chevron-rightcloseEnvelope Facebook Globe info circle Instagram LinkedIn Vergrootglas searchtimes Twitter

Inhoud van de opleiding

In deze leergang bereiden we je voor om een vaststaande individuele variant van MBSR/MBCT aan te bieden: iMBCT.

Mindfulness alleen in groepen?

De mindfulnesstraining is vooral bekend als groepstraining. In een groep is er sprake van een aantal effecten die in een individuele setting moeilijk te reproduceren zijn. Zoals het leren van elkaar en het merken dat we allemaal deel uitmaken van een ‘common humanity’.

De iMBCT leergang gaf me de juiste achtergrond informatie en praktische adviezen om het meteen in de praktijk toe te kunnen passen

Maartje

Voordelen van individuele mindfulness

Toch heeft individuele mindfulnesstraining veel te bieden. Niet iedereen wil deelnemen of heeft baat bij een groepstraining. Ook is een meer flexibel en tailor made aanbod mogelijk. En je hebt met een deelnemer al genoeg, zodat je direct kunt starten als iemand zich aanmeldt. Een instelling kan niet altijd een groepsprogramma aanbieden.

Effectiviteit van individuele mindfulness

Een individuele mindfulness training is anders, maar kan evenzeer effectief zijn als een groepsprogramma. Dit blijkt uitonderzoek van de docenten (zie Mindfulness, augustus 2013).
Na recent (RCT) onderzoek schrijven de docenten: "Group and individual Mindfulness-Based Cognitive Therapy are both effective" (Mindfulness, augustus 2016).

Niet óf, maar hóe

Gezien de mogelijkheden en de voordelen, is het dus wellicht niet zozeer de vraag óf we mindfulness individueel moeten aanbieden, maar hoe.
Enkele vragen hierbij:

 • Wat voor consequenties heeft een-op-een oefening en nabespreking voor de rol van de trainer?
 • Hoe ziet het programma van iMBCT (individuele MBCT) er uit?
 • Hoe zorg je ervoor dat het geen gesprekstherapie wordt?

Ik heb geleerd van deze leergang dat het zo waardevol kan zijn om de training 'op maat' te geven. Dat vind ik een grote meerwaarde van de iMBCT

Rian
iMBCT

Individuele mindfulness is niet simpelweg het groepsprogamma met 1 deelnemer - dat werkt niet. Maya Schroevers en Joke Fleer hebben het bestaande MBCT programma omgewerkt tot een module die de krachten van een individuele setting uitbuit en de beperkingen zo goed mogelijk opvangt. Ze hebben een welomschreven programma (protocol) ontwikkeld dat ze individuele MBCT (iMBCT) gedoopt hebben. Tijdens deze leergang onderwijzen ze je in deze iMBCT.


Alle informatie als PDF downloaden

Alle informatie over deze leergang is ook beschikbaar als pdf Opleiding Trainer iMBCT

Programma

Kerngegevens van de opleiding

Deze korte opleidingsmodule bestaat uit een aantal stappen, die hieronder kort worden beschreven:

 • tweedaagse workshop;
 • het uitvoeren van een stagetraining individuele mindfulness volgens het programma iMBCT;
 • een tweetal supervisies over deze stagetraining bij erkende supervisoren;
 • het schrijven van een reflectieverslag over deze stagetraining;
 • het participeren in een eendaagse vervolgworkshop (‘terugkomdag’).

De tweedaagse workshop

De leergang start met de tweedaagse workshop ‘Individuele mindfulness’. In deze workshop wordt het programma iMBCT in zijn onderdelen en werkwijze behandeld en geoefend. Nadruk ligt hierbij natuurlijk op de onderdelen die specifiek zijn voor een individuele mindfulnesstraining (kennis en vaardigheden van het geven van MBSR/MBCT in groepssetting wordt hierom als bekend verondersteld).

Echt genieten om volgens een protocol van hoge kwaliteit tot IMBCT trainer opgeleid te worden. Zowel je houding als trainer, als het aanbieden van de training is voorzien van do’s en dont’s in een helder stappenplan

Jeannette

Tijdens de tweedaagse workshop werken we met:

 • exploratie van reeds bestaande ervaringen en inzichten mbt individuele mindfulness ten opzichte van mindfulness als groepstraining;
 • indicaties voor individuele mindfulness en de voor- en nadelen hiervan;
 • uitleg en doorloop van het specifieke draaiboek iMBCT;
 • geven de oefeningen in individuele setting;
 • oefenen van enquiry in individuele setting;
 • achtergrond, toepassing en onderzoeksresultaten van i-MBCT.

