Stressreductie, meer focus, verhoogde emotionele intelligentie, minder reactief, vaardiger communiceren, veelal transparantere interacties, meer veerkracht en een meer open mind. Dat zijn effecten die je mag verwachten van een Mindful Werken Training.

Een compacte toelichting op een aantal aspecten:

Stressreductie en verminderde reactiviteit

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken1 is gebleken dat mindfulness­training een bewezen effectief instrument is voor stressreductie. Meer inzicht in hoe onze hersenen functioneren, hoe het stresssysteem werkt en hoe onze mind veelal een eigen leven leidt, leert je waarom je denkt en reageert zoals je normaliter doet. Dit vergroot je zelfinzicht en zelfmanagement en stelt je in staat om je stress beter te hanteren.

Het trainen van je mind vergroot je bewustzijn van moment tot moment. Je bent minder bezig op de automatische piloot en bent meer en meer in staat om een bewuste respons aan de dag leggen. Je kunt makkelijker afstand nemen van niet behulpzame gedachten en laat je minder meesleuren door emoties en gedachten. Je kunt zaken makkelijker loslaten en piekert minder.

Zo ga je meer kalmte ervaren, en word je minder reactief. Mentale processen worden behulpzamer, effectiever en positiever. Je ontspant gemakkelijker en geniet weer meer.

Focus

Focus helpt om effectiever en meer betrokken te zijn en om je energie beter te benutten. We laten ons gemakkelijk meeslepen door werkdruk, hoge prestatie-eisen, de continue confrontatie met enorme hoeveelheden e-mails, telefoontjes, nieuwsbrieven en andere netwerk updates. Dit kost veel energie en gaat ten koste van efficiency en focus op hetgeen prioriteit heeft.

Het is niet verrassend dat velen van ons slechts een aantal minuten geconcentreerd kunnen zijn alvorens onze aandacht weer afgeleid wordt door iets anders. Wat we nodig hebben is niet nog meer timemanagement vaardigheden om elke laatste minuut te kunnen benutten. Wat we nodig hebben is om met meer aandacht (mindful) aanwezig te zijn, achter ons bureau, in een meeting, een brainstormsessie, in een belangrijk gesprek. Kortom, in het doen van ons werk.

De essentie van mindfulness­training is het trainen van de aandacht: er ontstaat dan meer focus en we leggen de aandacht op die zaken die echt het verschil maken. Mindfulness­training wordt niet voor niets ook vaak aandachttraining genoemd.

Emotionele intelligentie

Uit onderzoek is gebleken dat emotionele intelligentie twee keer zo belangrijk is bij het leveren van uitmuntende prestaties als intellect en deskundigheid2. Het is één van de belangrijkste competenties om te komen tot optimaal presteren en effectief persoonlijk en relatiemanagement.

Inzicht in de werking van je emotionele brein en het versterken van de intra- en interpersoonlijke vaardigheden zijn daarom heel waardevol. Mindfulness is bewezen effectief in het vergroten van emotionele intelligentie3. Niet voor niets dat in organisaties als Google en Linkedin – op alle niveaus in de organisatie – al jaren mindfulness-based trainingen lopen.

Veerkracht, proactiviteit en energieregulatie

Veerkracht is het vermogen om je succesvol en krachtig terug te veren in wisselende omstandigheden. Een vaardigheid die van groot belang is in onze huidige onzekere en snel veranderende wereld. Veerkracht gaat over weer opstaan na tegenslag en het beter om kunnen gaan met stress. Veerkrachtige mensen hebben een behulpzame mindset en zijn proactief. Ze handelen en hebben een gevoel van controle.

Proactiviteit gaat over de leiding nemen over je eigen leven. Om proactief te zijn heb je energie nodig. Als je geen energie hebt, geen vermogen om in actie te komen, dan wordt het lastig. Juiste energieregulatie is bovendien essentieel om je veerkracht op peil te houden dan wel te verhogen.

Veerkracht is geen karaktereigenschap die sommigen wel hebben en anderen niet. Veerkracht kan ontwikkeld worden. Mindfulness helpt in het versterken van je veerkracht. Het vergroot je psychologische flexibiliteit, waardoor je makkelijker omgaat met veranderingen en minder snel in het rood gaat wanneer de dingen anders lopen. Je leert je energie beter te managen door te aanvaarden wat je niet kan veranderen en ook effectief aan te pakken wat je wel kan veranderen. Mindfulness, aandachtig zijn, is daarvoor een basisvoorwaarde.

Mindful communiceren en open mind

Veel mensen ervaren stress en ongemak in interactie met een ander. Veel dingen gaan letterlijk mis door miscommunicatie. We spreken doorgaans veel en luisteren meestal matig. Er worden dingen gezegd, maar er wordt vaak nog meer niet (hardop) gezegd.

Op het werk is effectieve communicatie één van de meest essentiële processen in de totale bedrijfsvoering. Of het nu gaat om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers, de communicatie tussen leidinggevenden en het team, of de communicatie met klanten en leveranciers. Echt met aandacht communiceren en in contact met jezelf je openen voor de ander, maakt veelal het verschil.

Mindful Werken Training

Herken je jezelf in dit artikel en wil je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling, zodat je minder stress ervaart, je veerkrachtiger voelt, je meer focus hebt en je prettiger samenwerkt? Gun jezelf de waardevolle training Mindful Werken.

De Mindful Werken Training is ontwikkeld door Wibo Koole, directeur van CVM, organisatieadviseur, mindfulness­trainer en auteur van ‘Mindful Werken – in 8 stappen je werkdruk de baas’ en ‘Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties’.

In het artikel ‘De impact van mindfulness­training in organisaties’ lees je meer over de effecten van de Mindful Werken Training zoals is onderzocht bij het Ministerie van OCW.

Eerstvolgende training

Op 8 september 2020 start de Mindful Werken Training Online, op dinsdagochtenden, met live online sessies van 09.00–10.30 uur, door trainer Monique Verhulst.

Tip: check je werkgever of je voor vergoeding in aanmerking komt!

Gun jezelf de waardevolle training Mindful Werken. Lees meer en meld je aan:

Mindful Werken Training Online

Auteur: Monique Verhulst, mindfulness­trainer in het CVM-team Mindfulness in Organisaties.

Bronnen:
1.Running too far ahead? Towards a broader understanding of mindfulness in organisations Author links open overlay. Silke Rupprecht, Wibo Koole, Michael Chaskalson, Chris Tamdjidi, Michael West. (ScienceDirect / Elsevier Ltd., 2018).
Lees hier de samenvatting
2.Daniel Goleman, Working with Emotional Intelligence (Random House LCC US,1998).
3.Daniel Goleman en Richard Davidson. The Science of Meditation: How to Change Your Brain, Mind and Body (Penguin Life, 2017).