Waarom deze opleiding

Steeds meer organisaties vragen om mindfulness­trainingen. Als onderdeel van vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld. Maar ook om tot meer werkplezier, betere prestaties en goed teamwerk te komen.

Mindfulness aanbieden in organisaties is een vak apart. Steeds meer trainers willen dat goed beheersen. Met deze opleiding leer je het specialisme om mindfulness naar organisaties te brengen.

Je krijgt kennis aangereikt over wat het voor mensen inhoudt om in een organisatie te werken en wat dat betekent voor mindfulness­trainingen. Over hoe medewerkers met stress, bevlogenheid en presteren omgaan. Over de nieuwste inzichten uit organisatiekunde, psychologie, neurowetenschap en mindfulness.

Je leert de beste van de mindfulnessinterventies voor organisaties zelfstandig toe te passen. En we gaan uitgebreid in op het contracteren van een organisatie: hoe kom ik binnen, hoe geef ik de training en hoe zorg ik voor tevredenheid bij medewerkers én de organisatie.

Programma

3 bollenHet programma stoelt op de gedachte dat je als mindfulness­trainer in organisaties werkt op het snijvlak van drie gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zijn of haar professie en de eisen die daaraan worden gesteld en de organisatie: teams, cultuur en veranderingen. Op elk gebied en snijvlak ervaren medewerkers of managers in een organisatie uitdagingen: mentale druk, elkaar begrijpen, aan eisen voldoen, samenwerken, je onmachtig voelen te voldoen aan wat er verwacht wordt, lastige collega’s, besluitvorming over hoofden heen, een harde organisatiecultuur, etc. Maar – gelukkig - ook: graag een bijdrage willen leveren, ergens voor gaan, met plezier werken en het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel.

De opleiding Trainer Mindfulness in organisaties geeft je meer inzicht op die verschillende gebieden en hun snijvlakken. En leert je natuurlijk ook hoe je dat inzicht en de manieren om met uitdagingen om te gaan kunt ontwikkelen bij medewerkers, managers en hun organisaties.

Modules

De opleiding is opgebouwd uit drie delen: in de eerste module ligt de nadruk op je eigen inzicht in hoe organisaties werken en hoe je daarin kunt interveniëren met mindfulness­training. Dan volgt de tweede module, een praktijkgedeelte waarin je onder supervisie een training in een organisatie opzet en geeft en evalueert. Je ervaringen uit dat praktijkgedeelte gebruiken we in de derde module. Daarin staat centraal hoe jij als trainer medewerkers in organisatie kunt helpen hun inzicht te vergroten en toe te passen in hun dagelijkse werk en leiderschap. En hoe mindfulness organisaties kan helpen met plezier en voldoening te presteren.

De eerste en derde module bestaan uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, oefeningen in het toepassen van mindfulnessinterventies en contractering van een organisatie, en van het uitwisselen van vragen en ervaringen met andere deelnemers. Voorafgaand aan de opleiding wordt je gevraagd een twee casussen te beschrijven en enige literatuur door te nemen.

De opbouw ziet er als volgt uit:

Module 1 – Zelf herkennen van organisatiedynamiek

 • Kennismaking en uitwisselen van leerdoelen.
 • Mindfulness in Organisaties (MiO) als vak apart
  • Waarom en wanneer mindfulness in organisaties wel/niet helpt.
  • Verschil met individu-gerichte trainingen.
  • Trainersvaardigheden (embodiment in organisatiecontext: veiligheid, macht, ongemak; hier-en-nu-interventies; toegepaste oefeningen MiO.
 • Inzicht in organisaties
  • Dynamiek tussen persoon, professie en organisatie: gastdocent Marie-Claire Dassen.
  • Stress en bevlogenheid in organisaties: het Job Demands-Resources (gastdocent professor Arnold Bakker).
  • Modern HR-beleid: performance en purpose.
 • Voorbereiding praktijkperiode:
  • Werving, aanbod, uitvoering, evaluatie en ethiek van trainingen in organisaties.
 • Mindfulness in de organisatiecontext: wat zegt de wetenschap?

