Mindfulness in organisaties is al een paar jaar hot. Steeds meer serieuze bedrijven nemen het op in hun beleid voor welzijn en gezondheid of voor de ontwikkeling van leiderschap. Maar er zijn ook tegengeluiden: wordt mindfulness niet teveel als panacee gezien, en willen bedrijven eigenlijk wel echt verbeteren?

Tijd dus voor een nuchtere analyse. Silke Rupprecht, Wibo Koole, Michael Chaskalson, Chris Tamdjidi en Michael West buigen zich in het vakblad Current Opinion in Psychology over het effect van mindfulness in organisaties en over de resultaten van onderzoeken hiernaar.

Waar staan we? Wat is nog niet goed uitgezocht? Hoe kunnen we mindfulness in organisaties doorontwikkelen? Welke nieuwe onderzoeksmethoden zijn nodig? De auteurs steken de peilstok in mindfulness in organisaties.

Wat is het effect van mindfulness op organisaties?

Huidige onderzoeken naar mindfulness op het werk veronderstellen dat mindfulness een positief effect heeft op mensen en organisaties. Onderzoek heeft meerdere keren uitgewezen dat mindfulness inderdaad leidt tot meer veerkracht bij individuen. Veronderstellen dat mindfulness ook positieve effecten heeft op onderdelen van organisaties, is nog niet overtuigend bewezen.

De auteurs beweren dat mindfulness­trainingen gunstig zijn voor organisaties, wanneer ze goed toegesneden zijn op en afgestemd zijn op de organisatie en haar onderdelen in kwestie. Zij vinden eveneens dat mindfulness een belangrijk hulpmiddel is voor het functioneren van teams, organisaties en individuen die er werken.

Inconsistentie

Onderzoeken naar de effecten van mindfulness in organisaties spreken elkaar tegen. Verschillende methoden, verschillende onderzoeksgroepen, en organisaties die weinig op elkaar lijken, leiden tot het vergelijken van appels met peren.

Daarnaast is het de vraag of mindfulness de oplossing is voor alle organisatieproblemen, zoals hoge werkdruk, pesten op het werk, intimidatie en straf door leidinggevenden.

Mindfulle medewerkers niet genoeg

Mindfulness zorgt ervoor dat individuen veerkrachtiger worden, minder stress ervaren en beter in hun vel zitten. Ze zijn op het werk productiever en zijn bereid te leren van hun fouten. Leidinggevenden zijn meer compassievol en begripvol en stimuleren met dit gedrag innovaties. Op individueel niveau heeft mindfulness bewezen effect.

Maar hoe zit het op teamniveau, op organisatieniveau? Daar lijken andere trainingsopzetten voor nodig. Onderzoeken geven nog geen uitsluitsel over de effecten en over betere invullingen van trainingen

Duidelijk is wel dat individuen die mindfulness beoefenen niet stuk voor stuk, apart van elkaar, kunnen zorgen voor beter functionerende teams en beter functionerende organisaties. Daar is team-mindfulness voor nodig.

Noodzakelijke verbeteringen

De auteurs van het artikel stellen voor multi-level modellen te ontwikkelen voor het doen van meer en beter onderzoek naar de effecten van mindfulness in organisaties. Daarnaast moeten trainingsprogramma’s breder worden opgezet en hebben trainers een nieuw competentiekader nodig voor het verzorgen van mindfulness­trainingen en organisaties.

Op deze manier kan de trainingspraktijk verbeteren en wordt het onderzoek ernaar onderling vergelijkbaar, zodat je appels met appels gaat vergeleken.

Highlights uit het artikel

Het volledige artikel Running too far ahead? Towards a broader understanding of mindfulness in organisations lees je op de website van Elsevier.