De onderwerpen worden op een interactieve manier behandeld; studenten worden uitgenodigd hun vragen en ervaringen in te brengen.
Na het volgen van de workshop krijgt de student beschikking over het draaiboek iMBCT. Ook is het mogelijk bij Maya Schroevers de cd’s/tracks voor begeleide beoefening voor je deelnemers te bestellen.

Resultaten tweedaagse workshop

Na de workshop kun je zelfstandig met individuele mindfulness aan de slag en heb je:

 • een gefundeerd beeld van de stand van zaken rond individuele mindfulness, een aantal do’s en don’ts, antwoorden en openliggende kwesties;
 • inzicht in de indicaties voor de keuze bij een cliënt voor individuele dan wel groepstraining;
 • ervaring en oefening in het bijzondere karakter van enquiry in individuele setting;
 • kennis en inzicht in het draaiboek (behandelprotocol) iMBCT;
 • kennis en inzicht in de effectiviteit van iMBCT, voor zover bekend middels wetenschappelijk onderzoek.

Stagetraining en zijn reflectie-onderdelen

Na de tweedaagse workshop ga je een stagetraining organiseren en geven. Dat wil zeggen dat je zelfstandig een individuele mindfulnesstraining aan te bieden volgens het programma iMBCT. Deze stage-ervaring laat je begeleiden door twee supervisie-sessies (van een uur) met docent Maya Schroevers (eventueel per Skype of telefonisch), in te plannen tijdens de looptijd van respectievelijk de eerste helft en de tweede helft van de achtweekse stagetraining.
Tevens schrijft je een reflectieverslag van 6-8 pagina’s over specifieke leeronderdelen van deze stagetraining, welke je ter beoordeling inzendt naar Maya Schroevers.

De terugkomdag (eendaagse workshop)

Na afloop van of tijdens de stagetraining neem je deel aan een eendaagse vervolgworkshop ofwel terugkomdag. Deze dag is  voor terugkoppeling van de praktijkervaring en verdieping van vaardigheden met iMBCT, en met name bedoeld voor:

 • praktijkervaringen delen met een groep mensen die ook met individuele mindfulness aan de slag zijn;
 • verdiepende instructies en begeleiding door de docenten bij specifieke situaties en thema's bij het individuele aspect van de training;
 • voortgaande oefening met enquiry in individuele setting.

Cursusmateriaal

Kennis over MBCT is van belang. Het boek Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie van Zindel Segal en anderen wordt globaal bekend verondersteld. Het draaiboek van iMBCT wordt tijdens de workshop uitgereikt.

Afronding en certificering

Studenten ontvangen op verzoek een bewijs van deelname aan de tweedaagse workshop. Als je aan alle onderdelen hebt voldaan, dien je dit zelf aan te geven op je portfolio (dit ontvang je na de tweedaagse workshop) en in te sturen. Hierna ontvang je het certificaat 'Trainer iMBCT' van het Centrum voor Mindfulness.

Vermelding op de website van het Centrum voor Mindfulness

Na certificering kun je als aanbieder van iMBCT vermeld worden op de website van het Centrum voor Mindfulness (www.centrumvoormindfulness.nl), waarbij je naam en andere praktijkgegevens vermeld worden als aanbieder van individuele mindfulness (overige aanbod vanuit de praktijk wordt niet in de vermelding opgenomen).

Disclaimer

Het opleidingsprogramma Trainer iMBCT is nog in ontwikkeling. Dit betekent dat de huidige voorwaarden in de toekomst kunnen worden herzien. Dit geldt ook voor de regels rond vermelding op de website van het Centrum voor Mindfulness.

Organisatie

De leergang iMBCT is een samenwerking van het Centrum voor Mindfulness met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor mindfulnesstrainers die ervaren zijn in het geven van de groepstraining MBSR/MBCT, hiertoe ook zijn opgeleid (minimaal 8 opleidingsdagen specifiek voor mindfulnesstrainers plus als deelnemer de achtweekse mindfulnesstraining te hebben gedaan). Kandidaten worden bij aanmelding op dit opleidings- en ervaringsniveau getoetst.

Gerelateerde trainingen en workshops