Wat is het

We kennen allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: de adembenemende zonsondergang, prachtige muziek of een andere intense ervaring. Onze geest is stil, we zijn één en al aandacht. We proeven de rijkdom van het moment.

De huidige ervaring

Mindfulness betekent: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandachtigheid’. Uit deze woorden spreekt openheid. Aandachtigheid richt zich vooral op opmerken. Dit is iets anders dan ‘aandacht’ en 'concentratie’, waarbij je je richt op één onderwerp.

Intenser en bewuster leven

Waar je aandacht is, daar ben je. Mindfulness gaat over de kunst om aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leef je intenser en bewuster. Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.

Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor vang je stressprikkels eerder en beter op en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken.

Waarom beoefenen?

Ik ben verrast door de kracht van het woordje 'mildheid'. Als er een oud patroon opduikt dan denk ik: "daar heb je hem weer Karin

Veel onderzoek laat zien dat mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en dat het positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren. Ook transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Deze brede werkzaamheid zorgt ervoor, dat mindfulness voor heel veel mensen van waarde is.

 • Mindfulness Meditatieoefeningen

  Mindfulness is een vaardigheid. En voor vaardigheden geldt dat je moet blijven oefenen, wil je vaardig blijven. Tijdens je mindfulness­training heb je ervaren hoe het voelt om aandachtig te zijn, zonder oordelen. Mindfulness maakt dat je intenser en bewuster leeft, dat je meer geniet van het moment, dat je minder stress ervaart en dat je leven voor jezelf en anderen om je heen leuker wordt.

De belangrijkste resultaten van mindfulness­training zijn:

 • meer bewustwording en inzicht in je gedachtenpatronen, je reacties, je handelen, je emoties en gemoedstoestanden (en de keuze om daar soms anders mee om te gaan)
 • het meer afstand kunnen nemen van problemen.
 • het leven wordt makkelijker en je geniet bewuster en intenser.
 • meer energie tot je beschikking hebben.

Daarnaast kunnen de volgende resultaten van mindfulness­training genoemd worden:

Verbeterde vaardigheid om:

 • om te gaan met stressvolle gebeurtenissen of momenten wanneer het niet gaat zoals je wilt
 • je te kunnen concentreren (meer focus en minder piekeren)
 • grenzen aan te geven (meer bewustwording)

Een vermindering van:

 • stress-symptomen (zoals o.a. hoge bloeddruk, vermoeidheid, slapeloosheid).
 • slaapproblemen en vermoeidheid in het algemeen
 • depressie en angst
 • (chronische) pijn
 • psychische gevolgen van ernstige ziekte en tegenslag

Over MBSR en MBCT

De Amerikaan Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de mindfulness­training. Hij werkte in het academisch ziekenhuis van de universiteit van Massachusetts, waar het hem opviel dat chronische patiënten die medisch gezien uitbehandeld waren, vaak tussen wal en schip vielen. Zij kregen te horen dat ze maar moesten 'leren leven' met hun klachten, maar niemand kon hen uitleggen hoe.

MBSR

Kabat-Zinn is van oorsprong moleculair bioloog en daarnaast ervaren in meditatie en yoga. Met die ingrediënten ontwikkelde hij een training met als doel patiënten middelen te geven waardoor ze zelf iets aan hun gezondheid en de beleving ervan konden (blijven) doen. Centraal in zijn benadering staat het ontwikkelen van de kwaliteit van aandacht. Deze training noemde Kabat-Zinn ontwikkelde Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). MBSR heeft zich met de jaren bewezen als de meest complete mindfulness­training voor iedereen, niet alleen patiënten.

MBCT

Later ontwikkelde cognitief psycholoog Zindel Segal samen met collega’s Mark Williams en John Teasdale een variant op deze training, waarbij elementen van cognitieve gedragstherapie zijn ingebouwd: Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Deze training is voor mensen met een geschiedenis van depressie en helpt hen door middel van mindfulness terugval te voorkomen. Enkele onderdelen richten zich daar specifiek op. Daarbuiten verschilt MBCT overigens slechts op onderdelen van MBSR.

De Nederlandse situatie

In Nederland wordt meestal de term 'mindfulness­training’ gebruikt, voor beide varianten. Omdat MBCT ook voor het algemeen publiek enkele hele waardevolle onderdelen bevat, bieden meeste Nederlandse trainers MBSR aan, verrijkt met enkele elementen van MBCT.

Hoe train je het?

Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen. Hiervoor is de mindfulness­training. De Amerikaan Jon Kabat-Zinn heeft mindfulness met Westerse psychologische inzichten verenigd tot de achtweekse mindfulness­training, welke nu al meer dan 40 jaar bestaat en zoals aangetoond door veelvuldig wetenschappelijk onderzoek, bewezen effectief is gebleken.

Voor wie

Mindfulness­training is geschikt voor iedereen die een investering wil doen in de kwaliteit van haar/zijn leven, het leven intenser wil (be)leven, meer en intenser wil genieten en bereid is op een nieuwe manier naar haar/zijn eigen patronen te kijken. En voor iedereen die wil leren anders om te gaan met stressvolle ‘weersomstandigheden’ in haar/zijn leven.
Iedere volwassene, oud of jong, snel of langzaam, met of zonder klachten is welkom en kan ervan profiteren. ‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet die niet gebaat zou zijn bij meer mindfulness in zijn leven,’ zegt de ontwikkelaar van mindfulness­training, Jon Kabat-Zinn.

En in het bijzonder als je:

 • vaak het gevoel hebt geleefd te worden door je dagprogramma.
 • je in een druk leven beter staande wilt houden.
 • meer momenten wilt vinden van genieten, rust en inkeer/stilte.
 • minder met gedachten bezig wilt zijn (piekeren).
 • lichamelijk last ervaart door spanning of stress.
 • beter wilt leren omgaan met moeilijke emoties.
 • sneller je energie wilt regenereren.


Een mindfulness­training volgen? Ga naar het overzicht van startdata


Ik hoopte door de training mezelf te leren veranderen. In plaats daarvan heb ik mezelf leren accepteren. Dat is iets heel anders; een veel grotere verandering. Christina