Trainerschap belichamen

Embodiment, het ‘belichamen’ van mindfulness, gaat niet over perfectie maar over imperfectie. Het is het bewust omgaan met onze imperfectie die onze mate van embodiment bepaalt.
Embodiment is dus niet kalm zijn, traag of stil. Het is een levende uitnodiging om opmerkzaam te zijn op de dans tussen tussen reactiviteit en bewuste respons, tussen doe- en zijn-modus. Het is doorleefde mindfulness. Maar je hebt ook passie nodig.

Je leert snel een aantal tools om aan te bieden als trainer voor de groep. Meekijkend vanachter de schermen krijg je een beeld van hoe ingenieus de achtweekse training in elkaar zit.

Je passie

Passie is liefde. Passie wordt gevoed door een diepe natuurlijke behoefte van het hart om te delen, om over te stromen. Om te kunnen uitdragen wat je zelf als bevrijdend en waardevol hebt ervaren. Mindfulness­training is het voertuig dat ons ten dienste staat om ons eigen hart te laten stromen. Koester je passie voor mindfulness, maar vergeet niet de vakmatige aspecten van het trainerschap.

Ik heb dieper inzicht gekregen in mindfulness als manier van leven. Mindfulness zit in mijn hoofd, mijn lijf en in mijn hart, dat maakt dat ik de principes ook kan en wil overdragen aan anderen.

Je vak

Mindfulness­training wordt vaak als eenvoudig voorgesteld. Enerzijds is dit zo: zo is er bijvoorbeeld een vaststaand programma. Toch komt er meer bij kijken. Mindfulness raakt onze diepste conditioneringen, waar we naast last, ook veiligheid aan ontlenen. De training haalt dit alles overhoop en laat je je eigen wereld door een bril zien die veel nieuwe keuzes biedt. Een bril die enerzijds heel vertrouwd is, maar anderzijds ook verontrustend. Dit alles maakt mindfulness­training tot een proces dat veel te bieden heeft maar ook intensief is.

De opleiding

Om dit alles goed te begeleiden wordt veel van de trainer gevraagd. Naast je eigen verdieping in mindfulness leer je in de basis- en vervolgopleiding over groepsdynamiek, omgaan met weerstand, het begeleiden van oefeningen en groepsgesprekken en compassie tonen voor strijd en lijden van deelnemers.
De opleidingen zijn daarmee heel rijk en verdiepend maar - net als de training zelf - ook intensief. Deelnemers die terugkijken zijn verbaasd hoeveel ze in een aantal maanden kunnen leren...

Ik heb ontdekt hoe rijk de mindfulness­training is als ontwikkelingstraject… een rijkheid die ik, toen ik zelf begon, wel aanvoelde maar niet helder kon doorzien. Deze opleiding heeft hierin inzicht gebracht.