{articles "Compassie Jaargroep" id="3482" }

Blijven oefenen, dat is verreweg de grootste uitdaging voor wie een mindfulness- of compassietraining heeft gevolgd. Tijdens de training hebben mensen ervaren wat mindfulness of compassie voor hen kan betekenen. Toch blijft het voor de meesten lastig om er tijd voor vrij te maken, om te kiezen voor wat voelt als ‘niets doen’, terwijl er altijd zoveel valt te doen. Ze missen daarbij de steun van de wekelijkse bijeenkomsten. Veel mensen willen dan ook het liefst met een vaste groep doorgaan maar wel in een lagere frequentie dan de 8-weekse training.

Een jaargroep komt tegemoet aan die wensen. Als deelnemer maak je onderdeel uit van een groep die achtmaal bij elkaar komt, verspreid over een kalenderjaar. Dat vraagt veel minder tijd dan een intensieve training, maar garandeert wel dat mindfulness een jaar lang in je aandacht blijft.

Het is eigenlijk een opfris-, vervolg- en verdiepingscursus ineen, met vertrouwde en nieuwe oefeningen en thema’s. Het CVM biedt er twee aan, een mindfulness jaargroep als vervolg op de mindfulness training en een compassie jaargroep als vervolg op de compassietraining (MSC of MBCL).

Iedere keer een ander thema

Het afgelopen jaar heb ik (Margôt van Stee) beide groepen mogen begeleiden. Iedere avond had een ander thema. Zo hebben we op een avond bij zonsondergang in totale verstilling een loopmeditatie gedaan langs de grachten van Amsterdam.

Ook hebben we aandacht besteed aan bijvoorbeeld kernwaarden, communicatie en verschillende vormen van meditatie die samenhangen met stromingen binnen het Boeddhisme. Hierbij steeds rekening houdend met de achtergrond en behoeften van de deelnemers (mindfulness en/of compassie).

Ondersteuning van de groep

De begeleiding gaf mij als trainer de gelegenheid om te zien hoezeer mensen zichzelf en hun beoefening in de loop van een jaar kunnen ontwikkelen: zichzelf beter leren kennen, milder worden, bewustere keuzes maken, beter voor zichzelf gaan zorgen.

Zo fijn om een jaar lang met gelijkgestemden mee te leven en nog meer te leren over mindfulness en zelfcompassie. een deelnemer

Ook werd duidelijk wat er allemaal in een levensjaar kan gebeuren en wat mindfulness daarin kan betekenen. En hoe ondersteunend en inspirerend een groep van gelijkgestemden daarbij kan zijn.

Twee ervaren trainers

Om die reden zal het CVM ook komend jaar weer jaargroepen aanbieden. De Mindfulness Jaargroep gaf ik het afgelopen jaar samen met mijn collega Kristiaan bij de Vaate en omdat die samenwerking zo goed beviel hebben we besloten om in 2021 ook de Compassie Jaargroep samen te geven.

Een extra trainer biedt een extra stem en extra levendigheid. Bovendien kunnen we de groepen daardoor ook blended aanbieden, hetgeen betekent dat beide zowel fysiek als online kunnen worden gevolgd.

"Kristiaan en Margôt zijn hele fijne trainers, ze zorgen voor een rustige, veilige en inspirerende omgeving. Ze begeleiden elke keer een andere meditatie, die dan weer iets anders/nieuws in beweging zet. Ze komen met fijne oefeningen. Ook luisteren ze goed naar wat speelt bij de deelnemers en geven op een fijne manier suggesties hoe hier mee om te gaan”. Een deelnemer

Juist in deze tijd

Mindfulness is nu meer geïntegreerd in mijn leven en ik heb mezelf nog beter leren kennen. Heel waardevol. een deelnemer

We leven in turbulente tijden. De wereld om ons heen, inclusief het klimaat, verandert in hoog tempo. En nog altijd bevinden we ons in een pandemie met alle persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Denk daarbij aan thuiswerken, weinig verzetjes, minder sociaal contact en voor sommigen zelfs (dreigend) ontslag of faillissement.

Dit alles kan gemakkelijk leiden tot angst, somberheid en een gebrek aan perspectief. Ons aanpassingsvermogen wordt danig op de proef gesteld.

Dat is een extra reden waarom het fijn kan zijn om een plek te hebben waar je op regelmatige basis rust en stilte kunt vinden. Een plek ook waar je steeds even afstand kunt nemen van de dagelijkse bezigheden en uitdagingen zodat je weer opnieuw je plaats en je koers kunt bepalen.

Start in februari 2021

De Mindfulness en Compassie Jaargroepen starten in februari 2021 en zijn zowel op het CVM in Amsterdam als online te volgen. Lees meer en meld je aan:

Mindfulness Jaargroep

Compassie Jaargroep


Auteur: Margôt van Stee, mindfulness- en compassietrainer, docent, arbeidspsycholoog.