Inhoud van de opleiding

MYmind is een nieuwe toepassing van mindfulness-based cognitive therapy en mindfulness-based stress reduction, die door Susan Bögels ontwikkeld is voor ADHD, door Esther de Bruin doorontwikkeld voor autisme, en door beide onderzoekers en hun team wetenschappelijk onderzocht. MYmind wordt nu nationaal en internationaal op grote schaal gegeven bij kinderen en jongeren met AD(H)D, autisme spectrum stoornis, en gedragsstoornissen. Het doel van MYmind is om kinderen te leren hoe hun aandacht werkt, zich bewust te worden van eigen aandachtsproblemen en de aandacht beter te richten (dieper, langer, breder, nauwer, flexibeler) afhankelijk van hun aandachtsprobleem. Door zich bewust te worden van hun eigen emotionele en gedragsreactiviteit, ook in meditatie, leren ze emoties en gedrag beter te reguleren. Ouders volgen parallel een Mindful Parenting training, waarin ze leren hun kind te begeleiden in de meditatie, meer bewustzijn en open aandacht naar hun kind, de ouder-kind relatie en de opvoeding te brengen, ouderlijke stress en overreactiviteit te verminderen, en een meer accepterende houding naar de problemen van hun kind te ontwikkelen. Omdat ADHD en autisme spectrum stoornis een erfelijke component hebben, kan het zijn dat ouders vergelijkbare problemen hebben, waarvoor zij de mindfulness ook kunnen gebruiken. Een MYmind training bestaat uit 8 of 9 (afhankelijk van de doelgroep) groepsbijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen of jongeren (leeftijd 9-18 jaar), en parallel 8-9 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur voor de ouders, afhankelijk van de doelgroep, en een follow-up bijeenkomst, en wordt gegeven in groepen van 6-10 kids, en 6-10 ouder(paren), afhankelijk van de doelgroep en leeftijd van de kids. Tijdens drie van de bijeenkomsten komen kinderen en ouders samen, om samen te mediteren en uit te wisselen. Er is ook een variant ontwikkeld waarin het programma een individuele gezinnen gegeven kan worden.

Onderzoek laat zien dat de MYmind training tot substantiele vermindering van aandachts-, gedrags-, en regulatieproblemen en verbetering van welzijn bij zowel kinderen als ouders leidt, dat het ouderlijke stress en ouderlijke overreactiviteit vermindert, en de kwaliteit van de opvoeding en de ouder-kind relatie verbetert. Deze resultaten zijn zowel bij gezinnen van kinderen met AD(H)D, autisme spectrumstoornis, als gedragsstoornissen gevonden.

In de opleiding leren professionals in vier blokken van twee dagen de MYmind training te geven aan groepen kinderen en jongeren en hun ouders. Ook is er aandacht voor de individuele toepassing van MYmind bij een gezin. Naast de acht trainingsdagen dient men ongeveer tien dagen te reserveren voor voorbereiding. Ook wordt een persoonlijk reflectieverslag gemaakt door de cursisten en een schets van een MYmind cursus in de eigen context. Deze verslagen zijn onderdeel van de certificering.

Programma

De opleiding behandelt de theorie, onderzoek maar vooral de praktijk van de MYmind training. De werkvormen zijn:

 • 1. Literatuur (theorie en onderzoek) bestuderen en hierop reflecteren, bijvoorbeeld het niveau van evidence voor de MYmind interventie evalueren
 • 2. Ervaren van de MYmind oefeningen/meditaties vanuit het perspectief van een kind of jongere met ADHD of autisme, en vanuit het perspectief van een ouder, en hierop reflecteren
 • 3. Zelf leren geven van MYmind oefeningen/meditaties voor kinderen, jongeren, en hun ouders, en hierop reflecteren, en door feedback hierover van opleidingsgroep en trainer eigen vaardigheden en attitude verder ontwikkelen
 • 4. Het inquiry proces bij kinderen en ouders oefenen, zowel horizontaal als verticaal
 • 5. Het werken met groepsdynamica bij kind-, jongeren- en oudergroepen, en gecombineerde kind-ouder groepsmomenten: de magie van de groep
 • 6. Oefenen met “moeilijke” groepen/kinderen/ouders, en eigen reactiviteit hierop
 • 7. Leren opzetten van een MYmind cursus in de eigen context, inclusief voorgesprek en meting van effectiviteit

Deelnemers krijgen een MYmind Trainer certificaat als ze voldoende aanwezig geweest zijn, in de oefeningen voldoende (ontwikkeling in) houding en vaardigheden hebben laten zien, voldoende zelfreflectie hebben laten zien, en het persoonlijk reflectieverslag en schets van de opzet van een MYmind cursus in de eigen context voldoende is, dit alles naar oordeel van de docent(en). In geval van twijfel kan aanvullende supervisie worden gevraagd (let op: de supervisie dient apart betaald te worden).

Cursusmateriaal

Te ontvangen: De draaiboeken voor de professional om te werken met MYmind, de werkboeken voor kinderen en ouders, een reader, en eigen werkbladen

Aan te schaffen: Bögels, S. (2017). Mindful opvoeden in een druk bestaan. Amsterdam: Ambo Anthos.

Voor wie

De opleiding is voor psychologen, pedagogen, psychiaters, en andere (gezondheidszorg) professionals die werken met kinderen met problemen in de aandacht, emotie- of gedragsregulatie, en hun ouders. Omdat ervaring de beste leermeester is, wordt er ook gewerkt met eigen ervaringen, zowel als kind en, voor diegenen die zelf ouder zijn, als ouder, en met eigen partnerervaringen. Met de kennis en ervaring uit de opleiding kan men zowel professioneel als persoonlijk aan de slag, dus in het werken met kinderen, ouders en gezinnen, en met eigen aandachts-, emotie-, en gedragsregulatie. Na afloop van de opleiding kan men eigen MYmind trainingen starten, in groepen of met individuele gezinnen, en is er de mogelijkheid hierover supervisie te krijgen. Deze supervisie dient apart betaald te worden.

Voorwaarden:

 • Een vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, psychiater, of andere gezondheidszorg opleiding.
 • Minimaal een MBSR of MBCT training voor jezelf gevolgd hebben, een mindfulness trainersopleiding gedaan hebben strekt tot aanbeveling.
 • Minimaal een 5-daagse meditatieretraite gedaan hebben.
 • Een eigen meditatie beoefening hebben.

Kunt u deze vooropleidingseisen helder beschrijven in het CV dat u uploadt? In een voorgesprek met de hoofdopleider wordt nagegaan of aan de vooropleidingseisen voldaan wordt.

Meer vragen?

Kijk dan bij de Veelgestelde vragen

Startdata

Lijst van startdata voor de training Trainersopleiding MYmind voor de jeugd