Leven vanuit je kernwaarden

4 sessies

Met mindfulness het leven leiden dat je wilt. Vervolgtraining.

link to article Leven vanuit je kernwaarden

Zingeving is een onderwerp dat de laatste tijd met enige regelmaat opduikt in de media, onder andere in Vrij Nederland van 21 november jl. Dirk De Wachter, Damiaan Denys en Paul Verhaeghe* breken daarin een lans voor het bespreken van de zin van het leven binnen de psychiatrische en psychotherapeutische behandelpraktijk.

In hun optiek zijn de klachten waarmee mensen bij hen aankloppen niet los te zien van de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo leidt een samenleving die sterk gericht is op concurrentie en competitie volgens Verhaeghe tot angst, depressie en eenzaamheid. Het antwoord op deze klachten zoeken alle drie voor een belangrijk deel in het versterken van de verbinding met anderen.

Het leiden van een waardevol leven

Mijn collega Femke Kok valt de Vlamingen bij in VN. Femke geeft zingeving ruim baan, zowel in haar psychotherapeutisch werk als in haar werk als trainer. Samen geven wij bij het CvM de training ‘Leven vanuit je kernwaarden’, die is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy.

Mensen worden hierin uitgenodigd om na te denken over de wijze waarop ze hun leven vorm en betekenis willen geven. Het betreft een methode uit de positieve psychologie die primair inzet op het leiden van een waardevol leven.

Margôt van Stee (l) en Femke Kok (r)

Verstevigen van relaties

Net als de drie Vlamingen constateert Femke dat het belangrijker dan ooit is om tijd en energie te steken in het verstevigen van onze relaties, nu familie-, huwelijks- en arbeidsverbanden op lossere schroeven zijn komen te staan.

Verbindende relaties staan voor veel mensen hoog in de waardenagenda. Femke Kok en Margôt van Stee

Het is ons beiden opgevallen hoe lastig het voor veel van onze deelnemers is om voldoende tijd en ruimte te maken voor het contact met ouders, partners, kinderen, familie en vrienden en hoe hoog deze relaties eigenlijk op de waardenagenda staan. Het is niet voor niets dat mensen aan het eind van hun leven vaak aangeven dat de verbinding met anderen het meest belangrijk was in hun leven, vele malen belangrijker dan maatschappelijke status of materiele bezittingen.

Leven vanuit je kernwaarden

Wil jij je leven meer betekenis geven? De verbinding met anderen versterken? En de kernwaarden die voor jou belangrijk zijn meer tot uitdrukking laten komen in hoe je je leven invult? Lees dan verder over de Vervolgtraining Leven vanuit je kernwaarden met mindfulness of meld je gelijk aan:

Leef vanuit je kernwaarden

Auteur: Margôt van Stee, mindfulness- en compassietrainer, psycholoog

*De Drie Vlaamse Psychiaters genoemd, hoewel Paul Verhaeghe professor in de klinische psychologie en psychoanalyse is.