Als je een mindfulnesstraining hebt gedaan dan zul je, net als veel anderen, soms ook gedacht hebben: waarom is mij dit niet eerder geleerd? De basale vaardigheden van mindfulness – zoals een stapje terug doen, contact maken met het lichaam en de ervaring erkennen in plaats van er blind op te reageren – kunnen ons behoeden om pijnlijke en stressvolle reactiepatronen te ontwikkelen. Patronen, die vervolgens een leven lang in de weg kunnen zitten.

Hoe zou het zijn als we de heilzame stappen van mindfulness leren voordat zich negatieve en onbewuste gewoontes vastzetten van denken en doen? Zo bezien kan mindfulness de diepste wens voor onze kinderen bewerkstelligen, namelijk dat ze niet in de valkuilen en geestelijke gevangenissen terechtkomen die wijzelf als volwassenen hebben moeten ervaren en – voor de meesten onder ons – nog steeds proberen te ontworstelen.

{quote “Your child’s mental health is more important than their grades.” position=”left” colour=”cornyellow” }

En er is nog een ander belang bij mindfulness voor kinderen. Naarmate we meer over de hersenen te weten komen, wordt het steeds duidelijker hoe bepalend de vroege levensjaren zijn voor de vorming van het mentale vermogen om de toekomst veerkrachtig tegemoet te treden. Deze vorming – het stellen van je ‘set-points’ – begint al in de buik. Vandaar dat mindfulness tijdens de zwangerschap en bevalling zo effectief kan zijn. In het vroege begin zijn het vooral de ouders die door middel van trainingen voor ouders op een directe manier een aandachtige, warme opvoedingsomgeving neerzetten.

{quote “<strong>The most precious gift we can offer anyone is our attention. </strong>When mindfulness embraces those we love, they will bloom like flowers.” source=”Thich Nhat Hanh” position=”right” colour=”salmonpink” }

En dan komt de school. Over de hele wereld zijn er voor kinderen op alle ontwikkelingsniveaus mindfulness trainingsprogramma’s ontwikkeld. Velen worden op een vaste basis in het schoolcurriculum ingeweven, te vergelijken met gymnastiek. Maar met een curriculum voor de kinderen alleen zijn we er niet. Onderzoek toont aan dat een programma voor gedragsverandering in een school- of opvoedingssituatie alleen kan slagen als deze ondersteund wordt door de omgeving. We moeten dus van ‘mindfulness in de klas’ naar de ‘mindful school’. Leerkrachten, directies en ouderraden moeten mindfulness begrijpen en in hun eigen omgeving uitdragen. In de huidige setting, met veel druk op prestaties, vraagt dit om een cultuurverandering. Moeilijke situaties en emoties komen in ieder leven voor. Een mindful groei- en leerklimaat geeft kinderen handvatten om hiernaar te kunnen kijken en deze te verdragen, in plaats van de moeilijke emotie te zíjn en ervan uit te ageren. Reactief gedrag wordt vermeden en vanuit de erkenning komt er ruimte voor een vriendelijke wens. Onderzoek laat zien dat kinderen die op deze manier goed voor zichzelf leren zorgen minder krassen op de ziel oplopen en meer vermogen ontwikkelen om veerkrachtig met uitdagingen om te kunnen gaan.