Wibo Koole is directeur van het Centrum voor Mindfulness en mindfulness­trainer, ook voor managers. Menig manager en leidinggevende heeft zijn training Mindful Leiderschap gevolgd en zijn boek Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties ligt vaak prominent op het hun bureau.

Wat is nu het geheim van mindful leiderschap? Wibo Koole: “Er is geen geheim, geen heilige graal, geen trucje. Wil je mindfulness combineren met leiderschap dan betekent dat oefenen. Niet zomaar wat oefenen, maar zeer gericht. Mijn eigen ervaringen staan niet alleen aan de wieg van mijn boek Mindful Leiderschap, maar ook aan de oprichting van het Centrum voor Mindfulness en de training Mindful Leiderschap.”

Dat maakt nieuwsgierig! “Ik had 10 jaar keihard gewerkt bij de Consumentenbond en ik stond op het punt een nieuw avontuur te beginnen in 2005. De bijhorende frisse en nieuwe energie voelde ik niet. Ik was fysiek en mentaal uitgeput. Ik had me uit verantwoordelijkheidsgevoel opgeofferd en de bijbehorende uitputting geaccepteerd. Voortdurende organisatieveranderingen, nieuwe eisen aan informatie aan onze klanten, de opkomst van nieuwe technologieën, sneller en flexibeler werken, hadden hun tol geëist. “

”Tijdens een training mindfulness ervoer ik dat aandachtsoefeningen een belangrijk middel zijn om je stresshuishouding bij te sturen. Maar meer nog scherpten ze mijn opmerkzaamheid voor alles wat er in mijn omgeving en daarmee in mij gebeurde. Ik was iets op het spoor dat ik in mijn managementrol had gemist: een scherpe antenne voor alles wat er om me heen gebeurde en hoe ik daar zelf mee omging. Ik reageerde meer vanuit het idee hoe ik vond dat iets moest zijn dan vanuit een heldere ervaring van wat er aan de hand was. Ik wilde iets met mindfulness en management. Wat nu als managers bewuster zouden zijn en meer veerkracht zouden hebben? Wat nu als je meer plezier en minder stress ervaart?”

Plezierig werken met minder stress, dat willen we allemaal wel. “Het werk verandert voortdurend, werk is overal en de hele dag, technische vernieuwingen volgen elkaar steeds sneller op, werken in steeds wisselende teamsamenstellingen is aan de orde van de dag. Kortom, organisaties veranderen permanent en dat vraagt dat mensen die er werken voortdurend mee veranderen.“

”Werken en leidinggeven op de automatische piloot past daar niet bij. Stug doorwerken, volhouden, stress en altijd maar in de ‘doe-stand’ staan, gaan je op den duur opbreken. Om dat patroon te doorbreken in mindfulness een goede hulpbron, een inmiddels bewezen effectieve hulpbron. Je leert bewust schakelen tussen actie en reflectie, je leert schakelen met je aandacht. Je ontwikkelt een open, innovatieve mindset en je reageert bewuster. “

“De grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn beschrijft mindfulness als ‘aandacht geven op een speciale manier: doelbewust, in het huidige moment, en niet-oordelend’. Dat houdt tegelijkertijd in dat je bepaalde dingen niet meer doet: je laten meezuigen en je spreekt geen oordeel meer uit. Wat is, dat is en dat accepteer je. Je creëert ruimte tussen je reactie en de situatie. Je ervaart meer rust en minder stress. Het plezier, ook in je werk, neemt toe.”

Hoe leer je een mindful leider te zijn? “Je leert mentaal schakelen tussen actie en reflectie, tussen doen en zijn. Veel managers en leidinggevenden worstelen met veranderingen in onbekend terrein. Alles in de wereld verandert en voor je het weet is werken een worsteling. Mindfulness doorbreekt de automatische piloot, je leert een andere manier van kijken, ervaren en betekenis geven. Je gaat bewust kiezen voor een respons en laat je niet meer meeslepen door de automatische piloot. Anders gezegd: ‘Vanuit een bewust ervaren interne en externe wereld de aandacht van individuen en groepen richten op een situatie en wat die van jou en hen vraagt’. Dat is waar de training Mindful Leiderschap toe leidt.

Het effect van de training is:

  1. Veerkracht
  2. Onverschrokken tegenwoordigheid van geest
  3. Onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
  4. Onderzoekende openheid
  5. Experimenteel, innovatief en verbindend handelen

Je ontwikkelt zelfreflectie en compassie en dat zet je in bij het managen van medewerkers en teams. Algemeen geldt dat je teams die op de automatische piloot werken door het richten van teamaandacht een transformatie teweeg kunt brengen waar iedereen baat bij heeft. Teams komen terecht in de groene zone van mindful teamwork. Dat betekent: van fixatie op targets naar focus op aspiraties, van ik-communicatie naar wij-communicatie, van de schuld bij anderen leggen naar verantwoordelijkheid nemen als team en van doen zonder overzicht naar weten wat je aan het doen bent. “

Dat klinkt bijna als te mooi om waar te zijn. “Voor mij niet, want ik heb ervaren dat het zo werkt. Telkens weer zie ik als trainer tijdens trainingen mindful leiderschap deelnemers zelfbewuster worden. Ze ontwikkelen zich razendsnel en ik merk dat ze nieuwe kwaliteiten als leider meteen inzetten. Ik vind het een eer mensen in hun ontwikkeling tot mindful leider te mogen ondersteunen. We leren daar beide van, ook ik, nog elke dag. Het is zo mooi om te ervaren hoe mensen zichzelf steeds meer laten zien en hoe ze daardoor ook anderen de ruimte geven zichzelf te laten zien. Minder stress, meer plezier, meer focus, meer creativiteit en betere prestaties zijn het gevolg.”

Wil je meer weten of de Training Mindful Leiderschap iets voor jou is, neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees eerst de uitgebreide trainingsinformatie.

Auteur: Klaas Smit, freelance schrijver.