We kregen veel positieve reacties op de uitnodiging voor mindfulness­trainers om mee te denken over het vak van mindfulness trainer en de waarde van mindfulness voor onze huidige maatschappij. Hiervoor worden door drie opleidingsinstituten voor mindfulness­trainers dialoogbijeenkosmten georganiseerd.

Positieve reacties zoals ‘eindelijk!’, ‘beroepsgroep naar hoger plan tillen’, ‘ruimte voor innovatie en beweeglijkheid’. Er werden ook zorgen uitgesproken zoals ‘waarom nu het bestuurlijk vertrouwen opgezegd?’, ‘hoe staat het met de geldigheid van registratie/accreditatie?’.

Een samenvattend overzicht van de reacties en ons antwoord op de zorgen vind je in de bijlage.

Dialoogsessies populair

Direct na verspreiding van onze eerste mail hebben zich op de verschillende locaties al meer dan 100 mindfulness­trainers aangemeld.

Heb je je nog niet aangemeld en wil je meedenken over de toekomst van het vak van mindfulness­trainer? Je kunt je hier nog steeds aanmelden.

Extra bijeenkomst in Zwolle

Naar aanleiding van vele verzoeken hebben we ook een bijeenkomst in het noorden gepland, te weten:

Thema’s en onderzoek

Lees meer over de dialoogsessies, de thema’s die besproken zullen worden en het onderzoek dat gestart is naar de stand van het vak:

Lees meer en meld je aan