Irena Veringa verzorgt samen met prof. Susan Bögels (hoogleraar mindfulness in families) de trainersopleiding Mindfulness Based Childbirth & Parenting – Fear (MBCP- FoC). Dit is een opleiding tot mindfulness­trainer voor angstreductie bij zwangere vrouwen en hun partners. “Voor iedereen die werkzaam is in de geboortezorgketen of anderszins te maken heeft met zwangeren met angst, is deze training een zeer waardevolle aanvulling,” is de overtuiging van Irena.

Irena Veringa is mindfulness­trainer op het gebied van zwangerschap, geboorte en ouderschap met als specialisatie angst. Ze ontwikkelt trainingen, doet onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van mindfulness op zwangere vrouwen en bevallingsuitkomsten, en zij was 25 jaar verloskundige.

Rol verloskundige cruciaal

Ouder worden van een kind is misschien wel de meest ingrijpende verandering in een mensenleven. Verloskundigen spelen een onmisbare rol tijdens de zwangerschap en bevalling, ze staan dichtbij de zwangere vrouw en zijn prominent aanwezig in het intieme leven van de aanstaande ouders.

Verloskundigen zijn niet alleen kundige verlossers, maar ook begeleiders van allerlei psychosociale veranderingen bij zwangere vrouwen. De functie van verloskundigen in het ontstaan van nieuwe gezinnen is cruciaal voor de kansrijke start voor de nieuwe moeders en zeker hun kinderen. Maar hoe kun je aanstaande ouders ondersteunen wanneer er sprake is van angst tijdens de zwangerschap, voor de bevalling en voor het ouderschap?

Vergroot je professionele bereik

“Ik ben voorstander van een holistische benadering met aandacht voor de connectie tussen lichaam en geest, voor hoe natuurlijk een zwangerschap en een bevalling in principe zijn. Veranderingen voor angstige aanstaande ouders kunnen we als verloskundige heel goed begeleiden. De tijdsdruk waaronder we werken, de protocollen en de honderd-en-één aspecten waaraan we moeten denken, belemmeren verloskundigen in het aanbieden van een zwangere-centraal begeleiding.

Ik vind dat er in de verloskundige begeleiding meer aandacht mag zijn voor de psychische en sociale kant van ouders worden. Wanneer we als verloskundigen meer kennis hebben over de kernachtige verbinding tussen lichaam en geest, kennis over de achtergronden van angst en over werkende mechanismen van angst en stress, maar ook kennis over de regulatiemogelijkheden van onze hersenen, dan vergroten we daarmee onze toolbox voor het begeleiden van aanstaande ouders.”

Taboe op angst

“Mindfulness is een evidence based methode voor behandeling van angst of somberheid ook bij zwangere vrouwen. Maar voordat je angstbegeleiding inzet zou angst in de spreekkamer van een verloskundige meer bespreekbaar moeten worden. Er rust helaas nog steeds een taboe op angst in zwangerschap.

wangere vrouwen moeten mogen en durven toegeven dat ze angstig zijn. Hun partner, familie en omgeving kunnen hen helpen om er open over te worden en om erover te gaan praten. Daar kunnen we als verloskundigen bij ondersteunen.”

Mindfulness als aanvullend alternatief

“Het lichaam en de geest van een vrouw hebben alles in zich wat nodig is voor een zwangerschap en bevalling. Maar het lijkt alsof wij vrouwen de kracht die in ons zit niet meer aanspreken. Mindfulness helpt zwangere vrouwen met angst bij het omgaan met hun angst voor de bevalling en het ouderschap. Het leert hen bovendien meer te vertrouwen op zichzelf.”

“Een mindfulness­training helpt haar en haar partner met het zich aanpassen aan de enorme veranderingen. Zo kunnen de aanstaande ouders met meer rust, vertrouwen en plezier uitkijken naar de geboorte van hun kind. Angst wordt omgezet in nieuwsgierigheid.“

“Als onderzoeker zie ik een enorme toename van medische interventies, die lang niet allemaal een logische verklaringen hebben. Veel vrouwen zoeken en krijgen medicatie, terwijl zwanger zijn en bevallen zo natuurlijk zijn. 85% Van de zwangere vrouwen bezoekt in het beginstadium van de zwangerschap een verloskundige. Minder dan 30% van die vrouwen bevalt ook bij een verloskundige. Bijna 60% van de vrouwen wordt tijdens de zwangerschap of bevalling doorverwezen naar een gynaecoloog, meestal voor niet-urgente zaken zoals pijnstilling of weeënzwakte.”

“Uit onze studie blijkt dat angst voor de bevalling de vraag en de noodzaak voorspelt van medische interventies tijdens de bevalling. Door de adequate begeleiding van angst kunnen wij de medicalisering van bevallingen tegengaan. ”

Nieuwe opleiding voor verloskundigen

“Ik denk dat wanneer verloskundigen mindfulness toe gaan passen in hun praktijk, dat ze daarmee een alternatief in huis halen, dat heel behulpzaam is bij het leren vertrouwen van vrouwen op zichzelf, bij het opvangen en dragelijk houden van pijn tijdens de bevalling, én bij het opvoeden van hun kind.“

“De opleiding Mindful Zwangerschap, Geboorte en Ouderschap bij Angst leidt je op tot mindfulness­trainer op dit gebied, zodat je in je praktijk aanstaande ouders rijker kunt begeleiden en hen een duurzame en mooie start van hun nieuwe leven kunt geven. Mindfulness speelt mijn professionele en privéleven inmiddels een onmisbare rol. Ik gun al mijn collega’s en aanstaande ouders de kracht van mindfulness.”

Meld je aan

Ben jij werkzaam in de geboortezorgketen of heb je anderszins te maken met zwangeren met angst en vind je dat mindfulness een belangrijke bijdrage kan leveren aan jouw werk, meld je dan aan voor de opleiding Mindful Zwangerschap, Geboorte en Ouderschap bij Angst.

De opleiding is toegankelijk voor zowel verloskundigen als gynaecologen, psychologen, psychiaters, psychiatrische verpleegkundigen en maatschappelijke werkers.

Lees meer en meld je aan