Inhoud van de opleiding

De mindfulness­training is vooral bekend als groepstraining. Een groep heeft een aantal kwaliteiten: je leert van elkaar en de enquiry bijvoorbeeld is een kringgesprek.

Toch heeft individuele mindfulness­training veel te bieden. Immers:

 • Soms zijn er omstandigheden waarbij een groepssetting niet mogelijk is
 • Ook heeft niet iedereen baat bij een groepssetting.
 • Individueel is een meer tailor made aanbod mogelijk.
 • Bovendien heb je aan één deelnemer al genoeg. Je kunt dus direct starten als iemand zich aanmeldt.

Gezien de mogelijkheden en de voordelen, is het dus wellicht niet zozeer de vraag óf we mindfulness individueel moeten aanbieden, maar wanneer en hoe.

De Opleiding Individuele Mindfulness gaf me de juiste achtergrond informatie en praktische adviezen om het meteen in de praktijk toe te kunnen passen Maartje

Niet óf, maar hóe

Als je als groepstrainer mindfulness individueel wilt aanbieden, dan stuit je op een aantal vragen:

 • Hoe moet je het programma van de standaard mindfulness­training aanpassen voor een individuele setting?
 • Wat voor consequenties heeft een-op-een oefening en nabespreking voor de rol van de trainer?
 • Hoe zorg je ervoor dat het geen gesprekstherapie wordt?

Deze vragen worden beantwoord in het programma Individuele Mindfulness

Het programma Individuele Mindfulness 

Deze korte opleidingsmodule bestaat uit twee onderdelen: een tweedaagse workshop en een praktijkonderdeel.

De tweedaagse workshop

De leergang start met de tweedaagse workshop ‘Individuele mindfulness’. In deze workshop wordt het individuele mindfulnessprogramma in zijn onderdelen en werkwijze behandeld en geoefend. Nadruk ligt hierbij natuurlijk op de onderdelen die specifiek zijn voor een individuele mindfulness­training. De kennis en vaardigheden van het geven van MBSR/MBCT in groepssetting dienen hierbij als basis en worden daarom als bekend verondersteld.

Tijdens de tweedaagse workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

 • indicaties en contra-indicaties voor individuele mindfulness;
 • uitleg en doorloop van het draaiboek individuele mindfulness­training;
 • geven van oefeningen in individuele setting;
 • oefenen van enquiry in individuele setting;
 • bespreken van de effectiviteit van dit programma.

De onderwerpen worden op een interactieve manier behandeld; studenten worden uitgenodigd hun vragen en ervaringen in te brengen.
Na het volgen van de workshop krijgt de student beschikking over het protocol voor de individuele mindfulness­training. Ook is het mogelijk de tracks van Maya Schroevers voor begeleide beoefening te downloaden.

Het praktijkonderdeel

Het tweede deel van de opleiding is het praktijkonderdeel. Je gaat een individuele mindfulness­training geven. Tijdens deze praktijkervaring laat je je begeleiden door twee supervisie-sessies met docent Maya Schroevers, meestal per zoom. Tenslotte schrijft je een reflectieverslag van 6-8 pagina’s over specifieke leeronderdelen van deze stagetraining, dat door de docent beoordeeld wordt.

Ik heb geleerd van deze leergang dat het zo waardevol kan zijn om de training 'op maat' te geven. Dat vind ik een grote meerwaarde van de individuele mindfulness
Rian

Resultaten

Na de opleiding heb je:

 • een gefundeerd beeld van de stand van zaken rond individuele mindfulness, een aantal do’s en don’ts, antwoorden en openliggende kwesties;
 • inzicht in de indicaties voor de keuze bij een cliënt voor individuele dan wel groepstraining;
 • ervaring en oefening in het bijzondere karakter van enquiry in individuele setting;
 • kennis en inzicht in het protocol individuele mindfulness;
 • kennis en inzicht in de effectiviteit van individuele mindfulness;
 • ervaring in het geven van het hele programma individuele mindfulness en ben je hierin ook gesuperviseerd.

Afronding en certificering

Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat 'Trainer Individuele Mindfulness'.

Cursusmateriaal

Kennis over MBCT is van belang. Het boek ‘Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie’ van Zindel Segal et.al wordt bekend verondersteld. Het draaiboek voor individuele mindfulness­training wordt tijdens de workshop uitgereikt.

Vermelding op de CVM-website als Trainer Individuele Mindfulness

Na certificering kun je als aanbieder van individuele mindfulness­trainingen vermeld worden op de alumnipagina van de website van het Centrum voor Mindfulness, waarbij je naam en praktijkgegevens vermeld worden als aanbieder van individuele mindfulness.

Echt genieten om volgens een protocol van hoge kwaliteit tot Trainer Individuele Mindfulness opgeleid te worden. Zowel je houding als trainer, als het aanbieden van de training is voorzien van do’s en dont’s in een helder stappenplan.
Jeannette

Effectiviteit van individuele mindfulness

Een individuele mindfulness training is effectief in het verbeteren van de stemming. Dit blijkt uit onderzoek van de docenten (zie Mindfulness, augustus 2013, Diabetes Care, september 2014).
Na recent (RCT) onderzoek schrijven de docenten: "Group and individual Mindfulness-Based Cognitive Therapy are both effective" (Mindfulness, augustus 2016).

In een brief in Mindfulness geven de docenten/onderzoekers daarnaast een samenvatting het succes van hun programma om te constateren dat individuele mindfulness.

Organisatie

 

De Opleiding Trainer Individuele Mindfulness is een samenwerking van het Centrum voor Mindfulness met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor mindfulness­trainers die ervaren zijn in het geven van de groepstraining MBSR/MBCT en hiertoe ook zijn opgeleid (minimaal een Basisopleiding tot mindfulness­trainer gevolgd te hebben). Kandidaten worden bij aanmelding op dit opleidings- en ervaringsniveau getoetst.