Beschrijving

Enquiry is de gezamenlijke, ontroerend-mooie conversatie die zo onderscheidend is voor MBSR en alle hierop geënte Mindfulness-base Programma’s (MPS). Deze intieme vorm van dialoog, die ontstaat uit het bespreken van de ervaringen van deelnemers, is vanuit zijn essentie zelf-ontvouwend, diep menselijk en verrijkend.

Deze driedaagse workshop draait om enquiry, deze erkende kerncompetentie van mindfulness­trainers. Periodes van dialoog en uitwisseling worden afgewisseld met mindfulnessbeoefening in stilte.

Programma

Gezamenlijk op weg, lerend, zullen we stiltebeoefening met dialoog en enquiry verweven. De stilte leert ons te luisteren naar welke respons past. Met het spreken leren we over de expressieve en actieve kant van het trainerschap. Omdat enquiry afstemming behoeft met spreken zowel als stil-zijn, behelst het programma:

  • bekijken van en reflecteren op video-opnames van mijn MBSR-sessies;
  • het in kleine groepen oefenen in het antwoorden op veelvoorkomende thema’s die deelnemers inbrengen tijdens de wekelijkse sessies;
  • met moed en helderheid, het exploreren van onze geconditioneerde gewoonten en patronen;
  • het omwerken van een dialoog met een persoon naar een groepsdialoog;
  • het aanbieden en ontvangen van feedback van maatjes en de docent;
  • het leren kennen van persoonlijke sterke punten en punten die nog aandacht behoeven;
  • het erkennen en waarderen van de innerlijke bronnen waar vanuit dialoog en enquiry ontstaan.

De uitnodiging tijdens deze dagen is om met toewijding te oefenen en om met eerlijkheid te spreken over wat we vinden van ons trainerschap: het moeilijke, het heerlijke, en alles ertussenin. De intentie bij dit alles is om elkaar te ondersteunen op weg in de ontwikkeling van mindfulness en ons trainerschap. En bij dit alles is de gemeenschappelijke aspiratie om elkaar te helpen trainers te worden die nog beter belichaamd, hart-gedreven en relationeel wijs zijn.

Voor wie

Deze workshop is voor mindfulness­trainers (MBSR en andere MBP’s) die een professionele mindfulness­trainers-opleiding hebben gevolgd en ook voor mensen die ervaren zijn in het integreren van mindfulness in groter organisatieverband, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, bij justitie, het zakenleven of de overheid.

Saki vraagt deelnemers om:

  • goed gemotiveerd te zijn;
  • een dagelijkse praktijk in mindfulnessbeoefening te onderhouden;
  • de intentie hebben om de ander te respecteren bij het geven en ontvangen van feedback.

Videolezing van Saki

Op de CvM Zomerschool van 2018 hield Saki Santorelli een inspirerende lezing over de essentie van het mindfulness-trainerschap. Over het hart dat ons daarbij leidt. Over de dans tussen vorm en vormeloosheid. Over het pad dat de Boeddha, zenmeester Dogen en soefimeester Rumi ons vele eeuwen geleden hebben getoond. ‘Onze taak is niet om ze te volgen of te kopiëren, maar om erdoor geïnspireerd te raken. Zodat we zelf opnieuw kunnen ontdekken wat het betekent om deze gave van opmerkzaamheid over te dragen, in onze tijd, in deze samenleving.’

Om de volledige lezing van Saki te zien, klik hier

Startdata

Lijst van startdata voor de training De open ruimte: dialoog en enquiry in MBSR en andere mindfulness­trainingen