Docenten

Erik van den Brink
Frits Koster

Eerste datum

21 maart 2018 (module II)

Prijs

€ 625 per module, vrijgesteld van btw. Inclusief lunch.

Locatie

Centrum voor Mindfulness
Raadhuisstraat 15
1016 DB Amsterdam

Voorwaarden

Zie de deelnamecriteria onder Voor wie.

Certificering

Na succesvolle participatie ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.

Meer informatie

We helpen je graag verder met je vragen via ons contactformulier.

Alle data op een rij

Module II: Maart 2018

Data: woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 maart 2018.
Tijd: 9.30 tot 17.00 uur.
Alleen nog reserveplaatsen beschikbaar

Aanmelden

 

Inhoud

Compassietraining is een vervolgtraining voor na de mindfulnesstraining. Veel mensen ervaren na de achtweekse MBSR/MBCT namelijk de behoefte om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie. Hiervoor hebben in Nederland Erik van den Brink en Frits Koster de training Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) ontwikkeld. Het Centrum voor Mindfulness biedt de vervolg-trainersopleiding MBCL in haar centrum aan.

Een prachtige verdieping/vervolg op de mindfulnesstraining die ik nu geef.

Compassie

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid. Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en voor een grotere empathie en openheid naar anderen toe.

De trainers geven goede uitleg en begeleiding en vullen elkaar heel fijn aan. Dank voor jullie compassie.

Waarom (zelf)compassie?

Veel mensen hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren.

Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (Ik snap het wel, maar voel het niet.) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

De Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) training

Erik van den Brink en Frits Koster hebben bij Lentis Groningen deze groepsgerichte compassietraining opgezet voor cliënten in de GGZ die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder aan de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben deelgenomen. De MBCL-training blijkt echter ook heel goed aan te sluiten bij mensen die (nog) niet te maken hebben met de GGZ maar wel een stressvol leven leiden. De MBCL training biedt een vervolgtraject voor hen die ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar ook moeite hebben deze in hun leven te integreren en daarbij een milde, vriendelijke houding te ontwikkelen.

Dit scholingsprogramma biedt mindfulnesstrainers, (G)GZ hulpverleners, coaches en andere professionals die mindfulness-based werken de mogelijkheid kennis te maken met de opzet en de oefeningen van dit groepsgerichte trainingsprogramma.

De opleiding bestaat uit module I en II, beide 3 dagen

Terwijl in module I de deelnemers kennismaken met de inhoud van de compassietraining en het persoonlijk ervaren van de oefeningen, ligt in module II de nadruk op het meer vertrouwd raken met het werken met het curriculum en het zelf begeleiden van compassiegerichte oefeningen.

Certificaat

Na succesvolle participatie en afronding van een eindtoets ontvangen studenten een certificaat. Studenten die beide modules hebben gevolgd kunnen desgewenst worden opgenomen in een netwerk van trainers die werken met compassiegerichte methodieken.

Literatuur

 • Koster, Frits & Van den Brink, Erik. Compassie in je leven – mindfulness verdiepen met heartfulness. Boom Hulpboek, 2015. Voor breed publiek en als werkboek door MBCL deelnemers te gebruiken.
 • Van den Brink, Erik & Koster, Frits. Compassievol leven – Een mindfulness-based verdiepingsprogramma. Boom, 2016 herziene druk. Het MBCL-handboek voor trainers/hulpverleners.

Programma

Doel van de opleiding

 • Het zich eigen maken van de basishouding die hoort bij compassiegerichte methodieken.
 • Het leren werken met compassiegerichte methodieken.
 • Het in kunnen schatten of en welke compassieoefeningen al dan niet passend zijn bij individuele cliënten en op individuele basis begeleiding hierin kunnen geven.
Ander onderwerpen naast het verder trainen van mindfulness

 • Het valideren van pijn en lijden.
 • Hoe ons brein en organisme is geëvolueerd om ons te helpen overleven.
 • 'Waar we niet voor gekozen hebben is niet onze fout’.
 • Inzicht in de drie centrale emotieregulatiesystemen.
 • Hoe de emotieregulatiesystemen uit balans kunnen raken door invloeden van buitenaf, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld door schaamte, zelfkritiek en ‘de innerlijke criticus’.
 • Hoe mentale voorstellingen de emotieregulatiesystemen kunnen beïnvloeden en hoe training in compassie de balans kan helpen herstellen.
 • Tend & befriend: een vierde reactie op stress, naast fight, flight & freeze.
 • Drie antidota tegen zelfhaat, zelfisolatie en over-identificatie: respectievelijk self-kindness, common humanity & mindfulness.
 • Het ontwikkelen van de compassie-modus door oefeningen in compassievol motiveren, aandacht geven, voelen, redeneren, verbeelden, spreken en handelen.
 • De cultivering van compassie als één van de vier zelfoverstijgende emotionele kwaliteiten: mededogen, liefdevolle vriendelijkheid, medevreugde en gelijkmoedigheid.
Overig

Meditatiekussens en –bankjes zijn aanwezig. Deelnemers wordt aangeraden gemakkelijk zittende kledij, een handdoek, (fleece)dekentje en eventuele andere hulpmiddelen mee te nemen die de beoefening kunnen ondersteunen.

