Mindfulness en psychologische veiligheid zijn een voorwaarde voor veerkrachtige innovatieteams. Innovaties en agility zijn niet meer weg te denken uit moderne organisaties. Maar veel innovatieprojecten mislukken door slechte samenwerking tussen teamleden.

De oorzaak daarvan ligt in defensief gedrag dat innovaties in de weg staat. Peter Oeij (senior onderzoeker en adviseur bij TNO) onderzocht hoe je veerkrachtige teams kunt creëren met behulp van een aantal eenvoudige principes. Denk aan het zorgen voor psychologische veiligheid (falen mag!), teamleergedrag en mindful leiderschap.

Op het HR-symposium dat het Centrum voor Mindfulness op 27 november 2017 organiseert maakt hij aan de hand van aansprekende voorbeelden duidelijk wat hiervan de effecten zijn. Je krijgt inzicht in de Innovation Resilience Behaviour Tool (IRB-T) die helpt om teamgedrag in kaart te brengen en in de gewenste richting bij te sturen.

In aanloop naar het symposium vragen wij alle sprekers wat vandaag de dag in hun ogen de grootste uitdagingen zijn van HR-afdelingen in organisaties. En we willen weten hoe HR daar het beste invulling aan kan geven.
“HR en mindful innoveren kan alleen door het creëren van een goede werkomgeving waarin innovatief gedrag tot ontplooiing kan komen.” Zo vat Peter Oeij kernachtig samen waar het volgens hem om gaat. In het online programma Boekencafé, Economie & Ruimte, vertelt Peter Oeij uitgebreid over zijn kijk op organisaties, teams en innovaties:

https://www.youtube.com/embed/y9CmBC7HXhg

Peter Oeij: “In het verlengde hiervan denk ik dat HR zo’n mindfulle werkomgeving zou kunnen stimuleren. Dat kan door een goede gesprekspartner te zijn van de bedrijfsleiding en het operationeel management. Dat kan dan weer door hun taal te leren, namelijk die van het bedrijfskundig managen van werkprocessen. Dan snap je beter waar de innovatie moet landen en hoe werknemers de innovatie kunnen omarmen.”

Veel meer daarover staat in het splinternieuwe boek Workplace innovation: theory, research and practice (2017).

Ontdek de inspirerende kijk van Peter Oeij op mindfulness en innovatieve teams tijdens het HR-Symposium op 27 november.

Het HR-Symposium: verrassend en onmisbaar voor HR-professionals, met wereldwijde specialisten, vier lezingen, twee workshops en een boek cadeau.
Wil je dit niet missen?

Schrijf je snel in!

Peter Oeij is senior onderzoeker en adviseur op het gebied van organisatie en management bij TNO. Zijn interesse gaat vooral uit naar de vraag waarom innovatieprocessen zo vaak mislopen. Zijn proefschrift The Resilient Innovation Team gaat over die vraag en hoe je in een mindfulle omgeving teams kunt helpen innovaties te laten slagen.