Inhoud

In het vroege boeddhisme wordt de ervaring van verlangen (taṇhā, ofwel, 'dorst', 'gebrek aan') begrepen als het centrale element in het opkomen van ontevredenheid (dukkha) en zijn vele verschijningsvormen: lichamelijke of psychologische pijn, verlies, spanning, stress, frustratie en teleurstelling. Het ogenschijnlijk niet-ambigue begrip 'verlangen' miskent het feit dat onze expliciete hunkeringen vaak een onderliggende existentiële conditie maskeren die alle wezens dwingt om op eindeloos veel manieren naar bevrediging en kalmering te zoeken.

 

Op het eerste gezicht lijken de boeddhistische tradities een nogal afkeurende houding te vertonen naar verlangen en het te zien als een laakbare conditie. De grootte van onze hunkering, verlangen en ambitie en de pathos waarmee we die najagen, wordt echter ingewikkeld gemaakt door het feit dat verlangen ook het hart van onze motivatie voor en zoektocht naar uitblinken en bevrijding is. Bij nader inzien laten de oude onderwijzingen een diepgaand inzicht zien in de tweeslachtigheid van het graag willen en tonen ze een nutting onderscheidend inzicht en behulpzame acties om destructieve vormen van graag willen om te zetten in constructieve.

Programma

Dit weekend van beoefenen is gewijd aan het verhelderen van het begrip verlangen en de rol die het speelt in zowel westerse als boeddhistische psychologie. Als we erkennen dat we verlangen niet simpelweg kunnen negeren, worden we in het leren onderscheiden van de wisselwerking tussen plezier, leuk, hunkeren en verslaving in onze menselijke levens geholpen door er de lens van de boeddhistische contemplatieve tradities op te zetten, gebruik makend van sommige van hun tools voor psychologisch begrijpen met hier en daar een vleug van recent onderzoek uit de neurowetenschap.

Het weekend is een 50:50 mix van praktijk en theorie en zal periodes van discussie kennen evenals begeleide meditatieoefeningen in stilte. Het beoogt beoefenaren van mindfulness realistische en transformatieve wegen te bieden om hunkering in al zijn vormen, de patronen ervan en de condities die het doen opkomen, onder ogen te zien en ermee te leren omgaan.

Voor wie

Dit weekend is zowel voor nieuwe als voor meer ervaren beoefenaars van de dharma (mindfulness) maar ook voor iedereeen die geïnteresseerd is in mindfulness als levenswijze.

De voertaal is Engels.

Samenwerking

Voor deze workshop werken we samen met Bodhi College, een Europese instituut dat als doelstelling heeft om de het vroege boeddhisme beschikbaar te maken voor vandaag. De docenten zijn verbonden aan het Bodhi College.