Onlangs vroegen we de mindfulness­trainers die geabonneerd zijn op de trainersnieuwsbrief of zij introductie­bijeenkomsten organiseren over mindfulness en de MBSR-training. Helaas leverde de enquête weinig reacties op. Degenen die reageerden, willen we daarvoor hartelijk danken. Uit hun reacties komt naar voren dat introductie­bijeenkomsten niet tot meer deelnemers leiden aan de 8-weekse training.

Wel zijn ze het erover eens dat een introductiebijeenkomst:

  • Drempelverlagend werkt
  • Tot een hechtere groep leidt
  • Verwachtingen bijstelt en gelijkstelt
  • Ervoor zorgt dat je tijdens de eerste bijeenkomst van de 8-weekse meteen kunt beginnen

Ik acht een introductiebijeenkomst cruciaal voor een goed begin van de groep. een trainer

Zoals één van de trainers zegt: “Ik heb voor mijn 8-weekse trainingen altijd een introductiebijeenkomst gedaan en acht dat cruciaal voor een goed begin van de groep. Als mensen niet naar de bijeenkomst kunnen komen, doe ik altijd een apart interview of een telefoon gesprek.”


Inhoud van de introductiebijeenkomst

Tijdens de introductiebijeenkomst komen bijna alle elementen van de training kort aan bod. Vaak is er ook nog tijd voor een individueel gesprekje om de potentiële deelnemer wat beter te leren kennen.

“De introductie bijeenkomsten zijn tijdsintensief, maar wel cruciaal naar mijn mening. Maar ik zou graag andere formats onderzoeken die het makkelijker maken. We zijn nu aan het kijken of sessies via skype werken.”- een trainer

Werving

De trainers geven bekendheid aan een introductiebijeenkomst via flyers, via gezamenlijke websites van MBSR-trainers en via de website en e-maillijsten van de organisatie waar het MBSR-programma wordt gegeven (zoals een yogastudio). Ook eigen social mediakanalen zoals Facebook, LinkedIn én regionale krantjes leveren deelnemers op.

Deelnemers warm maken voor andere introductieactiviteiten, zoals lezingen via bibliotheken, buurthuizen of verenigingen blijkt niet goed te werken; daar zit de doelgroep niet.

Zet je bestaande netwerken in voor het werven van deelnemers en wees hierin creatief – je hebt meer netwerken dan je denkt! Rob Brandsma

Tip van Rob Brandsma (Centrum voor Mindfulness)

“Bij de mensen die na de trainersopleiding uitvliegen zien we de tendens om deelnemers te werven binnen een bestaand eigen netwerk. Dit kan zijn binnen een professionele achtergrond (binnen het bedrijf of de overheidsinstelling waar men werkzaam is) of binnen een informele kennissenkring, zoals een yoga- of sportschool. De groep waar je al een band mee hebt en wiens ‘cultuur’ je kent spreekt toch telkens het beste aan. Zet dus je bestaande netwerken in voor het werven van deelnemers en wees hierin creatief – je hebt meer netwerken dan je denkt!

Vragen aan andere trainers

De invullers van de enquête hebben een aantal vragen aan andere trainers:

  • Wat werkt bij de introductie­workshop en waarom?
  • Wat doe en zeg je aan het einde van de workshop waardoor mensen ook de keuze maken om de training te gaan volgen, zonder dat je echt aan het verkopen bent?
  • Welke marketing werkt voor jullie en waarom?
  • Wat zijn je ervaringen met het samenwerken met collega mindfulness­trainers? Is er een groot gevoel van concurrentie of juist collegialiteit? Werkt het mee aan de verbetering van je vaardigheden? Hoe ervaar je het samenwerken, bijvoorbeeld samen trainingen geven of samen aangepaste trainingen ontwikkelen?

De komende tijd zullen we aan zoveel mogelijk vragen aandacht schenken. De vragen en antwoorden zullen gedeeld worden via de (gratis) trainersnieuwsbrief.

Doe jij mee?

De trainersenquêtes geven een beeld van de trainerspraktijk. De inzichten die we daardoor krijgen, kunnen voor ons allemaal zeer waardevol en behulpzaam zijn. We hopen dat steeds meer trainers meedoen, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Door ervaringen met elkaar te delen, kunnen we allemaal groeien en hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Doe jij mee?!

Ben je mindfulness­trainer en nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief voor trainers? Meld je dan hier aan:

Meld je aan voor de nieuwsbrief