Inhoud van de opleiding

Veilig trainen bij het CVM in coronatijd

Lees hier hoe wij er voor zorgen dat je veilig kunt trainen bij het CVM.

link to article Veilig trainen bij het CVM in coronatijd

In deze leergang lee je om een individuele variant van MBSR/MBCT aan te bieden: iMBCT.

Mindfulness alleen in groepen?

De mindfulness­training is vooral bekend als groepstraining. In een groep is er sprake van een aantal effecten die in een individuele setting moeilijk te reproduceren zijn. Zoals het leren van elkaar en het merken dat we allemaal deel uitmaken van een ‘common humanity’.

Voordelen van individuele mindfulness

De iMBCT leergang gaf me de juiste achtergrond informatie en praktische adviezen om het meteen in de praktijk toe te kunnen passen Maartje

Toch heeft individuele mindfulness­training veel te bieden. Niet iedereen wil deelnemen of heeft baat bij een groepstraining. Ook is een meer flexibel en tailor made aanbod mogelijk. En je hebt aan één deelnemer al genoeg, zodat je direct kunt starten als iemand zich aanmeldt. Tenslotte kan iMBCT een alternatief zijn bij een setting waar het niet mogelijk is een groepsprogramma aan te bieden.

Effectiviteit van individuele mindfulness

Een individuele mindfulness training is effectief in het verbeteren van de stemming. Dit blijkt uit onderzoek van de docenten (zie Mindfulness, augustus 2013, Diabetes Care, september 2014).
Na recent (RCT) onderzoek schrijven de docenten: "Group and individual Mindfulness-Based Cognitive Therapy are both effective" (Mindfulness, augustus 2016).

In een recente brief in Mindfulness geven de docenten/onderzoekers een samenvatting het succes van hun programma om te constateren dat individuele mindfulness, in tegenstelling tot mindfulness in groepen, relatief weinig onderzocht wordt, ondanks het succes. Ze roepen collega’s op meer onderzoek te doen.

Niet óf, maar hóe

Gezien de mogelijkheden en de voordelen, is het dus wellicht niet zozeer de vraag óf we mindfulness individueel moeten aanbieden, maar wanneer en hoe.
Enkele vragen hierbij:

 • Hoe ziet het programma van iMBCT (individuele MBCT) er uit?
 • Wat voor consequenties heeft een-op-een oefening en nabespreking voor de rol van de trainer?
 • Hoe zorg je ervoor dat het geen gesprekstherapie wordt?

Ik heb geleerd van deze leergang dat het zo waardevol kan zijn om de training 'op maat' te geven. Dat vind ik een grote meerwaarde van de iMBCT
Rian

iMBCT

Individuele mindfulness is niet simpelweg het groepsprogamma met 1 deelnemer - dat werkt niet. Maya Schroevers en Joke Fleer hebben het bestaande MBCT programma omgewerkt tot een module die de krachten van een individuele setting uitbuit en de beperkingen zo goed mogelijk opvangt. Ze hebben een welomschreven programma (protocol) ontwikkeld dat ze individuele MBCT (iMBCT) gedoopt hebben. Tijdens deze leergang onderwijzen ze je in deze iMBCT.

Alle informatie als PDF downloaden

Programma

Kerngegevens van de opleiding

Deze korte opleidingsmodule bestaat uit een aantal stappen, die hieronder kort worden beschreven:

 • tweedaagse workshop;
 • het uitvoeren van een stagetraining individuele mindfulness volgens het programma iMBCT;
 • een tweetal supervisies over deze stagetraining bij erkende supervisoren;
 • het schrijven van een reflectieverslag over deze stagetraining;
 • het participeren in een eendaagse vervolgworkshop (‘terugkomdag’).

De tweedaagse workshop

De leergang start met de tweedaagse workshop ‘Individuele mindfulness’. In deze workshop wordt het programma iMBCT in zijn onderdelen en werkwijze behandeld en geoefend. Nadruk ligt hierbij natuurlijk op de onderdelen die specifiek zijn voor een individuele mindfulness­training (kennis en vaardigheden van het geven van MBSR/MBCT in groepssetting wordt hierom als bekend verondersteld).

