Inhoud

Gesprekken over het ‘zelf’ in het boeddhisme eindigen steevast in metafysische argumenten over de vraag of het nu wel of niet bestaat. Volgelingen van de Boeddha, zo wordt vaak beweerd, verdedigen een doctrine van ‘no-self’, waarin het zelf een illusie is en het geloof daarin een bron van lijden. Maar dit mist volledig de kern van Gotoma’s leer over niet-zelf (anattā).

Wat Gotama deed was niet het ontkennen van het bestaan van het zelf, maar hij zag het juist als een radicaal contingent en veranderlijk proces. Het zelf is dus een werk-in-uitvoering, en noch permanent noch illusoir. Door bewust te worden van dit dagelijks proces van ‘selfing’ (zelf worden), kunnen we de vaste noties van wie we zijn ondergraven en onszelf vrij maken om te floreren als de ethische personen die we graag willen zijn.

Programma

Door lezingen, meditatie en dialoog zullen we een positieve en dynamische visie op het zelf aanbieden die gegrond is op een hernieuwde lezing van vroeg boeddhistische teksten en westerse psychologische en filosofische inzichten in wat het betekent om een persoon te zijn.

Voor wie

Dit weekend is open voor nieuwe en meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) maar ook voor iedereeen die geïnteresseerd is in filosofie als levenswijze.

De voertaal is Engels.

Samenwerking

Voor deze workshop werken we samen met Bodhi College, een Europese instituut dat als doelstelling heeft om de het vroege boeddhisme beschikbaar te maken voor vandaag. De docenten zijn verbonden aan het Bodhi College.