Hoeveel mindfulness­trainers zijn in Nederland actief? In welke sectoren van de samenleving? Wat voor soort mensen komen af op hun trainingen? Werkt het systeem van vergoeding naar tevredenheid? Wat is het opleidingsniveau van trainers? Waar liggen de behoeften van trainers in termen van bij- en nascholing?

Als mindfulness­trainer hou je van je vak en wil je het verder ontwikkelen. Bovenstaande vragen horen daarbij, maar tot op heden hebben we daar nog geen antwoord op kunnen geven.

Een drietal grote opleidingsinstituten hebben nu de handen ineen geslagen om zich een goed beeld te vormen van wat de stand van zaken is van mindfulness in Nederland en van wat trainers nodig hebben om hun vak verder te ontwikkelen.

We zijn begonnen met een viertal dialoogsessies met mindfulness­trainers, verspreid over het land. In levendige debatten bespraken we de knelpunten én de wensen van het veld. De resultaten hiervan gaan we verwerken in een beleidsvisie.

Maar voor zo’n visie hebben we meer nodig – namelijk de antwoorden op boven gestelde vragen. Daarom hebben we de Landelijke Mindfulness­trainers Monitor ontwikkeld. Een enquête met concrete vragen aan trainers over hun beroepspraktijk, hun lidmaatschap van beroepsverenigingen, knelpunten die ze ervaren en wensen die ze hebben.

Jij, als mindfulness­trainer, kan hieraan bijdragen.

Simpel door deze link te volgen naar het enquêteformulier en ons over je eigen situatie en wensen in te lichten. Samen werken we zo aan een goed en gefundeerd beleid over mindfulness in Nederland. Voor onszelf als trainers. Voor mensen die mindfulness hard nodig hebben.

Het invullen van de enquête kost ongeveer twintig minuten. Het zijn voor het grootste deel gesloten vragen – bij een aantal is de gelegenheid je antwoord toe te lichten. Na afloop analyseren we de gegevens en deze resultaten zullen worden gepresenteerd op het Landelijk Mindfulness Congres in Nijmegen op 4 oktober aanstaande. Natuurlijk worden je gegevens anoniem verwerkt.

Vul de Landelijke Mindfulness­trainers Monitor in – en help mee aan een uniek zicht op mindfulness in Nederland en verbeteringen voor de toekomst.


Vanwege logistieke redenen zou het kunnen dat je de enquête via verschillende kanalen toegestuurd krijgt, waarvoor bij voorbaat onze excuses. Het spreekt vanzelf dat je hem maar één keer hoeft in te vullen!

We bedanken je nu vast voor het meedoen en invullen van de monitor.

Naar de enquête

Centrum voor Mindfulness (CvM)
Radboudumc Centrum voor Mindfulness
See True