MSC-trainer worden

De basis voor het training geven in MSC is om zelf de kwaliteiten van mindfulness en zelfcompassie te belichamen en een regelmatige dagelijkse beoefening ervan te hebben. MSC-trainers zijn vaak diep geraakt bij de transformatie die hun deelnemers doormaken en vinden het een eer daarin te delen. Sommigen van hen zeggen dat het training geven in zelfcompassie hun eigen beoefening verdiept en betekenisvoller heeft gemaakt, en dat het als een natuurlijke uitbreiding van zelfcompassie naar de wereld voelt.

Trainersopleiding Mindful Zelfcompassie (MSC)

7 dagen

In deze opleiding leer je de mindful-zelfcompassietraining te geven, zoals ontwikkeld door Chris Germer en Kristin Neff.

link to article Trainersopleiding Mindful Zelfcompassie (MSC)

De leerroute

De eerste stap van de leerroute bestaat uit het voltooien van de 6-daagse residentiële trainersopleiding. Deze training is bedoeld voor diegenen die het MSC-programma willen geven, of die mindfulness en zelfcompassie in hun professionele activiteiten willen integreren (bijvoorbeeld psychtherapie, coaching, zorg, onderwijs, etc.), en individuen die er een beroepsmatige interesse voor hebben (bijvoorbeeld onderzoekers, bestuurders, etc.). Dit is gekoppeld aan stap 2, het Trainerspracticum (TTP). Wil je de status 'Trained MSC Teacher' verwerven en de 8-weekse, MSC training in persoon geven, dan moet je ook de stappen 2-4 voltooien.

 • Stap 1: 6-daagse residentiële trainersopleiding
 • Stap 2: Het trainerspracticum
 • Stap 3: Co-trainen van eerste MSC-training, met consultatie via Zoom
 • Stap 4: Aanvragen status 'Trained Teacher'

De stappen 1 en 2 worden allebei door ons in het Nederlands aangeboden. Als partnerorganisatie van het Center for Mindful Self-Compassion (CMSC) biedt het Centrum voor Mindfulness (CVM) aanstaande trainers ondersteuning bij de eerste en tweede stap van hun route om 'getraind' of 'gecertificeerd trainer' te worden. Meer informatie daarover vind je hieronder.

Stap 1: 6-daagse residentiële trainersopleiding.

De residentiële trainersopleiding is een intensieve, 6 dagen durende, in persoon opleiding die wordt gegeven door een team van senior MSC-trainers. De training is opgebouwd rond de acht wekelijkse sessies van de MSC-training met elk dagdeel gericht op een gecondenseerde, ervaringsgericht overzicht van een van de sessies. Steeds gevolg door werken in kleine groepen waarin de deelnemers het trainen kunnen oefenen onder begeleiding van de senior trainers. Daarnaast omvat de opleiding korte inleidingen, groepsoefeningen, discussies en periodes van stilte. Deelnemers ontvangen de trainingsmaterialen die nodig zijn om de standaard 8-weekse MSC-training te geven.

Doelen

Na voltooing van bovengenoemde opleiding moeten deelnemers in staat zijn om:

 • De eigen beoefening van mindfulness en compassie in het omgaan met moeilijke emoties te verdiepen;
 • De actuele theorie en onderzoek over zelfcompassie te begrijpen;
 • Vertrouwd te zijn met de kernthema’s en vaardigheden van elke MSC-sessie, en de stiltedag;
 • De vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om MSC te begeleiden, inclusief het begeleiden van meditaties, het leiden van oefeningen, het didactisch introduceren van thema’s, en het faciliteren van groepsdiscussies en -processen;
 • Obstakels te herkennen die zich bij mindful zelfcompassiebeoefening kunnen voordoen, en strategieën kunnen hanteren om hiermee om te gaan;
 • Zelf een mindfulle en compassievolle houding te belichamen terwijl je deelnemers de uitdagingen in hun training aangaan.

Vereiste literatuur

Bij de training wordt ervan uitgegaan dat je alle onderstaande literatuur voorafgaand aan de opleiding hebt gelezen. Alle boeken zijn via de boekhandel of online te verkijgen.

Aanbevolen literatuur

 • Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself by Kristin Neff.
 • The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions by Christopher Germer.
 • Trauma-Sensitive Mindfulness: Practices for Safe and Transformative Healing by David Treleaven.
 • Wisdom and Compassion in Psychotherapy by Christopher Germer and Ronald Siegel.
 • Mindfulness and Psychotherapy – Second Edition by Christopher Germer, Ronald Siegel and Paul Fulton.
 • The Compassionate Mind by Paul Gilbert.
 • The Mindfulness Solution by Ronald Siegel.
 • Self-Compassion: Step by Step. CD set by Kristin Neff.