Module 2 – Praktijkperiode onder supervisie

 • Training in een organisatie opzetten en geven en evalueren: verslag maken.
 • Supervisie over de training in groepsverband.

Module 3 – Anderen helpen inzicht te krijgen en stevigheid te ontwikkelen

 • Terugblik op de praktijkperiode
  • De feedback en evaluatie van je praktijkperiode verwerken en in je opleidingssetting tot leerervaringen omwerken.
  • Uiswisseling vorderingen op de leerdoelen.
 • MiO als vak apart, deel 2
  • Ethiek, contractering met organisatie én medewerkers
  • De MiO-training als basis van programma’s; vergelijking met enkele andere toegepaste modellen zoals Search Inside Yourself en Potential Project en Workplace MT.
  • Communicatie en samenwerken in organisaties: mindfulness based modellen.
 • Inzicht in organisaties
  • Neurowetenschap en mindfulness (gastdocent: Tim Gard).
  • Mindful leiderschap, emotionele intelligentie en mindful zelf-compassie.
  • Positieve psychologie in organisaties.
 • Afronding van de opleiding
  • Terugblik op leerdoelen.
  • Vooruitblik op eigen ontwikkeling als trainer.

Certificaat en leernetwerk

Bij voltooiing van de opleiding ontvang je het certificaat Trainer Mindfulness in Organisaties. Daarnaast wordt je lid van het Leernetwerk Trainers MiO, waar de alumni van de opleiding kennis en ervaring kunnen delen en dat jaarlijks bijscholingsdagen gaat organiseren.

Docententeam

Hoofddocent van de opleiding is Wibo Koole, mindfulness­trainer en auteur van twee boeken over mindfulness in organisaties: Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties en Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas. Hij wordt als co-docent bijgestaan door Kiki Vreeling, trainer mindfulness en persoonlijk leiderschap en onderzoek op dat gebied.

Daarnaast werkt een keur van specialisten mee aan deze opleiding, op diverse terreinen: Arnold Bakker (hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie), Marie-Claire Dassen (teams en groepsdynamiek in organisaties), Tim Gard (neurowetenschap en mindfulness) en Rinka van Zundert (positieve psychologie). Kijk op hun profielen hieronder.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor trainers met een afgeronde trainersopleiding mindfulness­trainer die trainingen in organisaties (bedrijven, overheden, maatschappelijk of not-for-profit) geven of willen geven en op zoek zijn naar de kennis en competenties die daarvoor nodig zijn. Toelatingseisen:

 • HBO+ niveau of gelijkwaardig.
 • Afgeronde trainersopleiding mindfulness of gelijkwaardig en zelf tenminste twee mindfulness­trainingen MBSR hebben gegeven.
 • Aantoonbare ervaring met het werken met mensen in een organisatiecontext.
 • Een intakegesprek met de hoofddocent.

Resultaten

Na afronding van deze opleiding:

 • Heb je inzicht in en begrip van de positie van de specifieke omstandigheden van medewerkers/managers in een organisatie en wat dit betekent voor het geven van mindfulness­trainingen in die context.
 • Heb je kennis van en inzicht in de benaderingen die relevant zijn voor het toepassen van mindfulness in organisaties (mindfulness, organisatiekunde, HR, positieve psychologie).
 • Kun je op verantwoorde en gekwalificeerde wijze bij iedere organisatie passende mindfulnessinterventies (trainingen, workshops) aanbieden en geven.
 • Heb je een goed beeld van en ervaring met de dynamiek en embodiment van het trainerschap in organisaties.
 • Ben je in staat om het hele proces van acquisitie, contracteren en uitvoering tot evaluatie goed te begeleiden.

Trainingsmateriaal

Bij de training hoort een werkmap met programma, achtergrondliteratuur, toegepaste MiO-oefeningen. Daarnaast ontvang je twee trainershandleidingen voor het geven van de programma’s Mindful Werken en Mindful Leidinggeven. De boeken Mindful Leiderschap en Mindful Werken worden bekend verondersteld.

    

Startdata

Nieuwe data volgen binnenkort.
Aanmelden kan zodra startdata bekend is.