Geef naast mindfulness ook ACT training

Deze ‘train-de-trainer’ MasterClass van twee dagen geeft je de handvatten om de ACT training ‘Mentaal Fit’ te geven aan de hand van het werkboek ‘8-weekse ACT training’. In ACT richten we onze energie op datgene wat waardevol en betekenisvol is. De focus ligt op een combinatie van stoppen en bewegen, van binnen stil zijn en aan de buitenkant actief bijdragen. Het gaat er uiteindelijk om wat we doen en hoe we van betekenis kunnen zijn voor mensen in onze omgeving. In de Mentaal Fit-training die je kunt gaan geven na deze MasterClass (als zelfstandige training of vervolg op mindfulnesstraining), kun je gebruikmaken van het werkboek.

Samenwerking met CVM bij training op open inschrijving behoort tot de mogelijkheden. CVM Training

Voor mindfulnesstrainers en professionals die met mindfulness werken

Deze MasterClass is bedoeld voor mindfulnesstrainers die (eventueel in het kader van verplichte nascholing, zoals het Mindfulness Register) hun kennis willen verbreden naar ACT, met nadruk op het onderzoek van waarden en het motiveren van nieuw gedrag bij deelnemers. Professionals die met mindfulness werken (en dus geen opleiding als mindfulnesstrainer hebben genoten) kunnen deze MasterClass zien als inleiding in ACT en degelijke voorbereiding op het trainerschap.

De training Mentaal Fit

In deze MasterClass ontdek je op welke wijze ACT zich onderscheidt van mindfulness en leer je je mindfulness-vaardigheden in de vorm van een praktische ‘tool’ in te zetten. We komen van ons kussen af, ontleden mindfulness en zetten mindfulness om in eenvoudig toepasbare technieken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘de drie minuten ademruimte’. Met de omzetting blijft de sfeer en diepgang van mindfulness behouden. We doorlopen in vogelvlucht de 8-weekse ACT training Mentaal Fit en staan uitgebreid stil bij de verschillen met MBSR.

Tweedaags programma met intervisie

Het programma van deze nascholing omvat twee lesdagen van 10 tot 18 uur. Op de eerste dag gaan we spelenderwijs aan de slag met ACT. Ervaren staat op de voorgrond en we besteden veel aandacht aan groepsdynamiek. Op dag twee doorloop je het gehele Mentaal Fit trainingsprogramma. Na deze tweedaagse nascholing ga je zelf een training opzetten samen met andere deelnemers. Dit onderdeel heeft de sfeer van intervisie. Je krijgt het certificaat Mentaal Fit trainer als je actief en constructief hebt deelgenomen in de groep en voor minimaal 80% aanwezig bent geweest. En tevens een reflectieverslag van de uitvoering van de training hebt ingeleverd.

Lesmateriaal

  • Russ Harris (2020), ACT in de praktijk, Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.
  • Harrie Kolsteeg (2018), 8-weekse ACT training, Hilversum.
  • Daniella Waley (2023), Trainershandleiding Mentaal Fit, Groningen.

De Trainershandleiding en het werkboek worden je toegezonden voor aanvang van de MasterClass.

Resultaat

De MasterClass is gericht op vergroting van zowel kennis als vaardigheden. Na afloop van dit programma:

  • Ken je de verschillen en overeenkomsten tussen ACT en mindfulness;
  • Ben je je meer bewust van groepsdynamiek in een meer actieve setting;
  • Kun je ACT technieken operationeel inzetten in de context van een groepstraining;
  • Heb je ervaren welke houding als ACT trainer is vereist en heb je deze afgestemd op je basishouding als mindfulnesstrainer;
  • Kun je de Mentaal Fit training geven aan groepen.

Investering, STAP-budget

Met de MasterClass Mentaal Fit met ACT verbreedt je je mogelijkheden als mindfulnesstrainer naar een nieuw domein, dat van ACT, Acceptance & Commitment Training. Deze MasterClass kost €950. Het werkboek en de handleiding worden je toegezonden. Voor het aan te schaffen boek betaal je ongeveer €35 in de (online) boekhandel. Als zzp-er kun je de studiekosten aftrekken van de belasting. Met gebruik van je STAP-budget is deze vernieuwende MasterClass kosteloos. Je kunt het STAP-budget aanvragen bij het UWV. Schrijf je vóór in als je je STAP-budget wilt inzetten voor deze MasterClass.

Docent

De MasterClass Mentaal Fit met ACT wordt gegeven door Maaike Welfing. Zij is ACT trainer en docent aan de opleiding tot ACT therapeut bij StressWise Academy en de opleiding verpleegkundig specialist GGZ. Maaike is sinds 2010 betrokken bij het invoeren van ACT in Nederland en heeft tot 2016 bijgedragen aan het invoeren van ACT bij GGZ Drenthe, als trainer en als opleider van nieuwe trainers. Ook is zij bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de ACBS, vereniging van ACT professionals.

Opleidingslocaties

Het CVM heeft vier opleidingslocaties in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Hilversum. De MasterClass Mentaal Fit met ACT wordt gegeven op onze locatie Recht Boomssloot 7 in Amsterdam (nabij de Nieuwmarkt).

Stel een vraag of schrijf je in voor de MasterClass Mentaal fit met ACT