Inhoud van de opleiding

Mindful2Work is een nieuwe training die actief bewegen in de buitenlucht, yoga en mind­fulness combineert om stress te verminderen en welzijn te vergroten. De training is bedoeld voor mensen die veel ballen in de lucht houden, waarbij de boog te vaak gespannen staat en die het gevoel kennen te veel hooi op de vork te hebben. Ze ervaren dat het werk hen boven het hoofd groeit. En hebben (soms of regelmatig) last van verminderde concentratie, angstige of sombere gevoelens, vergeetachtigheid, weinig motivatie en energie, zich niet fit voelen, pijn in de nek, schouders of (onder)rug, slapeloosheid of piekeren.

“Mindful2Work is een passende naam, en ik kwam hier vanwege werkstressklachten. Inmiddels merk ik dat het niet alleen maar werkgerelateerd is, de vaardigheden die ik geleerd heb zijn van toepassing op mijn algehele levensstijl, het programma zou daarom ook best Mindful4Life kunnen heten.”

Het Mindful2Work programma is een 6-weekse training, waarin actief bewegen in de buitenlucht gecombineerd wordt met yoga en meditatie. De training wordt gegeven in groepen van 6-12 deelnemers, en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Mindful2Work is ontwikkeld door Esther de Bruin, Anne Formsma en Susan Bögels en wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden en wordt nu nationaal en internationaal steeds meer gegeven.

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van het Mindful2Work-programma laat zien dat deelnemers na de training veel minder stress, angst en depressieve klachten rapporteren. Ook ervaren ze een grote afname in lichamelijke en vermoeidheidsklachten en een grote toename in positieve gevoelens, concentratie, motivatie en activatieniveau. De “mental workability” van werknemers stijgt van 5,6 naar 6,8 (schoolcijfer van 1-10), en de “physical workability” van 6,4 naar 7,3. Het risico op volledige uitval van werk daalt van 90% voor de training naar 18% een paar maanden na de training. Opvallend hierbij is dat deze effecten niet alleen direct na de training aanwezig zijn maar ook nog een jaar later aanwezig zijn. Zie ook www.mindful2work.nl voor de wetenschappelijk bevindingen en video-interviews met deelnemers aan de training.

Programma

“Ik voel me nu, na de training, niet meer als een soort wildwaterbaan die van het begin van de dag of week naar het eind van de dag of week dendert, maar ik bestuur nu mijn bootje zelf en leg af en toe even aan.”

In de opleiding Mindful2Work leren professionals in twee blokken van twee dagen deze training te geven. Naast de vier trainingsdagen dient men ongeveer vier dagen te reserveren voor voorbereiding. Ook wordt een persoonlijk reflectieverslag gemaakt door de cursisten.

Na afloop van de opleiding bieden we de mogelijkheid om over de eerste twee Mindful2Work groepen die je geeft supervisie te ontvangen. Dat is inclusief een beoordeling van de videobanden van je eerste twee Mindful2Work-groepen gebaseerd op de richtlijnen van het internationaal erkende MBI:TAC systeem, waarover de professional mondeling feedback krijgt. Het reflectieverslag en deze beoordeling zijn onderdeel van de certificering, en dienen apart betaald te worden.

De opleiding behandelt de theorie, onderzoek maar vooral de praktijk van het Mindful2Work programma. De werkvormen zijn:

 • Literatuur (theorie en onderzoek) bestuderen en hierop reflecteren.
 • Ervaren van de Mindful2Work bewegingsoefeningen, yoga en meditaties, tijdens de opleiding en als huiswerk tussen de opleidingsdagen door, en hierop reflecteren.
 • Zelf leren geven van Mindful2Work bewegingsoefeningen, yoga en meditaties, en hierop reflecteren, en door feedback hierover van opleidingsgroep en trainer eigen vaardigheden en attitude verder ontwikkelen.
 • Het inquiry proces bij werknemers oefenen, zowel horizontaal als verticaal.
 • Veiligheidsaspecten worden behandeld, waaronder in- en exclusiecriteria voor het programma, het screenen van/intakes houden met potentiële deelnemers, doorverwijzen of samenwerking met andere clinici indien nodig.
 • Het werken met groepsdynamica: de magie van de groep.
 • Oefenen met “moeilijke” groepen/werknemers, en eigen reactiviteit hierop.
 • Leren opzetten van een Mindful2Work cursus in de eigen context, inclusief voorgesprek en meting van effectiviteit.

