Wil je een mindfulness­training aanbieden in deze uitdagende tijden? In welke vorm? Hoe maak je deze keuze? Wat zijn de richtlijnen? Wat zijn de risico’s, zelfs als je de richtlijnen volgt? Wat zijn de alternatieven? Hoe goed is online training? Wat als je geen training zou geven, vanwege corona?

Als mindfulness­trainer zijn er veel vragen over hoe je met het aanbieden van training omgaat in deze ingewikkelde tijden van corona. Je hebt als professional een eigen verantwoordelijkheid. Je moet de voordelen van fysieke en online mindfulness­training zelf tegen elkaar blijven afwegen.

Afwegingskader

We bieden je hierbij voor je keuzeproces een afwegingskader aan*. Eerst beschrijven we de huidige context (die dus kan veranderen). Vervolgens beschrijven we het online alternatief, waar veel aannames over circuleren, maar nog slechts weinig feiten (en waarbij het voor nu belangrijk is om tenminste de aannames van de feiten te scheiden). Dan schetsen we de eigenlijke afwegingsstappen in termen van motivatie, risico’s, doelgroepeigenschappen en eindafweging, waarbij we deze zoveel mogelijk in dimensies beschrijven, om het dynamische karakter ervan recht te doen.

Tenslotte eindigen we met een algemeen advies in de procesafweging waarbij zowel de individuele als maatschappelijke verantwoordelijkheid voor risicovermijding wordt afgewogen tegen de gevoelde urgentie om fysiek training te geven.

We hopen dat je, als je het afwegingskader doorloopt, zult zien dat het een dynamisch proces is. Het biedt denken in termen van concrete situaties in plaats van ja/nee-antwoorden volgens regels. Dat sluit aan bij een realiteit die moeilijk in te schatten én nog elke dag in beweging is, ook in de tijd.

Daarom je hoeft je keuze van vandaag ook niet dezelfde te zijn als je keuze van volgende maand. De crisissituatie ontwikkelt zich voortdurend en vraagt daarmee telkens om heroverwegen.

Thema’s afwegingskader

  • Groepsbijeenkomsten en het risico op verspreiding corona
  • Hoe verhoudt online zich tot fysiek?
  • De stappen van het afwegingskader
  • Je eigen motivatie
  • De risicodimensies
  • De doelgroepdimensies
  • De eindafweging
  • Algemeen advies
  • Tenslotte
  • Literatuur

We hopen met de stappen een afwegingskader aan te bieden dat bestendig is, omdat we verwachten dat Covid-19 nog wel even onder ons is (zeker tot volgend jaar). En dat je dus ook later nog eens kunt doorlopen, als je je keuze wilt heroverwegen.

Download hier het document om je afweging te maken:

pdf Mindfulness­training in tijden van corona wel of niet fysiek of online? (615 KB)

* Op 12 mei jongstleden bracht het CVM een eerdere versie van dit afwegingskader uit. Nu, op 26 mei, bieden we je met deze tekst een uitbreiding aan van dit kader de eerdere tekst ook vervangt.