Nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) zorgt voor diverse gezondheidsvoordelen. Zo helpt MBCL depressieve klachten te verminderen bij mensen met terugkerende depressies1. Ook is gebleken dat MBCL bij deelnemers die zelfkritisch zijn, zorgt voor belangrijke verbeteringen waardoor de kans op psychische aandoeningen vermindert2.

(Lees verder na het kader)

Wil je een Compassie­training MBCL volgen?

Lees meer

Wil je Compassietrainer MBCL worden?

Lees meer

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld door Erik van den Brink en Frits Koster en is een vervolg op de mindfulness­training MBSR/MBCT. Door het trainen van compassie leer je moeilijke en stressvolle ervaringen onder ogen te zien met de wens deze te verlichten, zodat je er makkelijker mee kunt omgaan.

Depressieve klachten

Uit eerder onderzoek3 blijkt al de effectiviteit van Mindfulness-Based Compassionate Living en ander onderzoek wijst uit dat mindfulness­training MBCT depressieve klachten kan verminderen bij mensen met terugkerende of chronische depressie.

Het lijkt erop dat de belangrijkste werkzame component voor deze klachtenvermindering de ontwikkeling van een milde, niet-oordelende houding naar onszelf en onze ervaringen is4.

Daarom had de nieuwste wetenschappelijk studie als doel om te onderzoeken of mensen met depressieve klachten aanvullend ondersteund kunnen worden door het trainen van compassie via de MBCL-methode, als vervolg op de MBCT-training.

Compassie MBCL, wat is het?

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) is ontwikkeld als vervolg op de mindfulness­training MBSR/MBCT en gaat dieper in op het onderdeel compassie.

Kernelementen van compassie zijn vriendelijkheid, gedeelde menselijkheid (weten dat je niet de enige bent met moeilijke ervaringen) en mindfulness. Compassie is een menselijke kwaliteit die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei is gekomen.

“Compassie kan beschreven worden als een sensitieve houding bij pijn, stress en lijden in onszelf en in anderen, en een bereidheid ons in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkomen.”

Erik van den Brink en Frits Koster

Het onderzoek werd verricht door Rhoda Schuling en collega’s van het team van professor Anne Speckens van de Radboud Universiteit in Nijmegen door middel van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT).

De onderzoeksgroep was verdeeld in een groep die hun reguliere behandelmethode voortzetten (medicatie, therapie etc) en een groep die daarnaast ook deelnam aan de Compassie­training MBCL.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten laten een significante vermindering van depressieve klachten zien, alsmede een significante vergroting van zelfcompassie, mindfulness en kwaliteit van leven. Deze resultaten werden gemeten direct na afloop van de training én verbeterden gedurende zes maanden na de training nog verder.

Zelfkritische deelnemers

Een ander recent gehouden onderzoek (RCT) in Zwitserland toont significante gezondheidsvoordelen onder een niet-klinische onderzoeksgroep.

Het onderzoek werd gehouden onder personen die aangaven heel kritisch naar zichzelf te zijn. Aangezien een hoge mate van zelfkritiek en een gebrek aan zelfcompassie geassocieerd worden met het ontwikkelen van psychische aandoeningen2 is het interessant om te onderzoeken of de MBCL-methodiek behulpzaam kan zijn ter preventie.

De onderzoeksgroep werd onderverdeeld in personen die hun reguliere (be-)handelwijze voortzetten en personen die daarnaast ook deelnamen aan een online Compassie­training MBCL met op verzoek persoonlijke begeleiding.

Gemeten werden onder andere depressieve klachten, angst, stress en zelfcompassie. Dit werd aangevuld met het ervaren van zelfkritiek, mindfulness, tevredenheid, angst voor zelfcompassie, zelfvertrouwen en schaamte.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten laten een significante verbetering zien van depressieve, angst- en stresssymptomen. Dit geldt ook voor de overige onderdelen zoals compassie, zelfkritiek, tevredenheid en mindfulness. Deze resultaten werden bevestigd tijdens de follow-up na 6 maanden.

Conclusie

Deze nieuwe wetenschappelijke studies bevestigen de eerder onderzochte effectiviteit van Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) voor onder andere deelnemers met terugkerende of chronische depressieve klachten en deelnemers met veel zelfkritiek.

Doordat depressieve klachten verminderen en deelnemers onder andere meer zelfcompassie, mindfulness en tevredenheid ervaren, verkleint de kans op chronische of terugkerende depressie en vermindert bij mensen met veel zelfkritiek de kans op andere psychologische aandoeningen. Dit zijn mooie uitgangspunten om meer kwaliteit van leven te ervaren.

Meer informatie

Wetenschappelijk onderzoek

Wil je meer weten over het wetenschappelijk onderzoek? Lees dan hieronder bij ‘Referenties’ verder over de studies.

Voor trainers

Ben je mindfulness­trainer en wil je mensen begeleiden naar meer (zelf-)compassie door middel van de MBCL-training? Eén keer per jaar geven Erik van den Brink en Frits Koster de trainersopleiding MBCL bij CVM. Ook verzorgen zij een bijbehorende nascholing. Wees er snel bij want de opleiding en nascholing zijn altijd snel vol.

Opleiding Compassietrainer MBCL
Eerstvolgende startdatum: 9 november 2020.

Nascholing voor MBCL trainers
Eerstvolgende nascholing: 26 en 27 oktober 2020.

Voor deelnemers

Heb je interesse om te leven met meer (zelf-)compassie? Bijvoorbeeld omdat je last hebt van depressieve klachten, zelfkritiek of bang bent om te falen? Of omdat je veel voor anderen zorgt en minder voor jezelf? Overweeg dan de compassietraining MBCL te volgen. Via de button lees je meer en kun je je aanmelden.

Training Compassie MBCL
Eerstvolgende startdatum: 11 september 2020.

Referenties en bronnen

1. Schuling R, Huijbers MJ, van Ravesteijn H, Donders R, Cillessen L, Kuyken W, Speckens AEM. (2020). Recovery from recurrent depression: Randomized controlled trial of the efficacy of mindfulness-based compassionate living compared with treatment-as-usual on depressive symptoms and its consolidation at longer term follow-up. Journal of Affective Disorders, Volume 273, 1 August 2020, Pages 265-273. Ga voor meer informatie naar Elsevier ScienceDirect.

2. Krieger T, Reber F, von Glutz B, Urech A, Moser CT, Schulz A, Berger T. (2019). An Internet-Based Compassion-Focused Intervention for Increased Self-Criticism: A Randomized Controlled Trial. Behavior Therapy, Volume 50, Issue 2, March 2019, Pages 430-445. Ga voor meer informatie naar Elsevier ScienceDirect.

3.Schuling R, Huijbers MJ, van Ravesteijn H, Donders R, Kuyken W, Speckens AE (2016). A parallel-group, randomized controlled trial into the effectiveness of Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) compared to treatment-as-usual in recurrent depression: Trial design and protocol. Contemp Clin Trials. 2016 Sep; 50:77-83. Epub 2016 Jul 21. Ga voor meer informatie naar Pubmed.

4. Radboud Centrum voor Mindfulness.