Meer dan 2500 jaar reisden de oorspronkelijke leerredes van de Boeddha langs de volken, talen en culturen van de hele wereld. Mindfulness – gewoonlijk omschreven als aandacht voor en gewaarzijn van de ervaring in het huidige moment – staat in het hart van deze leringen.

Opmerkelijk genoeg is in de laatste twee decennia de publieke en wetenschappelijke belangstelling voor mindfulness snel gegroeid. Waar voor het jaar 2000 in totaal 39 wetenschappelijke papers waren gepubliceerd, nu is dat aantal een verbazingwekkende 6000 papers. En net zo opvallend is dat mindfulness beoefening en interventies zijn binnengedrongen in bijna ieder domein van de samenleving inclusief gezondheidszorg, scholen, bedrijven, gevangenissen, overheid en beleid, leger, sociale bewegingen; en dat online applicaties een bereik hebben bij miljoenen nieuwe beoefenaren.

Voor de troepen uit?

Toch zijn er in de afgelopen jaren kritische geluiden te horen die zich afvragen of de toepassingen van mindfulness misschien voor de troepen uit lopen, verder dan het bewijs toelaat? Deskundigen, onderzoekers en beoefenaars blijven het veld voortstuwen in zijn ontwikkeling maar werken tegelijk aan het temperen van de van de hype en de oversimplificatie van de onderzoeksbevindingen.

Wetenschap en beoefening in kaart gebracht

Daarom hebben drie onderzoekers, uit drie continenten, het op zich genomen om de stand van zaken op te maken en in kaart te brengen waar het veld staat.

Amit Berstein, PhD, hoogleraar psychologie en directeur van het Observing Minds Lab aan de Universiteit van Haifa (Israël), David Vago, PhD, onderzoeksdirecteur van het Osher Center for Integrative Medicine en directeur van het Comtemplative Neuroscience and Integrative Medicine (CNIM) Laboratory aan het Vanderbilt University Medical Center, en Thorsten Barnhofer, PhD, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Surrey en één van de gastdocenten aan de Trainersopleiding Mindfulness­trainer van het CVM, hebben meer dan 100 deskundigen uitgenodigd om 57 papers te schrijven met kritische reflecties op de bestaande data.

Samen geven ze aandacht aan de kritische vragen die het veld onder ogen moet zien, aan accurate en evenwichtige interpretaties van data en bevindingen, en worden ontwikkelingen uitgelicht op alle domeinen van de huidige wetenschap en beoefening van mindfulness. Dit grote project is nu gepubliceerd als een speciaal nummer van Current Opinion in Psychology. Het is het grootste het hele veld omvattende project sinds de opkomst van mindfulness als wetenschappelijk onderzoeksveld twee decennia geleden.

De editors over het project

De editors over het project: “Het is een opwindend project, dat in potentie op een aantal manieren van belang kan zijn. Allereerst weerspiegelt het project een wereldwijde, het gehele veld omvattende samenwerking tussen onderzoekers – over het hele spectrum van disciplines heen die mindfulness verkennen. Het is niet alleen een rijke bron voor studenten, onderzoekers en beoefenaars geïnteresseerd in mindfulness voor nu en de komende jaren, maar het biedt ook een landkaart voor de ontwikkeling van mindfulnessonderzoek en -beoefening in de komende jaren”.

“We hoopten dat het bij elkaar brengen van vele van de leidende onderzoekers op dit gebied zou kunnen helpen om de volgende generatie van wetenschap, beoefening, ethische en evidence-based maatschappelijke toepassingen en implementaties van mindfulness richting te geven, uit te dagen en te inspireren en zo het meest bij te dragen in maatschappelijke waarde.

CVM feliciteert en bedankt auteurs

We zijn als CVM blij dat dit prachtige project nu is gepubliceerd. Mindfulness­trainers kunnen hun voordeel doen met alle informatie en inzichten in de uitoefening van hun vak. We zijn blij dat CVM-gastdocent aan de trainersopleiding Thorsten Barnhofer, hoogleraar klinische psychologie, één van de editors van dit project is, en dat Wibo Koole, één van onze directeuren, samen met vier collega’s de stand van zaken heeft beschreven op het gebied van mindfulness in organisaties in hun artikel Running Too Far Ahead: Towards a Broader Understanding of Mindfulness in Organizations.

Download een maand lang gratis

Alle artikelen uit deze prachtige collectie zijn nu een maand lang (tot 31 oktober 2019) gratis te downloaden via deze link:

Download hier de artikelen

Let op: je moet daarvoor wel een gratis account aanmaken bij Elsevier, de uitgever van Current Opinion in Psychology.