Mindfulness in organisaties: een vak apart

Steeds meer organisaties vragen om mindfulness­trainingen. Als onderdeel van vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld. Maar ook om tot meer werkplezier, betere prestaties en goed teamwerk te komen.

Mindfulness aanbieden in organisaties is een vak apart. Steeds meer trainers willen dat goed beheersen. Met deze opleiding leer je het specialisme om mindfulness naar organisaties te brengen.

Je krijgt kennis aangereikt over wat het voor mensen inhoudt om in een organisatie te werken en wat dat betekent voor mindfulness­trainingen. Over hoe medewerkers met stress, bevlogenheid en presteren omgaan. We delen de nieuwste inzichten uit organisatiekunde, psychologie, neurowetenschap en mindfulness.

En naast mindfulness op individuele niveau van de medewerker of manager, kijken we ook naar het de dynamiek van teams en organisaties en hoe mindfulness daar is te gebruiken. Op die manier ga je zien hoe individueel mindful zijn van medewerkers en het gezamenlijk mindful zijn van een team elkaar kunnen beïnvloeden. Je leert mindfulnessinterventies voor zowel individueel als groepsniveau.

En we gaan uitgebreid in op het contracteren van een organisatie: hoe kom ik binnen, hoe geef ik de training en hoe zorg ik voor tevredenheid bij medewerkers én de organisatie. Hoe laat ik zien wat de impact van mijn training aan medewerkers is, vragen veel trainers zich af. Zowel het wetenschappelijk bewijs als de direct te meten impact komen aan bod in deze opleiding.

Programma

Het programma stoelt op de gedachte dat je als mindfulness­trainer in organisaties werkt op het snijvlak van drie gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zijn of haar professie en de eisen die daaraan worden gesteld en de organisatie: teams, cultuur en veranderingen. Op elk gebied en snijvlak ervaren medewerkers of managers in een organisatie uitdagingen: mentale druk, elkaar begrijpen, aan eisen voldoen, samenwerken, je onmachtig voelen te voldoen aan wat er verwacht wordt, lastige collega’s, besluitvorming over hoofden heen, een harde organisatiecultuur, etc. Maar – gelukkig - ook: graag een bijdrage willen leveren, ergens voor gaan, met plezier werken en het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel.

De opleiding Trainer Mindfulness in organisaties geeft je meer inzicht op die verschillende gebieden en hun snijvlakken. En leert je natuurlijk ook hoe je dat inzicht en de manieren om met uitdagingen om te gaan kunt ontwikkelen bij medewerkers, managers en hun organisaties.

Leerlijnen

De opleiding kent een aantal leerlijnen, die je in een klein jaar doorloopt: modules waarin we samen aan de slag gaan, webinars, een online werkboek, online mentorsessies, supervisiesessies, een stagetraining en een eindverslag. Samen zorgen deze leerlijnen dat je een goede basis krijgt om je trainerschap voor mindfulness in organisaties te ontwikkelen.

In de modules ligt de nadruk op de overdracht van kennis en ervaring en het gezamenlijk oefenen. Je ontwikkelt je eigen inzicht in hoe organisaties werken, wat dat betekent voor medewerkers, en hoe je daarin kunt interveniëren met mindfulness­training. Ook oefenen we de kernoefeningen van de Mindful Werken training.

In de tweede module staat het inzicht in teamontwikkeling centraal: hoe werkt het en hoe kun jij als trainer teams en medewerkers helpen hun inzicht te vergroten in teamdynamiek en hoe mindfulness en compassie daaraan een positieve bijdrage kunnen leveren. En we gaan ook in op de vraag of en zo ja hoe mindfulness organisaties kan helpen beter te presteren. De derde module is een afsluitende leerdag, waarin op alle opgedane ervaringen wordt gereflecteerd.

De eerste en tweede module bestaan uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, oefeningen in het toepassen van mindfulnessinterventies en contractering van een organisatie, en van het uitwisselen van vragen en ervaringen met andere deelnemers. Voorafgaand aan de opleiding wordt je gevraagd enige literatuur door te nemen.

Tussen module 1 en 3 voer je onder supervisie een stagetraining, gebaseerd op het programma Mindful Werken, uit in een organisatie. Deze stagetraining ga je zelf acquireren als onderdeel van je leerproces.

Gedurende de opleiding zijn er regelmatig online mentorsessies met de hele trainingsgroep om elkaar te ondersteunen in het leerproces.

Daarnaast zijn er enkele webinars opgenomen in het opleidingstraject.

Module 1 – Organisatiedynamiek en mindfulnessinterventies

In deze module komen de volgende thema's aan bod:

 • Kennismaking en uitwisselen van leerdoelen.
 • Mindfulness in organisaties (MIO) als vak apart
  • Waarom en wanneer mindfulness in organisaties wel/niet helpt.
  • Verschil met individu-gerichte trainingen.
  • De trainer als procesfacilitator: trainersvaardigheden en belichaming in organisatiecontext: veiligheid, macht, ongemak; hier-en-nu-interventies).
  • Mindfulness in de organisatiecontext: individuele en collectieve interventies.
 • Inzicht in organisaties
  • Organisatiecultuur en analyse van de behoefte aan training.
  • Stress en bevlogenheid in organisaties: het Job Demands-Resources.
  • Modern HR-beleid: performance en purpose.
 • Voorbereiding stagetraining
  • Oefenen met de Mindful Werken training.
  • Werving, aanbod, uitvoering, evaluatie en ethiek van trainingen in organisaties.

