Inhoud van het programma

Trainers en hulpverleners die eerder een MBCL Teacher Training hebben gevolgd, begeleiden inmiddels zelf MBCL-trainingen, of zij bevinden zich in het proces van voorbereiding om dit te gaan doen, of zij integreren thema’s en oefeningen van het MBCL-programma op andere manieren in hun werk. Vaak ontstaat er dan een behoefte om verder te verkennen, verdiepen en uit te wisselen.

Graag meer van zulke dagen!

‘Edge states’

 In deze tweedaagse nascholing staan de vijf ‘edge states’, kantelpunten of klifrand-toestanden centraal, die beschreven zijn door Joan Halifax (2018). Het gaat over vijf kwaliteiten die belangrijk zijn voor authentieke professionaliteit. Of je nu hulpverlener, coach, raadgever, leidinggevende of mindfulness­trainer bent, ze zijn in alle gevallen relevant. Deze kwaliteiten blijken scherpe randen te hebben en kunnen nogal plotseling omslaan in hun tegendeel als we uit evenwicht raken:

 1. gezond altruïsme gaat over in pathologisch altruïsme,
 2. gezonde empathie gaat over in empathic distress,
 3. integriteit gaat over in moreel lijden,
 4. respect gaat over in respectloosheid, en
 5. engagement (gezonde inzet) gaat over in burnout.

Als we stevig op de metaforische klifrand staan, dan staan we aan de gezonde kant en hebben we een weids uitzicht. Dat is ook nodig om ons beroep goed uit te oefenen. De afgrond is echter nooit ver weg en hoe meer we op het randje balanceren, hoe meer dat bij elke stap vraagt om wakkere aanwezigheid en innerlijke rust. Toch overkomt het vroeg of laat de meesten van ons wel eens dat we misstappen en over de rand (dreigen te) vallen. Dit is niet levensbedreigend zoals bij een echte klif, maar kan wel heel bedreigend zijn voor het beeld dat we van onszelf en anderen van ons hebben. Misstappen horen echter bij het mens-zijn. Je zou in dit geval kunnen bespreken van een beroepsrisico dat er nu eenmaal bij hoort. Dergelijke ervaringen kunnen ons echter serieus onderuit halen wanneer ze ons in een negatieve sfeer trekken en leiden tot overmatig zelfverwijt, schaamte en isolement. Wanneer ze juist begrepen en begeleid worden, kunnen ze ook belangrijke leermomenten bieden, die bijdragen aan veerkracht en verdere groei. Juist wanneer we over de rand zijn gevallen en in crisis verkeren, kunnen ze een kans bieden om wijsheid en compassie in ons wakker te maken en zo de weg terug te vinden naar gezondheid.

‘Inter­persoonlijke mindfulness’

Omdat deze edge states het MBCL-werk aanzienlijk kunnen verdiepen, willen we ze met elkaar verkennen met behulp van de richtlijnen voor interpersoonlijke mindfulness (pauzeren, ontspannen, openen, afstemmen op het opkomen, aandachtig luisteren en waarachtig spreken). Wanneer we er zo mee kennismaken, kan dat ook ten goede komen aan degenen die we in onze trainingen begeleiden.

Aanbevolen literatuur

 

 • Joan Halifax: Standing at the Edge – Finding Freedom Where Fear and Courage Meet, St Martin's Press, 2018. (Nederlandse vertaling: Kantelpunten - Bevrijding op het snijpunt van angst en moed, Asoka, 2020.)
 • Erik van den Brink: Inter­persoonlijke mindfulness – Samen ontwaken. In F. Koster & J. Heynekamp (red): De kunst van mindful communiceren. Boom Uitgevers Amsterdam, 2020).

Omdat dit een ervaringsgerichte kennismaking is, hoef je niets van tevoren te lezen (mag natuurlijk wel).

Fijn om ‘weer bij te zijn’ met de allerlaatste ontwikkelingen.

Doel van dit tweedaagse nascholingsprogramma:


Algemeen:

 • Het verdiepen van het mindfulness-based en compassiegericht werken voor trainers/hulpverleners die ervaring hebben opgedaan met het werken met (onderdelen van) het MBCL programma.
 • Het verdiepen van inzicht bij welke cliënten en op welke wijze compassietraining heilzaam kan zijn.
 • Het verdiepen van de professionele basishouding en de vaardigheden in mindful dialoog of inquiry.


Specifiek:

 • Ervaringsgericht verkennen van de vijf edge states, een verdiepend kader voor het ontwaken van wijsheid en compassie, met behulp van de richtlijnen voor interpersoonlijke mindfulness beoefening.

Nascholingsuren en bewijs van deelname

Mogen jullie de humor behouden.

De dagen worden gemeld bij de VMBN als erkende nascholing voor mindfulness­trainers. Het aantal lesuren bedraagt 13. Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Overig

Meditatiekussens en –bankjes zijn aanwezig. Deelnemers wordt aangeraden gemakkelijk zittende kledij, een handdoek, (fleece)dekentje en eventuele andere hulpmiddelen mee te nemen die de beoefening kunnen ondersteunen.

Voor wie

Succesvolle deelname aan de volledige MBCL Teacher Training (aangeboden als 2x3 dagen of 1x6 dagen).
N.B. Dit is een minimumvereiste. Andere workshops of opleidingstrajecten, waarin compassie centraal staat, zijn geen vervanging hiervoor.

Door wie

Begeleiding:

Erik van den Brink, oud-psychiater, arts-psychotherapeut, mindfulness-en compassietrainer, heeft ruim 30 jaar werkervaring in de ambulante ggz, onder meer bij het Centrum Integrale Psychiatrie te Groningen, en Het Behouden Huys, een psycho-oncologisch centrum te Haren. Hij werkt de laatste jaren zelfstandig en geeft opleiding, training en supervisie vanuit MBCL Trainingen in binnen- en buitenland. Hij ontwikkelde zich tot mindfulness­trainer op basis van jarenlange meditatie-ervaring en scholing in MBSR/MBCT bij internationaal vooraanstaande docenten. Hij verdiepte zich in psychotherapeutische scholen met mindfulness-based en compassiegerichte toepassingen en volgde scholing bij de ontwikkelaars van Acceptance and Commitment Therapy, Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness en Mindfulness-Based Supervision.
Samen met Frits Koster ontwikkelde hij het MBCL-programma. Hun boeken Compassievol leven (Boom, 2016) en Compassie in je leven (Boom, 2019) zijn meermaals vertaald en in diverse landen uitgebracht, waaronder Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Turkije.

Bijzonderheden

Er zijn 20 plaatsen beschikbaar; de scholing gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen. Plaatsing is op volgorde van binnenkomst; vol is vol.

Startdata

Lijst van startdata voor de training Nascholing voor MBCL-trainers: “Edge States - Kantelpunten”