Inhoud van de training

Mindful werken

Het lukt me nu steeds beter om te bedenken: moet ik deze klus doen? Moet ik het nu doen? In plaats van hals over kop alles zelf te gaan doen, en wel direct!

Ons incompany aanbod is een negenweekse mindfulness­training speciaal toegesneden op organisaties en hun medewerkers. Wekelijks een online bijeenkomst en daarnaast regelmatig thuis oefenen. Veel aandacht voor de integratie van mindfulness in het werk, zodat je met meer vitaliteit, focus en creativiteit kunt werken.

Want mensen in organisaties kunnen mindfulness goed gebruiken. Grote werkdruk, hoge prestatie-eisen, dreigende reorganisaties, hoog ziekteverzuim en burn-out, hoge verwachtingen van creativiteit, veel repeterende werkzaamheden. Kortom, de stress is hoog in organisaties. En werknemers vragen tegenwoordig meer terug dan inkomen alleen. Ontwikkelmogelijkheden, sociale contacten, betrokkenheid moeten ook de ruimte krijgen. Dat motiveert mensen tot goede prestaties.

Mindfulness­training werkt!

Uit onderzoek naar de effecten van mindfulness­training blijkt dat het positieve effecten heeft op stress, mentale vaardigheden, productiviteit en onderlinge verhoudingen op het werk.
Het blijkt dat medewerkers na een mindfulness­training:

 • minder last hebben van stress en negatieve gedachten;
 • sneller signaleren dat er wat aan de hand is en doen er dan ook wat aan;
 • contacten met collega’s positiever ervaren en makkelijker communiceren;
 • beter omgaan met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen;
 • zelfbewuster en vitaler zijn;
 • meer focus hebben, creatiever zijn en beter presteren.

Kortom, mindfulness­training bevordert de fysieke en mentale gezondheid. Een incompany-mindfulness­training is daarom een logisch onderdeel van een eigentijds human resourcesbeleid.

Programma

Meer bewustzijn van het moment en ook van de momenten dat mijn aandacht wegglijdt. Ik kan het dan vaak weer snel herpakken. En ik ga wat minder snel, en doe toch net zo veel!

Het ontwikkelen van een andere houding

Mindfulness is geen trucje dat je eventjes in een uurtje kunt leren. Het is een vaardigheid, een houding die je in veel gevallen in een aantal weken goed onder de knie kunt krijgen. Net zoiets als fietsen eigenlijk, in het begin wiebelig en al doende leer je in korte tijd vaardig en soepel fietsen. Mindfulness­training is geen vaardigheidstraining waar je tips en trucs krijgt. Het is primair werken aan een andere houding: hoe ga je om met stress, werkdruk, aandacht, focus, communicatie en creativiteit in je werk.

Voor organisaties spitsen we de training toe op hun situatie. Voorbeelden zijn afkomstig uit organisaties waarmee we gewerkt hebben. Oefeningen worden aangescherpt met praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie en bedrijfscultuur. De standaard achtweekse training passen we in overleg aan: op welke tijden, met welke trainingsduur en –intensiteit, het soort oefeningen. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid voor het bewaken van de hoge kwaliteit van de training. En we kijken naar de inbedding van mindfulness in het human resources beleid. Van het management van de organisatie verwachten we dat de medewerkers de ruimte en steun voor deelname krijgen.

Bewuster geworden van niet behulpzame gedachten, en bewuster van de zaken die emotie triggeren. Hierdoor kan ik alerter en met meer aanwezigheid reageren in plaats van reflex reacties.

Onze mindfulness­trainingen in organisaties voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de wereldwijd wetenschappelijk bewezen en succesvolle Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) trainingen van Jon Kabat Zinn. Het Centrum voor Mindfulness heeft een decennium lang ervaring in het op een verantwoorde manier ontwikkelen van MBA’s (Mindfulness-based Applicaties) die zowel aansluiten bij de behoeften van de organisatie als bij die van de werknemers. In samenwerking met de universiteiten in Maastricht, Rotterdam en Amsterdam doen wij ook onderzoek naar de effecten van onze incompany programma’s.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een digitaal boek Mindful Werken van Wibo Koole en een set audiotracks.

Mindful werken omslag wibo kooleAls je werkt, ervaar je druk. Soms is dat gezonde stress om een klus te klaren. Maar vaak is het: hoge werkdruk, overwerken, nergens genoeg tijd of rust voor hebben. Dan wordt werken onplezierig en een kwestie van stug doorgaan. Gelukkig kan iedereen leren (nog) beter om te gaan met die werkdruk.

Meer over het boek Mindful werken

Voor wie

Voor medewerkers bij PwC.


Onze diensten

Onze diensten voor klanten zijn altijd gericht op het trainen van mindset en competenties. Hoewel het vanzelfsprekend lijkt, zien we gemakkelijk over het hoofd dat al ons denken en handelen voortkomt uit de geest. Transformatie in de buitenwereld vereist innerlijke verandering. Begrijpen hoe we onze eigen mindset en die van anderen kunnen wijzigen behoort tot de kernvaardigheden van de 21e eeuw en dat uitgangspunt staat centraal in al onze – modulair opgebouwde – programma’s. Daar is niets magisch aan, het betekent inzicht, oefenen, en het vestigen van nieuwe gewoontes van de mind, emoties, communicatie en handelen.