“Het is juist de combinatie van mindfulness met yoga en actief bewegen die een grote impact op mij heeft gehad, dat was niet het geval geweest met de losse onderdelen.”

Certificaat

Na afloop van de 4-daagse opleiding krijgen deelnemers een bewijs van deelneming, als ze voldoende aanwezig geweest zijn, in de oefeningen voldoende (ontwikkeling in) houding en vaardigheden hebben laten zien, en het persoonlijk reflectieverslag voldoende is. Het Mindful2Work Trainer certificaat krijgt men na de supervisie over de eerste twee mindful2work groepen, en het voldoende scoren op adherence aan het programma en trainerscompetenties, gebaseerd op de richtlijnen van de MBI:TAC, naar oordeel van de opleiders.

Cursusmateriaal

Als deelnemer aan de opleiding ontvang je een reader met werkbladen.

Literatuur in de werkmap:

 • de Bruin, E.I., Formsma, A.F., Frijstein, G., & Bögels, S.M. (2016). Mindful2Work: Effects of combined physical exercise, yoga, and mindfulness meditations for stress relieve in employees. A proof of concept study. Mindfulness, 8, 204-217.
 • de Bruin, E.I., Formsma, A.R., Frijstein, G., Sars, D., & Bögels, S.M. (2017). Mindful2Work: Een nieuw programma met actief bewegen, yoga en mindfulness om signalen van burn-out effectief te bestrijden. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 25, 99-103.
 • de Bruin, E.I., Valentin, S., Baartmans, J.M.D., Blok, M., & Bögels, S.M. (2019). Mindful2Work the next steps: A wait-list control study and qualitative interviews.

Zelf dien je deze twee boeken aan te schaffen:

 • De Bruin, E.I., Formsma, A., & Bögels, S.M. (2018) Mindful2Work. 
  Doeltreffende anti-stress- training met mindfulness, yoga en buiten bewegen.
  Handleiding. Houten: Lannoo Campus.

 • m2w werkboekDe Bruin, E.I., Formsma, A., & Bögels, S.M. (2018) Mindful2Work.Doeltreffende training met mindfulness, yoga en buiten bewegen. Werkboek. Houten: Lannoo Campus.Voor wie

“Door de training gun ik mezelf meer rust en neem ik meer momenten voor mezelf. Ook heb ik sneller in de gaten wanneer ik over mijn grenzen ga. Ik ben terughoudender met altijd 100% geven en wanneer ik dit doe, is het een bewuste keuze.”

De Mindful2Work trainersopleiding is bedoeld voor een breed scala aan professionals die werkzaam zijn in de ondersteuning of hulpverlening van mensen met (werk) stress gerelateerde klachten zoals somberheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, angsten, lusteloosheid of een kort lontje, en RSI.

Omdat ervaring de beste leermeester is, wordt er ook gewerkt met eigen stress- en life-work balance ervaring. Met de kennis en ervaring uit de opleiding kan men zowel professioneel als persoonlijk aan de slag.

Toelatingseisen

 • Een vooropleiding tot psycholoog of andere gezondheidszorg opleiding.
 • Minimaal een MBSR of MBCT training voor jezelf gevolgd hebben, een mindfulness trainersopleiding gedaan hebben strekt tot aanbeveling.Ervaring in het werken met (groepen) mensen met stress-, angst-, stemmings- en/of burn-outklachten.
 • Minimaal een 5-daagse meditatieretraite ervaring.
 • Eigen meditatie beoefening.
 • Yoga ervaring.
 • Sport ervaring.

Een voorgesprek met de docent maakt onderdeel uit van de toelating. In dat voorgesprek wordt nagegaan of aan de vooropleidingseisen is voldaan.

Relatie tot de Opleiding Trainer Mindfulness in Organisaties:

Mindful2Work is een specifiek programma en gericht op een heldere doelgroep. De trainersopleiding leidt je op om dit specifieke programma te geven, maar het is geen vervanging voor de trainersopleiding Mindfulness in Organisaties, die een breder karakter heeft en ook gericht is op het geven van mindfulnessinterventies in teams en organisaties.

Startdata

Lijst van startdata voor de training Trainersopleiding Mindful2Work