Burn-out

Je bent burn-out als je uitgeput bent, afstand voelt ten opzichte van je werk en begint te twijfelen aan je eigen capaciteiten. Om het kort te zeggen: je verlangt naar je bed, je sleept je naar je werk en je vindt jezelf niet goed.


Wat kun je doen?

Burn-out en overspannenheid kennen een natuurlijk herstel. Het belangrijkste wat jij kunt doen, is in iedere herstelfase je grenzen serieus nemen, en daarbinnen doen wat je kunt. Bij het vinden van deze precaire balans kan de begeleiding van een coach of therapeut behulpzaam zijn.

Het herstelproces

Als je herstel eenmaal heeft ingezet, dan kan mindfulness dit proces stevig ondersteunen:


  • je leert je piekergewoontes te doorbreken;
  • je wordt je bewust van patronen die bij jou tot ontregeling kunnen leiden;
  • je leert beter grenzen aan te geven;
  • je maakt (opnieuw) contact met eigen bronnen van kracht en welzijn;
  • je voedt jezelf met rust en stilte.
Terugval voorkomen

Mindfulness­training kan ook een krachtige ondersteuning vormen om terugval tot burn-out te voorkomen. Mindfulness leert je eerder behoeften en grenzen van je lichaam-geest-systeem op te merken. Je leert ook om meer aandacht te hebben voor wat er te genieten is in het leven, waardoor je ook de andere kant van de balans aanvult.

Einde van de wereld?

Een burn-out is niet het einde van de wereld (het kan je wel een stuk terugzetten in je capaciteiten). Een burn-out is een serieuze wake up call. Het is een confrontatie met jouw persoonlijke grenzen en diepere waarden. Het duwt je met je neus op de feiten: welke prijs ben je bereid te betalen voor je werk? Wat is belangrijk in je leven? Ook hierbij kan mindfulness helpen. Voor veel mensen is de terugslag zo ook een loutering.

Depressie

Je bent depressief als je voor langere tijd last hebt van een combinatie van de volgende symptomen: neerslachtige stemming, verminderde belangstelling, gevoelens van uitzichtloosheid en nietswaardigheid, met daarnaast verschijnselen als slaapproblemen, weinig eetlust en gebrekkige concentratie. 

Depressie komt veel voor
Herken je hier iets in? Je bent niet de enige. Negentien procent van de Nederlanders is depressief. In 2012 waren er 1 miljoen antidepressiva-gebruikers. In 2012 bedroegen de totale uitgaven voor antidepressiva 94 miljoen euro*. Wereldwijd is depressie volgens de WHO onder 15- tot 44-jarigen de op één na hoogste ziektelast (na hart- en vaatziekten)**. Ontmoedigende cijfers. Toch is er hoop. Met of zonder medicatie: een depressie is zwaar, lastig en moeilijk... maar gaat wél over.

Chronische aandoening

Het venijn zit in de staart. Want het lijkt of depressie een spoor etst in de hersenen, die terugval gemakkelijker maakt, elke keer weer. Vijftig procent van de mensen die ooit een depressie hadden, maakt een tweede periode door. En van deze groep zeventig tot tachtig procent een derde periode. Als je drie keer een depressie hebt doorgemaakt dan ligt de kans op terugval nog hoger. Het is depressie dus eigenlijk een chronische aandoening geworden.

Terugval voorkomen

De meeste effectieve manier om depressie te bestrijden is terugval te voorkomen. En hieraan kun je zelf veel doen, juist op momenten dat je niet depressief bent.
Mindfulness maakt je bewust van de automatische (gedachte-)patronen die tot een nieuwe depressie kunnen leiden. Het geeft je instrumenten om op zulke momenten een ander spoor te kiezen.

Weef je eigen vangnet

Met mindfulness leer je hoe je jezelf kunt verbinden met gedachten en emoties zonder dat deze je overweldigen. Door de vaardigheden in je dagelijks leven op te nemen, is het, alsof je elke dag een stukje van de parachute weeft, die uiteindelijk een mogelijke terugval helpt voorkomen.

Angst

Jaarlijks krijgt ruim acht procent van de Nederlanders problemen met angst. 1,1 miljoen Nederlanders hebben last van een angststoornis. Angst komt daarmee veel vaker voor dan depressie of overspanning. Dus als jij angstklachten hebt is een ding zeker: je bent niet de enige! Het Centrum voor Mindfulness heeft een speciale training voor mensen met angst. Klik hier voor meer informatie en boeken.