Mila de Koning is één van de trainers die bij het Centrum voor Mindfulness de training Mindfulness Zelfcompassie (MSC) geeft. Het doel van deze training is het ontwikkelen van een zorgzamere en vriendelijkere relatie met jezelf.

Met deze training kun je je mindfulness verbreden en verdiepen. Je hoeft voor deze training geen basistraining mindfulness (MBSR) te hebben gevolgd. Mindfulness zorgt ervoor dat je het moment opmerkt en je er oordeelvrij tot verhoudt. Mindful Zelfcompassie gaat een stap verder: voor jezelf zorgen in dit moment, vooral als dit moment niet prettig is.

Het lijkt wel ingebakken te zitten in onze westerse cultuur dat we de nadruk leggen op wat we fout doen,” vertelt Mila de Koning. “Velen hebben zo’n sterke innerlijke zelfkritische stem, dat hun dagelijks handelen erdoor wordt beïnvloed. Natuurlijk komt dat niet alleen door onze cultuur, ook veeleisend zijn voor jezelf of nare gebeurtenissen uit het verleden kunnen de zelfkritiek hebben aangewakkerd. Ik leer deelnemers tijdens de training beter voor zichzelf te zorgen, vriendelijk te worden voor zichzelf.”

Mila is een ervaren trainster en één van de oefeningen tijdens de gestructureerde training is de vraag hoe je compassie naar anderen toont. Bijna altijd krijgt Mila te horen: ‘ik leg een hand op iemands arm zodat die weet dat ik er ben’, ‘ik spreek iemand bemoedigend toe’, ‘mijn stem verandert en ik gebruik mildere woorden’.

We zijn vergevend, ondersteunend, troostend, bemoedigend en begripvol naar anderen. Vervolgens is de opdracht te onderzoeken hoe je naar jezelf reageert wanneer er iets niet goed gaat. Velen maken zichzelf verwijten, kruipen in hun schulp en praten zichzelf de put in. Veel mensen zijn over-kritisch op zichzelf, waardoor een volgende poging om iets te ondernemen uitgesteld wordt en nog minder kans van slagen heeft.

“Ik vraag deelnemers wat er zou gebeuren wanneer ze hun vrienden en dierbaren op die manier tegemoet zouden treden,” zegt Mila. “Dan zou ik geen vrienden meer over hebben, hoor ik vaak. Pas als ze dat hardop zeggen, gaan hun ogen open en zien mensen wat ze zichzelf dag-in-dag-uit aandoen.”

“Mensen leren om zorgzamer te zijn voor zichzelf vooral als ze het moeilijk hebben, om zichzelf vriendelijker te bejegenen, want het is onmogelijk om perfect te zijn of een perfect leven te leiden. Spreek net zo vriendelijk en begripvol tegen jezelf als tegen je naasten.

Het effect van deze zelfcompassie is dat je je makkelijker kunt herpakken, dat je ruimte krijgt om makkelijker om te gaan met moeilijke gevoelens. Je durft meer wanneer die over-kritische stem gaat zwijgen, je ontwikkelt meer veerkracht en je gaat beter functioneren.”

De training is breed en er komen veel verschillende onderwerpen aan bod: de relatie met jezelf, met anderen, wat jezelf belangrijk vindt en hoe je daar ruimte voor kunt maken. “Hoe ga je om met jezelf en met anderen, daar draait de training om,” vat Mila samen. “De verzachting die ik zie bij deelnemers, de innerlijk ruimte die ze ervaren en hoeveel lekkerder ze in hun vel zitten, maakt dat mensen veerkrachtiger worden.

Mindfulness Zelfcompassie zou iets voor jou kunnen zijn wanneer je jezelf herkent in de volgende vragen:

Bij het Centrum voor Mindfulness start geregeld een nieuwe compassietraining. Lees meer:

Mindful Zelfcompassie 8-weekse training

Mindfulness-Based Compassievol Leven

Mindful Zelfcompassie Intensive

Volledige agenda

Auteur: Klaas Smit, freelance schrijver.