Inhoud

Tijdens dit weekend exploreren we de ‘feeling tones’, welke volgens de Boeddhistische psychologie de tweede basis (of het tweede aspect) is van mindfulness (na mindfulness, of opmerkzaamheid, van het lichaam).

Eerst werken we deze verschillende aspecten van mindfulness uit. Dan proberen we ‘feeling tones’ of ‘vedana’ te definieren. De Pali term ‘vedana’ refereert aan de affectieve toon van een ervaring. Tenslotte verkennen we hoe we mindful kunnen zijn van deze gevoelstonen.

Als we via onze zes zintuigen met de omgeving in aanraking komen, ervaren we een gevoelstoon die prettig, onprettig of noch prettig noch onprettig is. Het is belangrijk te weten dat deze gevoelstonen niet een feit zijn, niet iets wat toebehoort aan het object waarmee we in contact komen, maar geconstrueerd wordt door onszelf.

De gevoelstoon van een ervaring komt en gaat snel, maar heeft tegelijk een enorme impact op ons gedrag en de manier waarop we de wereld ervaren. Het is belangrijk ons daarvan bewust te worden, mede omdat gevoelstonen als ‘prettig’ en ‘onprettig’ niet een gegeven zijn.

Programma

Het weekend bestaat uit een afwisseling van seminars, discussies en bewustwordingsoefeningen/meditaties.

Het weekend bevat periodes van praktische oefening en tijd voor dialoog.

Voor wie

Dit weekend is open voor nieuwe en meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) .

De voertaal is Engels.