Mindfulness en de kunsten

  • Mindfulness en kunst

    Serie workshops

    Mindfulness is nauw verwant met creatieve expressie. De vruchten van deze verwantschap komen tot expressie in de serie ‘Mindfulness en kunst’