De Vervolgopleiding wordt standaard in fysieke setting aangeboden en dit heeft ook onze voorkeur. De online editie is bedoeld voor mensen die vanwege veiligheidsredenen rond corona niet kunnen of willen deelnemen aan de opleiding in fysieke setting. Het kan zijn dat je niet mag van je werkgever, dat je in een kwetsbare sector werkt, dat je zelf tot een van de risicogroepen behoort of dat een huisgenoot tot een van de risicogroepen behoort.

De online editie heeft dezelfde programma als de opleiding in fysieke setting. Inmiddels leert de ervaring met online onderwijs dat de inhoud van het programma (curriculum) ook heel goed online kan worden overgebracht. De fysieke nabijheid voegt echter een dimensie aan de opleiding toe die niet helemaal te vervangen is in een online setting.

De online editie van de Vervolgopleiding van het najaar van 2020 kent een vrij intensief lesprogramma: van oktober tot en met december is er vrijwel iedere week les. Houd hiermee rekening. Deze editie vraagt daarom per week, naast de lesdagen, minstens zes tot acht uur studietijd. Ook is belangrijk om je te realiseren dat je na lesdag 6 je praktijkonderdeel (stage- of proeftraining) mag opstarten. Aangezien dat in november valt, wordt het lastig om nog tijdens de looptijd van de opleiding je proeftraining te geven. Temeer, daar de opleiding zelf dus extra intensief is.

Al met al adviseren we je om bij deze editie de proeftraining na afloop van de opleiding te geven. (Dit mag tot een jaar na de laatste lesdag.) Ga er in dat geval van uit dat deze proeftraining in een fysieke setting moet worden gegeven, mits je interesse hebt op aansluiting bij de beroepsvereniging. Deze laatste stelt namelijk vooralsnog dat in 2021 proeftraining weer fysiek moeten worden gegeven (tenzij de situatie rond covid verandert).

De online editie wordt erkend door de beroepsverenigingen voor mindfulness­trainers. Deze editie gaat alleen door bij voldoende deelnemers.