chevron-rightcloseEnvelope Facebook Globe info circle Instagram LinkedIn Vergrootglas searchtimes Twitter

Inhoud van de opleiding

Mindfulness heeft een stevige basis verworven als werkzaam ingrediënt in programma’s op veel terreinen: kwaliteit van leven, therapie, opvoeding, werk.
Dit programma voltooit je vorming tot mindfulnesstrainer MBSR/MBCT.

Volwaardig trainerschap

Ik heb dieper inzicht gekregen in mindfulness als manier van leven. Mindfulness zit nu in mijn hoofd, mijn lijf en in mijn hart, en dat maakt dat ik de principes ook kan en wil overdragen aan anderen.

Samen met de basisopleiding biedt deze leergang een volledige opleiding voor professionele toepassing van de achtweekse mindfulnesstraining MBSR/MBCT. De opleiding kenmerkt zich door bijzondere aandacht voor de enquiry (nabespreking van oefenervaringen), door het zich persoonlijk eigen maken van mindfulness (embodiment), door de lichaamsgerichte aspecten van mindfulness (zoals mindful yoga) en door aandacht voor nieuwe trainingsvormen naast de oorspronkelijke MBSR, de zogenoemde Mindfulness-Based Applicaties (MBA's).
Daarnaast worden thema’s behandeld die tot het fundament van het trainerschap behoren: boeddhistische psychologie, groepsdynamica, diagnostiek, mindful communicatie, je eigen leraarschap. De vervolgopleiding leidt op deze manier op tot volwaardig trainerschap.

Wat leer je?

In deze opleiding leert de student:

 • enquiry: uitdieping van de lagen in enquiry en je vaardigheid hiermee.
 • meditaties en oefeningen: het verfijnen van begeleidingsvaardigheden.
 • yoga als lichamelijke aandachtsoefeningen leren begeleiden en bevragen.
 • het voorgesprek als middel tot kennismaking, motivering én selectie groepsdynamica.
 • de educatieve thema’s van de training en hoe deze te behandelen.
 • een wijs antwoord bieden op moeilijk gedrag in de groep.
 • het leraarschap: bewust omgaan met eigen krachten en beperkingen.
 • inzicht ontwikkelen in wat je als trainer meebrengt en hoe je goed voor je zelf en de groep kunt zorgen.
 • de boeddhistische wortels van mindfulness.
 • de programma's MBSR en MBCT, hun opbouw, overeenkomsten en verschillen.
 • het leren kennen van andere Mindfulness-Based Applicaties (MBA's): programma's op gebieden als gezondheid(-szorg), opvoeding en onderwijs, werk en leiderschap.

Ik heb echt de tools en handvatten gekregen om goed voorbereid als mindfulnesstrainer aan de slag te gaan.

Je eigen training geven

Tijdens de opleiding voert de student een (proef-)training uit, die hij zelf organiseert en waarover hij ook een reflectieverslag schrijft. Dan starten ook de supervisie- en intervisiebijeenkomsten.

Resultaten

Na de opleiding kan de student:

 • zelfstandig mindfulnesstraining MBSR/MBCT geven aan groepen binnen het eigen veld van expertise.
 • de uitnodiging belichamen om (moeilijke) ervaringen, en de neiging tot reactiviteit daarbij, met mindfulness tegemoet te treden. De student kan deze uitnodiging ook vorm geven binnen het kader van MBSR/MBCT-trainerschap.
 • de voorwaarden tot deelname aan MBSR/MBCT toepassen, deelnemers daarbij screenen zowel als motiveren.
 • een leersetting bieden die veilig is (screening, begrenzing, zorg) en stimulerend (uitnodigend, motiverend, inspirerend).
 • de drie basiswerkvormen, oefening begeleiden, enquiry en educatie vaardig aanbieden.
 • de rol van centrale thema's als mindful bewegen (yoga), mindful communicatie, groepsdynamica, compassie en metta begrijpen en waar gewenst in de training toepassen.
 • zowel de westers- als de boeddhistisch psychologische basis van MBSR/MBCT begrijpen.
 • het bestaan en de waarde van varianten op MBSR/MBCT (Mindfulness-Based Applicaties, MBA's) inschatten en er, indien gepast, kandidaten naar verwijzen.
 • het programma van hun MBSR/MBCT binnen verantwoorde marges aanpassen wanneer de specifieke leerbehoefte van een groep (vooraf), of wanneer het leermoment daar om vraagt (teaching from the moment).
 • het belang van de inzet van een veranderingsgerichte dan wel een acceptatiegerichte cliëntbenadering onderscheiden en kan hiertussen schakelen.
 • het eigen trainerschap blijvend onderhouden, inclusief de persoonlijke voeding, het zelfreflecterend vermogen en leeromgeving die daarbij horen.
 • vanuit een stevige persoonlijke basis een aandachtige levens- en werkhouding opbrengen.

