Mindfulness heeft niet alleen invloed op de manier waarop we met onszelf omgaan, maar ook de manier waarop we ons verhouden tot anderen. Door het beoefenen van bewuste, niet-oordelende aandacht, met onszelf en anderen, kunnen zich diepgaande veranderingen in relaties voordoen.

Over mindfulness en de relaties binnen het gezin geeft Susan Bögels, hoogleraar mindfulness aan de UvA en als docent en trainer verbonden aan het Centrum voor Mindfulness, op donderdagavond 24 januari een presentatie bij SPUI25 in Amsterdam.

Hoe mindfulness relaties binnen het gezin verbetert

Susan Bögels vertelt over het wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness tijdens zwangerschap en ouderschap en de effecten op de relaties binnen het gezin. Daarbij gaat ze ook in op de mentale en fysieke gezondheid van gezinsleden en hun gevoel van welbevinden.

Voor wie

De presentaties bij SPUI25 richten zich zowel op de academische gemeenschap van onderzoekers, docenten, alumni en studenten, als op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek. De SPUI25-bezoeker is nieuwsgierig en onderzoekend. Er is altijd ruimte om vragen te stellen of je mening te toetsen.

Aanmelden

Deelname is gratis. Meld je wel even aan op de website van SPUI25. Hier lees je ook meer over de presentatie.

Wil je meer weten over de activiteiten van Susan Bögels bij het Centrum voor Mindfulness, lees dan dit artikel.

Over SPUI25

In 2007 opende het academisch-culturele podium SPUI25 zijn deuren aan het Spui in Amsterdam. Sindsdien zijn er meer dan tweeduizend evenementen georganiseerd. Gemiddeld vijf keer per week laten wetenschappers, schrijvers, studenten, kunstenaars en journalisten uit binnen- en buitenland hun licht schijnen over onderwerpen die hen bezighouden, inspireren of verontrusten.