Voor wie

Trainers in MBSR/MBCT/Breathworks, die hun eigen beoefening en het werk als mindfulnesstrainer willen verdiepen en eventueel de training zouden willen gaan geven als een vervolg op de MBSR/MBCT.

De modules zijn ook geschikt voor (G)Gz-professionals die scholing en ervaring hebben in mindfulness-based werken (MBSR/MBCT, ACT, DGT) en compassiegerichte verdieping zoeken en/of individueel willen gaan werken met compassiegerichte oefeningen.

Kunnen zijn met kwetsbaarheid heeft een diepere laag van zelfacceptatie aangeraakt.

Deelnamecriteria module 1:

 • Het (grotendeels) voltooid hebben van een erkende opleiding tot trainer MBSR/MBCT/Breathworks (categorie 1 of 2 bij de vereniging VMBN);
 • Of: een (g)gz of ander hulpverlenend beroep uitoefenen, bij voorkeur ervaring en scholing hebben in het begeleiden van mindfulness-based methodieken (zoals mindfulness-oefeningen uit MBSR/MBCT, ACT of DGT) en minimaal zelf een achtweekse mindfulnesstraining MBSR/MBCT gevolgd hebben en minimaal een jaar ervaring met mindfulnessmeditatie hebben.
Deelnamecriteria voor module 2:

 • Het eerder hebben gevolgd van module 1.
 • Het individueel of bij voorkeur groepsmatig deelgenomen hebben aan een MBCL-training van 8 wekelijkse sessies of aan een drie- of meerdaagse ervaringsgerichte MBCL-introductiecursus bij een gecertificeerd MBCL-trainer .
 • Bereidheid om deel te nemen aan oefeningen in de rollen van trainer, deelnemer en observator, in kleine en grotere subgroepen, en om feedback te geven en te ontvangen.
 • Bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en het lichamelijke, psychische en interpersoonlijke functioneren.
Certificering

Na Module 1
Na succesvolle participatie ontvangen deelnemers een bewijs van deelname.
Na Module 2
Na succesvolle participatie ontvangen deelnemers een certificaat.

Register

Deelnemers die beide modules hebben gevolgd kunnen desgewenst worden opgenomen in een register van trainers en hulpverleners die werken met compassiegerichte methodieken.

 

 • MBCL-register A:
  Zij die gecertificeerd MBCT/MBCT/Breathworks trainer zijn (categorie 1 of 2 bij de VMBN) en de formele MBCL groepstraining als geheel kunnen aanbieden als vervolg op MBSR/MBCT. Opname in het MBCL-register A wordt alleen gedaan als de MBCL-training groepsgewijs (voor een groep van minimaal 4 deelnemers) wordt begeleid door de trainer onder supervisie van een erkende MBCL-supervisor (drie live/skype/zoom sessies van 50-60 minuten per sessie. De extra kosten hiervoor worden verrekend met de desbetreffende supervisor).
 • MBCL-register B:
  Zij die kunnen werken met onderdelen en oefeningen uit het MBCL-programma en dit individueel of groepsmatig kunnen toepassen in de (g)gz of een andere hulpverlenende setting waarin zij werkzaam zijn en dit past binnen hun beroepscode.

Ontmoet de docenten

 • erik van den brink 2
  Erik van den Brink

  Psychiater, mindfulness- en compassietrainer

  Erik van den Brink

  Psychiater, Psychotherapeut en Mindfulnesstrainer
  Werkzaam bij het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis. Hij ontwikkelde zich tot mindfulnesstrainer op basis van jarenlange meditatie-ervaring en scholing in MBCT bij RINO-NH (Joke Hellemans) en MBSR bij senior docenten van het Center for Mindfulness (Jon Kabat-Zinn, Saki Santorelli, Florence Meleo-Meyer en Melissa Blacker).

  Hij verdiepte zich in psychotherapeutische scholen met mindfulness toepassingen, waaronder Acceptance & Commitment Therapy en Compassion Focused Therapy, en volgde workshops bij vooraanstaande docenten als Mark Williams, Ruth Baer, Christopher Germer, Steven Hayes en Kelly Wilson.

 • frits koster
  Frits Koster

  Vipassanaleraar, mindfulness- en compassietrainer

  Frits Koster

  Vipassanaleraar, mindfulness- en compassietrainer
  Verbleef 6 jaar als monnik in kloosters in Z.O. Azië waar hij o.a. boeddhistische psychologie studeerde. Hij schreef diverse boeken (uitg. Asoka) en heeft jarenlange ervaring als meditatieleraar. Hij voltooide de opleiding tot mindfulnesstrainer bij het Instituut voor Mindfulness (IvM) en is als docent verbonden aan opleidingsinstituten tot mindfulnesstrainer in Nederland, België, Ierland en Noorwegen.

  Hij heeft samen met zijn vrouw een eigen praktijk onder de naam Trainingsbureau Mildheid & Mindfulness, van waaruit hij mindfulnessactiviteiten begeleidt in binnen- en buitenland.