370 Britse scholen doen mee aan een van de grootste onderzoeken ter wereld om aan te tonen wat het beste werkt bij het ondersteunen van mentale gezondheid en welzijn van kinderen.

Mindfulness maakt voor het eerst deel uit van zo’n groot, algemeen onderzoek. Dat mindfulness meegenomen wordt als een van de oplossingen voor de huidige uitdagingen van mentale gezondheid van de jeugd, maakt duidelijk dat mindfulness mainstream is geworden. Een doorbraak!

De mentale gezondheid van kinderen en jongeren staat onder druk: stress, somberheid en depressie komen in deze tijd vaker voor en de Britse overheid wil dit tij keren. Het onderzoek loopt tot 2021 en tijdens het onderzoek zullen kinderen de voordelen ervaren van mindfulness­oefeningen, ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen, waarmee ze hun emoties leren reguleren.

Om te onderzoeken wat op scholen werkt om het mentale welzijn van jongeren te ondersteunen, worden er vijf verschillende benaderingen getest:

  • Twee benaderingen richten zich op het vergroten van het bewustzijn op middelbare scholen door het houden van korte informatiesessies, geleid door een gespecialiseerde instructeur of opgeleide leraren. Deze omvatten een reeks hulpmiddelen om het begrip van geestelijke gezondheid en psychische stoornissen bij zowel leerlingen als leraren te vergroten.
  • Drie benaderingen in het basis- en voortgezet onderwijs richten zich op lichtere benaderingen, zoals oefeningen die zijn afgeleid van mindfulness-oefeningen, ademhalingsoefeningen en spierontspanningstechnieken, en het herkennen van het belang van ondersteuningsnetwerken, ook onder hun eigen leeftijdsgenoten.

Scholen willen graag dat kinderen mentaal gezond zijn en zich goed voelen, maar het ontbreekt hen aan duidelijke handvatten over hoe ze de kinderen hierin het beste kunnen ondersteunen. De uitkomsten van dit grote onderzoek moeten daarin gaan voorzien, door duidelijk te maken welke aanpak(ken) bewezen het beste werken.

Lees hier het uitgebreidere bericht over het onderzoek op de website van de Britse overheid.

Auteur: Klaas Smit, freelance schrijver.