Inhoud

Het wordt steeds meer duidelijk dat het vermogen om emoties te reguleren een essentiële vaardigheid is voor een gelukkig leven.

Immers, het vermijden van emoties leidt vaak tot angst en stress. Negatieve emoties, die zich doorzetten in piekeren, zorgen, somberheid en ongelukkigheid. Het overmatig focussing op positieve emoties daarentegen zou weer kunnen leiden tot onderschatting van reële problemen of het niet optimaal inzetten van copingstrategieën.

Een goed ontwikkelde meditatie praktijk biedt de mogelijkheden om vaardig langs de ups en downs van het leven te navigeren. Je ontwikkelt hierdoor het vermogen om gewaar te zijn van emoties als deze opkomen, en deze niet oordelend te kunnen gadeslaan. Om emoties te kunnen accepteren zoals ze zich voortdoen, vanuit het begrip van hun oorsprong, en hierop een mindfulle en bewuste respons te ontwikkelen.

Programma

Deze workshop biedt een hele waaier aan formele en informele mindfulness oefeningen die toegepast kunnen worden om goed om te gaan met emoties in onze eigen levens, in de omgang dierbaren, op het werk en, indien van toepassing, in de klinische praktijk.

De workshop is interactief van aard. We zullen enkele informele mindfulness­oefeningen doornemen. En er zal (beknopt) ook onderzoek gepresenteerd worden dat het effect van deze oefeningen onderbouwt.

Voorbeelden van oefeningen die we zullen doornemen:

 • Mindfulness of breathing
 • Meditation on the Soles of the Feet
 • Lotus breathing
 • Using the Hoberman breathing ball
 • Singing bowls
 • SOBER breathing space
 • Surfing the Urge
 • Mindful movements
 • Using informal mindful practices for inhibitory control in children
 • Are you present for me?
 • Cascading effects of mindfulness training
 • Mindfulness-Based Positive Behavior Support
 • Epigenetic effects of mindfulness within and across generations
 • The Five Hindrances

Voor wie

Deze workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp emotieregulatie met mindfulness. Meditatie- of mindfulnesservaring is niet verplicht, hoewel dit wel tot aanbeveling strekt.

De workshop biedt nuttige tools voor professionals in de zorg, leraren en docenten, clinici (en zelfs ouders) ten behoeve van emotieregulatie bij jezelf zowel als het begeleiden van anderen in emotieregulatie.

Deelnemers worden uitgenodigd hun beginnersblik mee te brengen.

Startdata