Tijdens de tweedaagse workshop werken we met:

Echt genieten om volgens een protocol van hoge kwaliteit tot IMBCT trainer opgeleid te worden. Zowel je houding als trainer, als het aanbieden van de training is voorzien van do’s en dont’s in een helder stappenplan
Jeannette

 • exploratie van reeds bestaande ervaringen en inzichten mbt individuele mindfulness ten opzichte van mindfulness als groepstraining;
 • indicaties voor individuele mindfulness en de voor- en nadelen hiervan;
 • uitleg en doorloop van het specifieke draaiboek iMBCT;
 • geven de oefeningen in individuele setting;
 • oefenen van enquiry in individuele setting;
 • achtergrond, toepassing en onderzoeksresultaten van i-MBCT.

De onderwerpen worden op een interactieve manier behandeld; studenten worden uitgenodigd hun vragen en ervaringen in te brengen.
Na het volgen van de workshop krijgt de student beschikking over het draaiboek iMBCT. Ook is het mogelijk de tracks van Maya Schroevers voor begeleide beoefening te downloaden.

Resultaten tweedaagse workshop

Na de workshop kun je zelfstandig met individuele mindfulness aan de slag en heb je:

 • een gefundeerd beeld van de stand van zaken rond individuele mindfulness, een aantal do’s en don’ts, antwoorden en openliggende kwesties;
 • inzicht in de indicaties voor de keuze bij een cliënt voor individuele dan wel groepstraining;
 • ervaring en oefening in het bijzondere karakter van enquiry in individuele setting;
 • kennis en inzicht in het draaiboek iMBCT;
 • kennis en inzicht in de effectiviteit van iMBCT, voor zover bekend middels wetenschappelijk onderzoek.

Stagetraining en zijn reflectie-onderdelen

Na de tweedaagse workshop ga je een stagetraining organiseren en geven. Dat wil zeggen dat je zelfstandig een individuele mindfulness­training aan te bieden volgens het programma iMBCT. Deze stage-ervaring laat je begeleiden door twee supervisie-sessies (van een uur) met docent Maya Schroevers (eventueel per Skype of telefonisch), in te plannen tijdens de looptijd van respectievelijk de eerste helft en de tweede helft van de achtweekse stagetraining.
Tevens schrijft je een reflectieverslag van 6-8 pagina’s over specifieke leeronderdelen van deze stagetraining, welke je ter beoordeling inzendt naar Maya Schroevers.

De terugkomdag (eendaagse workshop)

Na afloop van of tijdens de stagetraining neem je deel aan een eendaagse vervolgworkshop ofwel terugkomdag. Deze dag is  voor terugkoppeling van de praktijkervaring en verdieping van vaardigheden met iMBCT, en met name bedoeld voor:

 • verdiepende instructies en begeleiding door de docenten bij specifieke situaties en thema's bij het individuele aspect van de training;
 • het delen van praktijkervaringen met een groep mensen die ook met individuele mindfulness aan de slag zijn;
 • voortgaande oefening met enquiry in individuele setting.

Internationale editie

Let op: bovenbeschreven programma wordt online ook in een internationale Engelstalige editie aangeboden. In dat geval is de leergang gevat in meerdere bijeenkomsten van een halve dag. De internationale editie is overigens toegankelijk iedereen die zich (zeer) gemakkelijk in het Engels kan uitdrukken. Voor meer informatie over het programma klik hier.

Cursusmateriaal

Kennis over MBCT is van belang. Het boek Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie van Zindel Segal en anderen wordt globaal bekend verondersteld. Het draaiboek van iMBCT wordt tijdens de workshop uitgereikt.

Afronding en certificering

Na afronding van de volledige leergang ontvang je het certificaat 'Trainer iMBCT'.

Vermelding op de website van het Centrum voor Mindfulness

Na certificering kun je als aanbieder van iMBCT vermeld worden op de alumnipagina van de website van het Centrum voor Mindfulness, waarbij je naam en praktijkgegevens vermeld worden als aanbieder van individuele mindfulness.

Organisatie

De leergang iMBCT is een samenwerking van het Centrum voor Mindfulness met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor mindfulness­trainers die ervaren zijn in het geven van de groepstraining MBSR/MBCT, hiertoe ook zijn opgeleid (minimaal 8 opleidingsdagen specifiek voor mindfulness­trainers plus als deelnemer de achtweekse mindfulness­training te hebben gedaan). Kandidaten worden bij aanmelding op dit opleidings- en ervaringsniveau getoetst.

Startdata

Lijst van startdata voor de training Leergang Trainer Individuele mindfulness (iMBCT)