Vereisten deelname

Voor deelname aan de MSC trainersopleiding gelden de volgende vereisten:

 • Een dagelijkse mindfulness beoefening over een periode van minstens twee jaar.
 • Een vaste dagelijkse meditatiebeoefening.
 • Regelmatige beoefening van liefdevolle-vriendelijkheid en zelfcompassie in het dagelijks leven.
 • Afgeronde deelname aan een 8-weekse MSC-cursus of een 5-daagse MSC intensieve cursus.
 • Deelname aan tenminste een 5-daagse mindfulness-based meditatieretraite onder begeleiding van een leraar.
 • Ervaring met het geven van meditatie trainingen aan groepen.

Let op:

 • Er moeten tenminste 6 maanden liggen tussen het voltooien van je MSC-training en het begin van de trainersopleiding. Dit geeft je de ruimte om te overwegen of je echt het pad van trainer op wilt gaan en om de beoefening van MSC te belichamen. Je kunt overigens je direct na het voltooien van je MSC-training al opgeven voor de opleiding.
 • Andere mindfulness-based trainingsprogramma's gelden niet als vervanging voor de eis van het hebben gevolg van de standaard MSC-training.
 • Je hoeft geen professional op het gebied van geestelijke gezondheid te zijn om de MSC-trainersopleiding te volgen.

Stap 2: Het trainerspracticum (TTP)

Het TTP is een tien weken durend online programma voor een groep van maximaal 16 trainers om hun nieuwe trainersvaardigheden te oefenen in een veilige, gestructureerde, online omgeving, gefaciliteerd door twee gecertificeerde MSC-docenten/TTP-trainers. Elke week staat één MSC sessie centraal en alle trainers-in-opleiding bereiden elke sessie voor. Ze krijgen dan de opdracht de verschillende oefeningen en onderwerpen te begeleiden, gevolgd door feedback en discussie. Er is ook gelegenheid tot elkaar te ontmoeten buitenom de wekelijkse sessies en zo een gevoel van gemeenschap onder trainers te ontwikkelen.

Het TTP biedt nieuwe trainers een “laboratorium” waarin ze hun eigen stem kunnen vinden terwijl ze gaan oefenen met wat ze in de trainersopleiding hebben geleerd Tussen iedere sessie is er tijd om te reflecteren op het geleerde, de volgende sessie voor te breiden en stil te staan bij het persoonlijk leerproces van de trainer. Het cohort-model geeft deelnemers de unieke gelegenheid om in een veilige omgeving collegiale steun te ervaren en kan zo een bron van steun en hulp zijn, lang nadat het practicum voorbij is.

Als je eenmaal geaccepteerd bent in de trainersopleiding, krijg je vanzelf een link om je te registreren voor jouw Teacher Training Practicum. Elke wekelijkse sessie duurt 2,5 uur.

Het is sterk aanbevolen om de eerste MSC training te geven binnen het eerste jaar na het afronden van het Teacher Training Practicum maar de eerste cursus moet gegeven worden binnen twee jaar na beëindigen van het Teacher Training Practicum!

Stap 3: Co-trainen eerste MSC-training, met consultatie via Zoom

Als trainers de trainersopleiding en het trainerspracticum hebben afgerond, kunnen ze samen met iemand anders hun eerste 8-weekse in persoon training gaan geven, met daarbij de gelijktijdige deelname aan een serie van 10 groepsconsultatie-sessies. De consultaties zijn online via Zoom en bieden een prachtige mogelijkheid om advies en steun te krijgen tijdens je eerste training. Er zijn maximaal 6 trainers-in-opleiding aanwezig in elke sessie die wordt gefaciliteerd door de docent of senior trainer.

Vereisten voor meetellen van Zoomconsultaties voor de status van 'Trained Teacher'

Om on aanmerking te komen voor de Trained Teacher status na je eerste training en de Zoom-consultaties moet je ervoor zorgen dat je aan de volgende eisen voldoet:

 • Je MSC-training heeft tenminste 8 geregistreerde deelnemers;
 • Je moet een co-trainer hebben en zelf tenminste 50% van de training geven. Als er geen co-trainer aanwezig is, moet er een algemene of geestelijke gezondheidsassistent aanwezig zijn;
 • Je training moet in persoon worden gegeven, het MSC-curriculum volgen en geen aangepaste versie daarvan.

Stap 4: Aanvragen Trained Teacher status

Als je bovenstaat stappen hebben voltooid kun je de status van Trained Teacher toegekend krijgen. Je ontvangt dan een certificaat Trained Teacher, wordt opgenomen in het overzicht van Trained Teachers op de CMSC-website en mag de 8-weekse in persoon MSC-training zelfstandig geven.

Vervolg: Certified Teacher

Certificering is de verificatie van de competenties van de trainer, terwijl de toekenning van 'Trained Teacher' alleen aangeeeft dat de trainer de vereiste opleiding heeft afgerond. Certificiering raden wij zeer aan voor diegenen die regelmatig MSC willen gaan geven of die MSC-Intensives of andere toepassingen willen gaan geven.

'Trained MSC teachers' kunnen het pad naar certificatie gaan volgen na het geven van tenminste 3 MSC-trainingen. Ze kunnen dan de Collaborative Assessment doen bij een erkende MSC mentor/docent. Het hele traject omvat tenninste 14 uur individuele mentoring gedurende tenminste 2 extra MSC-trainingen.