De training bestaat uit acht sessies van 2,5 uur, plus één hele dag (meestal op een zondag). Iedere sessie heeft een thema. De training beslaat acht weken: een periode die goed te overzien is en het is bewezen dat een dergelijke oefenperiode lang genoeg is voor blijvende effecten.

Mindfulness training is geen theoretische, maar een praktische training. Je leert door te doen. Onderdelen zijn:


  • begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen;
  • bewegingsoefeningen;
  • zit- en loopmeditatie.

Daarnaast worden theoretische aspecten behandeld en is er ruimte voor het bespreken van de ervaringen. Immers, door nauwkeurig naar je ervaringen te kijken wordt de opmerkzaamheid gescherpt en kunnen er inzichten ontstaan.

Sessie 1: Leven op de automatische piloot
Sessie 2: Werken met obstakels
Sessie 3: Hier-en-nu aanwezig zijn bij grenzen & mogelijkheden
Sessie 4: Stress en stressreacties
Sessie 5: Stress bewust beantwoorden
Sessie 6: Communicatie & contact in aandacht (of: Gedachten als stressors)
Stiltedag: Oefenbijeenkomst in stilte
Sessie 7: Zelfzorg: hoe kan ik zo goed mogelijk voor mezelf zorgen
Sessie 8: Einde training: evaluatie en toekomst

Dagelijks oefenen

Aandacht trainen is een vaardigheid trainen en dat behoeft oefening. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van drie kwartier per dag.

Trainingsmateriaal

Bij de training krijg je een werkmap met informatie over mindfulness, het huiswerk en het thema van de sessie. Je ontvangt ook een serie audiotracks of cd’s met daarop begeleide oefeningen en meditaties.

De groep

De groep bestaat uit zes tot twaalf mensen. Het is een groepstraining, maar toch is het ook een heel individueel proces: we bespreken onze oefenervaring, maar niet elkaars levensverhaal.

Kleding

Gewone, gemakkelijk zittende kleding.

Belasting

Iedereen kan gewoonlijk meedoen qua belasting (behalve bij sterke beperktheid van energie of concentratie). Bespreek lichamelijke beperkingen tevoren met de trainer.

Trainingsdag

Op tweederde van de training is er een hele oefendag. Deze dag biedt de gelegenheid om langduriger met mindfulness te oefenen en hier op een dieper niveau contact mee te maken. De dag wordt grotendeels in stilte doorgebracht, waardoor het oefenen intensiever wordt.

Voorgesprek

Vooraf vindt een (telefonisch) kennismakings- en intakegesprek met de trainer plaats om te zien of de training bij je past.

Integratie dagelijks leven en na de training

Het laatste deel van de cursus is vooral gericht op het integreren van aandachtsoefeningen in je dagelijks leven. Bewuster en met aandacht leven. Na de laatste sessie is het aan jou om met mindfulness verder te gaan. Veel deelnemers integreren meditatie en aandachtoefeningen in hun dagelijks leven. Ook is er de mogelijkheid om aan verdiepingscursussen deel te nemen.