Working Mind

Het cultiveren van gewoontes gericht op aandacht, perceptie, veerkracht en communicatie in het werkend leven om werkplezier en -geluk, betrokkenheid en samenwerking te vergroten. Incompany groepstraining met 6-10 modules for executives, teamleiders, projectmanagers and staf om mindfulle gewoontes te veranderen in ons modern werkende leven. Ook aangeboden in blended learning formats. Het design van deze training is gebaseerd op een researchproject dat we tussen 2014-2016 uitvoerden met 30 deelnemende bedrijven en 2 universiteiten.

TeamMind

Gewoontes van emotionele veiligheid en mindfulness verankeren in ons teamwork om effectieve samenwerking te verbeteren en collectieve probleemoplossing.4 to 6 Modules die zowel individuele en teamveerkracht omvatten als teamgewoontes. Kernpunten zijn: a. verankeren van gewoontes rondom zorg voor elkaar en positiviteit; b. gezamenlijk oefeningen in probleemoplossing en c. vermindering van stress, verbeteringen in zorg voor elkaar en collectieve intelligentie.

ResilientMind

Leren om het body-mind system te reguleren en gewoontes gericht op veerkracht te verankeren in ons werkende leven. Begrijpen dat presteren en zorg voor onszelf echt onverbrekelijk samenhangen en dus in samenhang versterkt moeten worden. 4 to 6 Modules – elk gericht op een specifiek aspect van veerkracht. Kernpunten: a. individuele HRV assessment en coaching hierop en b. significante toename van emotionele, mentale en fysieke veerkracht.

Mindful Werken

Een incompany mindfulness­training die wekelijkse sessies combineert met oefenen thuis. Deze training richt zich in het bijzonder op het integreren van mindfulness op het werk om nieuw gedrag aan te leren om onze gezondheid, aanwezigheid en communicatie te ondersteunen.Mindfulness is een echte vaardigheid, een houding, die we fundamenteel kunnen versterken in een programma van 6 tot 8 weken.

Mindful Leiderschap

Een programma (incompany of op open inschrijving) dat wekelijkse live sessies combineert met oefenen thuis. Het richt zich op het aanleren van nieuwe gewoontes door mindfulness­training. Het ondersteunt het aanleren van nieuwe gewoontes op het gebied van aandacht, veerkracht en effectieve teamcommunicatie voor versterking van leiderschap in uitdagende tijden.

App en Leerplatform

Al onze programmas’s worden ondersteund door een veelzijdige app om dagelijks oefenen, het bijhouden van voortgang te traceren, en inspiratie te geven. Hetzelfde geldt voor het leerplatform.

Leren hoe te leren

In toenemende mate zal het succes van organisatiees gebaseerd zijn op het tempo en de diepgang waarmee ze leren. Dat betekent niet alleen cognitief leren, maar omvat ook in staat zijn om nieuwe manieren van waarnemen en gedrag aan te leren.

Dit inzicht vormt de ruggegraat van hoe we werken.

 • Formats– verschillende omstandigheden staan andere hoeveelheden beschikbare tijd, reikwijde en beschikbare middelen toe voor leer- en ontwikkelprogramma’s. Wij hebben een goed inzicht hoe groot de effecten (impact) zijn die je kunt verwachten van verschillende formats van de interventies. Daarmee kunnen we samen met de organisatie een realistische interventie ontwerpen.
 • Blended learning – om effectief te leren moeten mensen er een tijdje in ondergedompeld worden. Wij ontwerpen en bieden de juist combinatie van blended learning ondersteuning om te verzekeren dat nieuwe gewoontes echt doorleefd worden.
 • Apps – we hebben een eigen app ontworpen en een serie aanvullende apps voor onze klanten. Ze zijn essentieel in de hedendaagse wereld om deelnemers te begeleiden in hun werk en leven en gewoonteverandering te ondersteunen.
 • Leerplatform – we stellen relevant aanvullend materiaal beschikbaar zoals presentaties, handouts, videos, oefeningen, studies, reflectievragen en huiswerk.
 • Webinars – zijn een essentieel onderdeel van het moderne leren. Het ontwerp van de interactie is de sleutel tot het versterken van de rijkdom van de leerervaring.
 • Evaluatie – we zijn er echt van overtuigd dat leer- en ontwikkelprogramma’s kwantitatief beoordeeld moeten worden. We doen pre- en post-assessments bij al onze programma’s en werken met onderzoekers samen om de resultaten te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Elke deelnemer kan anoniem deelnemen en ontvangt een rapport met de veranderingen tussen voor en na de training. Dat legt de verantwoordelijkheid voor het leren ook daar waar hij hoort: bij de deelnemers en hun betrokkenheid.

Begin nu met mindsets te transformeren

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op