Mindfulness en de kunsten

  • Mindfulness en kunst

    Serie workshops

    Mindfulness is nauw verwant met creatieve expressie. De vruchten van deze verwantschap komen tot expressie in de serie ‘Mindfulness en kunst’

    link to article Mindfulness en kunst