Onze missie: mindfulness in de samenleving

Het Centrum voor Mindfulness is een professioneel, innovatief en open trainings- en expertisecentrum voor mindfulness, dat wil bijdragen aan de kwaliteit van leven en werken, opvoeding, onderwijs en gezondheid door de integratie van mindfulness in alle geledingen van de samenleving. Dat doen we met een gevarieerd aanbod van trainingen, opleiding en expertise over de toepassing van mindfulness. Daarnaast werkt het Centrum door lezingen, publicaties en informatieverstrekking actief mee aan de verspreiding van de beoefening en integratie van mindfulness.

Breed aanbod trainingen

Om te beginnen bieden we basis- en vervolgtrainingen in mindfulness aan, die voldoen aan de professionele standaarden, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn en zijn Center for Mindfulness. Daarnaast richten we ons ook op het toepassen van mindfulness in verschillende professionele werelden: managers en hoger leidinggevenden, kinderen en docenten in basis- en middelbaar onderwijs, werknemers in bedrijven en de gezondheidszorg. Voor deze doelgroepen zijn aparte programma’s ontwikkeld, zoals doelgroepentrainingen en -opleidingen.

Trainersopleiding

Om de verdere ontwikkeling van mindfulness te ondersteunen biedt het Centrum een professionele opleiding tot mindfulness­trainer aan en verzorgt het professionele verdieping en nascholing op hoog niveau.

Bewezen effectiviteit

Het Centrum baseert zich op de bewezen effectiviteit van MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) en de daaruit ontwikkelde Mindfulness Based interventions (MBI’s) en werkt voor verdieping van de wetenschappelijke basis samen met onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Verantwoordelijkheid en ethiek

De docenten en trainers van het cvm werken volgens de ethische codes van hun achterliggende professie. Daarnaast richten ze zich naar de ethische richtlijnen van de European network of Associations of Mindfulness based Approaches (Eamba) en naar de ethische code van de beroepsvereniging voor mindfulness­trainers VMBN. Ook zijn ze als lid van de VMBN gehouden aan diens klachtenregeling. Bij de CvM-opleidingen is een eigen klachtenreglement van toepassing.

Diversiteit en inclusiviteit

We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom, veilig en gerespecteerd voelt bij het CVM. Mensen van elke leeftijd, etniciteit, culturele, religieuze, of socio-economische achtergronden, fysieke mogelijkheden, seksuele oriëntatie of gender identiteit. Daarom bevorderen we in ons werk en in de manier waarop we met elkaar omgaan diversiteit en inclusiviteit en we ontvangen hierover graag je feedback.

Samenwerking met partners

Het Centrum werkt graag samen met andere partners op het gebied van mindfulness. Om onze trainingen voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te maken onderhoudt het Centrum programmatische samenwerking met de in Nederland grootste website op het gebied van mindfulness voor het algemene publiek in Nederland: www.aandachttraining.info. Via deze website kunnen zelfstandig gevestigde professionele mindfulness­trainers in heel Nederland hun trainingen aanbieden.

Internationaal werken wij samen met Mindful Directory, vele trainings- en opleidingsinstituten hun aanbieden.

Initiatief

Het initiatief tot de oprichting van het Centrum voor Mindfulness is in 2011 genomen door Rob Brandsma, George Langenberg en Wibo Koole. In verschillende projecten hadden ze de kracht en de mogelijkheden van mindfulness ervaren. Die wilden ze graag doorgeven aan anderen. Daarom hebben ze voor dit Centrum voor training, opleiding en expertise in mindfulness een fysieke plaats in midden de samenleving gecreëerd.