Module 2 – Teamontwikkeling en mindfulness inbedden

In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • MIO als vak apart, deel 2
  • Communicatie en samenwerken in organisaties: mindfulness based modellen.
  • Teamontwikkeling, mindfulness en compassie in organisaties.
 • Positieve psychologie in organisaties.
 • Teamdynamiek: herkennen en gesprek faciliteren.

Module 3 - Van opleiding naar beroepspraktijk en afsluiting

In de laatste module wordt het leerproces afgerond:

 • Ethiek en mindfulness in organisaties.
 • Beroepspraktijk: contractering met organisatie én medewerkers.
 • Afronding van de opleiding: terugblik op leerdoelen.
 • Vooruitblik op eigen ontwikkeling als trainer.

Webinar thema's

Tijdens de opleiding zullen tenminste twee webinars worden aangeboden:

 • Neurowetenschap en mindfulness
 • Mindfulness in organisaties: de stand van het onderzoek.

Stagetraining en supervisie

Onderdeel van het opleiding is dat je de Mindful Werken training in een organisatie leert geven. Je doorloopt hiertoe zelfstandig of met een collega het hele traject van acquisitie, analyse van de organisatiecultuur en de behoefte van de organisatie, intake van deelnemers, het uitvoeren van de training, en de evaluatie van de training (impactmeting) en feedback naar de organisatie. Door het principe van 'learning by doing' krijgt je opleiding verdieping.

De stagetraining wordt ondersteund door drie sessies supervisie in een kleine groep, waar de focus ligt op je leerervaring als trainer in de organisatiecontext: wat betekent dit voor jouw trainerschap en hoe ga je daarmee om?

Online mentorsessies

Vanaf het eind van de eerste module tot aan het slot van de opleiding vinden regelmatig, gewoonlijk eenmaal per 4 tot 6 weken, online mentorsessies plaats. Daarin kunnen deelnemers elkaar vragen stellen over de stagetraining en het hele acquisitieproces, over aanpak van sommige oefeningen, over nieuwe literatuur, en dergelijke. Bij de mentorsessies is ook altijd een docent aanwezig.

Docententeam

Hoofddocent van de opleiding is Wibo Koole, mindfulness­trainer en auteur van twee boeken over mindfulness in organisaties: Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties en Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas. Hij wordt als co-docent bijgestaan door Kiki Vreeling, trainer mindfulness en persoonlijk leiderschap en onderzoeker op dat gebied.

Daarnaast werkt een keur van specialisten mee aan deze opleiding, op diverse terreinen, zoals Arnold Bakker (hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie), Marie-Claire Dassen (teams en groepsdynamiek in organisaties) en Matthijs Steeneveld (positieve psychologie). Kijk voor meer informatie op hun profielen onderaan de pagina.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor trainers met een afgeronde trainersopleiding mindfulness­trainer die trainingen in organisaties (bedrijven, overheden, maatschappelijk of not-for-profit) geven of willen geven en op zoek zijn naar de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn.

Er gelden de volgende toelatingseisen:

 • HBO+ niveau of gelijkwaardig.
 • Afgeronde trainersopleiding mindfulness of gelijkwaardig en zelf tenminste twee mindfulness­trainingen MBSR (of vergelijkbaar) hebben gegeven.
 • Aantoonbare ervaring met het werken met mensen in een organisatiecontext.

Na aanmelding vind een intakegesprek met de hoofddocent van de opleiding plaats, waarin motivatie en geschiktheid worden gebesproken.

Resultaten

Na afronding van deze opleiding:

 • Heb je inzicht in en begrip van de positie van de specifieke omstandigheden van medewerkers/managers in een organisatie en wat dit betekent voor het geven van mindfulness­trainingen in die context.
 • Heb je kennis van en inzicht in de benaderingen die relevant zijn voor het toepassen van mindfulness in organisaties (mindfulness, organisatiekunde, HR, positieve psychologie).
 • Kun je op verantwoorde en gekwalificeerde wijze bij iedere organisatie passende mindfulnessinterventies (trainingen, workshops) aanbieden en geven.
 • Heb je een goed beeld van en ervaring met de dynamiek en embodiment van het trainerschap in organisaties.
 • Ben je in staat om het hele proces van acquisitie, contracteren en uitvoering tot evaluatie goed te begeleiden.

Certificaat en leernetwerk

Bij voltooiing van de opleiding ontvang je het certificaat Trainer Mindfulness in Organisaties van het Centrum voor Mindfulness. Daarnaast wordt je lid van het Leernetwerk Trainers MIO, waar de alumni van de opleiding kennis en ervaring kunnen delen en dat jaarlijks bijscholingsdagen gaat organiseren.

Trainingsmateriaal

Bij de training hoort een online werkmap met programma, achtergrondliteratuur, toegepaste MIO-oefeningen. Daarnaast ontvang je een trainershandleiding voor het geven van het programma Mindful Werken en een toegang tot een toolbox met mindfulness­oefeningen voor organisaties.

Voorafgaand aan de start van de opleiding dien je de boeken Mindful Leiderschap en Mindful Werken te hebben gelezen.

    

Startdata

Lijst van startdata voor de training Trainersopleiding Mindfulness in Organisaties