Programma

Tijdsinvestering

Looptijd: vier tot zes maanden
Studiebelasting: 104 contacturen, 64 studie-uren, supervisie (3 uur) en intervisie (7,5 uur), voorbereiden en uitvoeren proeftraining (ca 120 uur), schrijven reflectieverslag (ca 20 uur)

Cursusmateriaal

Vanuit de opleiding wordt een werkmap aangeboden.
Zelf aan te schaffen:

 • Mindfulness Trainingsboek, het achtweekse programma, stap voor stap van Rob Brandsma (€ 39,99)
 • Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie, tweede editie van Zindel Segal en anderen (€ 54,95)
De literatuur van de basisopleiding behoort ook tot deze vervolgopleiding.
Dit zijn de boeken:

 • Gezond leven met mindfulness (€ 32,95) van Jon Kabat-Zinn (Engelse titel: Full Catastrophe Living). Een vroegere Nederlandse uitgave verscheen onder de titel Handboek Meditatief Ontspannen. Ook deze uitgave is te gebruiken.
 • het Mindfulness Basisboek, kennis, achtergrond en toepassing (€ 34,99) van Rob Brandsma
 • het Mindfulness Praktijkboek, vaardigheden voor trainers (€ 39,99) van Rob Brandsma

Basis- en vervolgopleiding: samen een complete opleiding

Terwijl ik al mindfulnesstrainingen gaf, is mijn deskundigheid en liefde voor de mindfulness en het trainerschap veel groter geworden en heb ik me gerealiseerd dat het een vak apart is!

Deze vervolgopleiding sluit naadloos aan op de basisopleiding en vormt samen hiermee een complete opleiding. De optie van een gescheiden basis- en vervolgmodule is vooral gecreëerd voor mensen voor wie een aaneengesloten complete jaaropleiding om praktische redenen niet haalbaar is. De opbouw van de modules is zo opgezet dat basis- en vervolgopleiding nauw op elkaar aansluiten. Het is echter vaak goed om enige tijd in te bouwen tussen beide modules, om het geleerde te laten inzinken en op onderdelen alvast ervaring in informele oefensettings op te doen. We adviseren een periode van drie maanden tot een jaar tussen beide modules. Let op: je dient je wel apart aan te melden voor deze vervolgopleiding.

Certificering

Het certificaat van deze opleiding biedt voldoende opleidingsuren voor aanmelding bij de beroepsvereniging VVM. Samen met het certificaat van de Basisopleiding is de Vervolgopleiding erkend door de VMBN als 'geaccrediteerde opleiding voor het opleiden tot mindfulnesstrainer van categorie I'. Let op: beroepsverenigingen hebben wel aanvullende criteria. Oriënteer je daarom bij de beroepsverenigingen zelf. Zie bijvoorbeeld toelatingscriteria Categorie 1 VMBN

Alle informatie als PDF downloaden

Alle informatie over deze opleiding is ook beschikbaar als PDF: Vervolgopleiding Mindfulnesstrainer

Voor wie

De vervolgopleiding staat open voor iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de Basisopleiding tot mindfulnesstrainer van het Centrum voor Mindfulness gevolgd (Zij-instroom is alleen mogelijk met aan genoemde Basisopleiding gelijkwaardige opleidingservaring. Zie ook hieronder de veelgestelde vragen bij de Opleiding tot mindfulnesstrainer.
 • Je bent opgeleid op HBO+ niveau of gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring in het werken met mensen in een werkveld gericht op persoonlijke ontwikkeling.
 • Je hebt een jaar dagelijkse meditatiebeoefening (vipassana, zen, dzogchen).
 • Je hebt de mindfulnesstraining MBSR/MBCT als deelnemer gevolgd.
 • Je hebt een stilte-meditatieretraite van minimaal vijf dagen gedaan (kijk tevens bij veelgestelde vragen voor een nadere beschrijving hiervan).

Voorwaarden voor te volgen retraite

Voorwaarde bij de instroom voor deze vervolgopleiding is het hebben gevolgd van een meditatieretraite van minimaal vijf dagen (etmalen). De retratie is bij voorkeur in de vipassanatraditie (of anders mindfulness, zen, Shambala, Dzogchen. De voorkeur heeft een retraite van tien dagen (aaneengesloten) te hebben gedaan, dan wel twee retraites van vijf dagen, maar dit is niet verplicht. Als het niet anders kan mag de retraite mag eventueel overlappen met de beginfase van de opleiding, mits dit niet ten koste gaat van opleidingsdagen.

Wij volgen hierbij de accreditatieregels van de VMBN voor mindfulnesstrainer categorie 1 zoals gegeven op www.vmbn.nl/criteria-categorie-1/: "Het volgen van begeleide stilteretraites in de mindfulnesstraditie (MBSR, Vipassana, Zen, Shambala, Dzogchen of soortgelijk). Minimaal één retraite van 7 dagen (=etmalen) gevolgd hebben, of één van 5 dagen (=etmalen) en één retraite van 2 dagen (=etmalen), of één van 4 dagen (=etmalen) en één retraite van 3 dagen (=etmalen). NB: Vanaf 01-01-2018 wordt het retraite criterium: minimaal één retraite van 10 dagen (= etmalen) of twee retraites van ieder 5 dagen (=etmalen) gevolgd hebben."

Accreditatie

Lees er hieronder meer over bij veelgestelde vragen

Gerelateerde trainingen en workshops