ontwikkelen. Tijdens de leergang wordt je gevraagd een of meerdere casussen in te brengen.

We vragen je om ook buiten de sessietijd je dag zoveel mogelijk in te richten ten behoeve van voortgaande contemplatie en beoefening, zodat deze periode van bezinning en (zelf-)onderzoek maximaal profijtelijk kan zijn.

Aanmelden

Je aanmelding wordt door de docenten gereviewd; na toelating volgt het inschrijvingsproces.

Materiaal

Er worden enkele handouts aangeboden. Ter voorbereiding is met name waardevol te lezen hoofdstuk zes (‘Wat de trainer meebrengt’) van het Mindfulness Praktijkboek van Rob Brandsma.

Certificaat

Na afloop van de intensive is een bewijs van deelname beschikbaar. Hierop staat het aantal contact- en studie-uren vermeld, zodat dit eventueel bij beroepsverenigingen als (her-)registratiepunten kan worden ingediend.

Startdata